• YDS Exam Words En Çok Sorulan İngilizce Kelimeler Yargı Yayınları

YDS Exam Words En Çok Sorulan İngilizce Kelimeler Yargı Yayınları

Henüz Değerlendirilmemiş Yorum Yap
32,50TL 22,75TL

Kazancınız 9,75TL

Yargı Yayınları
Yazar:
Fatih Kiraz
ISBN:
9786051574202
Dil:
Türkçe
Kategoriler:
-
YDS - TOEFL - IELTS
-
YDS Kitapları
-
YDS Konu Anlatım
  • Aynı Gün Kargo

  • Para İadesi Garantisi

Paylaş

YDS Exam Words En Çok Sorulan İngilizce Kelimeler Yargı Yayınları 2015 Eylül-2016 Mart YDS Sınavlarında Cevap Olan Tüm Kelimeler Bu Kitapta UNIT 2 NOUNS İSİMLER PART 1: Ability Bias Crop Disaster Humidity Impact Issue Proof Region Summit DİKKAT: Cause kelimesinin kullanımlarını çok iyi öğrenmelisiniz çünkü İngilizce sınavlarında en çok karşılaşacağınız kelimelerden bir tanesidir. The explosion caused much damage to the building. Patlama, binada çok hasara neden oldu. His one second hesitancy led to a terrible accident. Onun bir anlık tereddütü korkunç bir kazaya neden oldu. Her laziness brought about her failing in the class. Tembelliği sınıfta kalmasına neden oldu. DİKKAT: Contribute to kelimesinin 2 anlamı vardır. Eğer cümle olumlu bir anlam barındırıyorsa ‘KATKI SAĞLAMAK’ anlamında çevrilir. Ancak cümle olumsuz bir anlam taşıyorsa ‘NEDEN OLMAK’ anlamında çevrilir. Aşağıdaki örnek cümleler durumu anlamanıza yardımcı olacaktır. Örn: Her wonderful acting certainly contributed to the success of the play. Onun mükemmel oyunculuğu, kesinlikle oyunun başarısına katkı sağladı. Örn: Smoking and alcohol contributed to his early death. Sigara ve alkol onun erken yaşta ölmesine neden oldu. BE CAUSED BY ifadesi kalıp bir kullanımdır ve İngilizcede sıklıkla karşılaşacağınız yapılardandır Anlamını ve eş anlamlı diğer kelimeleri de mutlaka öğrenmelisiniz. Her failing in the class was caused by her laziness. Sınıfta kalması tembelliğinden kaynaklandı. This terrible accident resulted from his one second hesitancy. Bu korkunç kaza onun bir anlık tereddütünden kaynaklandı. DİKKAT: Result kelimesi fiil olarak kullanıldığında edat olarak ya IN alır NEDEN OLMAK anlamına gelir ya da FROM alır –DEN KAYNAKLANMAK anlamına gelir. Their fight resulted from a misunderstanding. Kavgaları bir yanlış anlamadan kaynaklandı. The misunderstanding resulted in their fight. Yanlış anlama onların kavga etmesine neden oldu. THROUGH İçinden; yoluyla Eş ve yakın anlamlıları: Inside Natural gas goes through the pipeline. Doğal gaz, boru hattından borunun içinden geçer. The railway runs through a tunnel. Demiryolu tünelin içinden geçmektedir. Eş ve yakın anlamlıları: Via By means of With the help of With the aid of Anlamı: yoluyla, sayesinde, yardımıyla It`s easy to check your bank account through the Internet. İnternet yoluyla banka hesabını kontrol etmek kolaydır. You can lose weight through a strict diet. Sıkı bir diyet yardımıyla kilo verebilirsin. THROUGHOUT Boyunca, her yerinde Eş ve yakın anlamlıları: Throughout = All over THROUGHOUT kelimesi YER bildiren bir ifadeyle kullanıldığında HER YERİNDE anlamı verir. Throughout the city= şehrin her yerinde all over the world= dünyanın her yerinde Throughout Europe = Avrupa’nın her yerinde Pollution is a serious problem in most cities throughout the world. Kirlilik, dünyanın her yerinde çoğu şehirde ciddi bir problemdir. People all over the country are against the new legislation. Ülkenin her yerindeki insanlar yeni düzenlemeye karşıdır. THROUGHOUT kelimesi ZAMAN bildiren bir ifadeyle kullanıldığında BOYUNCA anlamı verir. Throughout his life = hayatı boyunca throughout the year = yıl boyunca all over the week= hafta boyunca House prices continued to rise throughout the year Ev fiyatları, yıl boyunca artmaya devam etti. He yawned throughout the performance. Gösteri boyunca esnedi. DİKKAT: All over şeklinde olan bu kalıp ifade bölünerek edat sorusu olarak sorulmaktadır. you account for this sudden improvement in his test scores? Test sonuçlarındaki bu ani gelişmeyi nasıl açıklarsın? We must generate a new theory to account for these phenomena. Bu olayları açıklamak için yeni bir teori üretmeliyiz. The treasurer has been able to account for every penny of expense. Veznedar, her bir harcamanın hesabını verebildi. The new government accounts for a coalition of three parties. Yeni hükümet, üç partili bir kualisyondan oluşmaktadır. Women account for the vast majority of our customers. Müşterilerimizin çoğunluğunu kadınlar oluşturur. DİKKAT : Boşluktan sonra sayısal bir ifade ya da oran varsa ACCOUNT FOR kelimesi OLUŞTURMAK anlamında hemen hatırlanmalıdır. Eş ve yakın anlamlıları: Perform Conduct Implement Enforce Tomorrow we must carry out our secret plan. Yarın gizli planımızı yapmalıyızuygulamalıyız Our soldiers carried out a successful attack yesterday night. Askerlerimiz, dün gece başarılı bir saldırı yaptılar. The hospital is carrying out tests to find out what`s wrong with her. Hastane, ondaki problemin ne olduğunu anlamak için testler yapıyoruyguluyor DİKKAT: Phrasal verbs sorularında boşluktan önce ya da sonra search araştırma, project, experiment deney, test, orders/instructions emir/talimat gibi bir kelime varsa CARRY OUT yapmak, uygulamak akla gelmelidir, Don`t blame me, I`m only carrying out the orders/instructions. Beni suçlama. Yalnızca emirleri/talimatları uyguluyorum. no longer = no more not…… any longer. = not ……. any more. DİKKAT: Bu ifadeler ARTIK anlamı verir ve içinde bulundukları cümleler olumsuz olarak çevrilir. ** no longer ve no more ifadeleri cümlede esas fiilden önce gelir. ** any longer ve anymore ifadeleri de cümlenin en sonunda kullanılır.Noktadan önce gelirler ** Aşağıdaki cümlelerde bu yapıların kullanıldıkları yerler örnek cümlelerde gösterilmiştir: ÖRN 1: Your father will no longer give you any money= Your father will no more give you any money. ÖRN 2: Your father won’t give you money any longer= Your father won’t give you money any more. Örnek cümlelerin anlamı: ARTIK baban sana hiç para vermeyecek. After she moves to the city, we won`t see her anymore. Şehre taşındıktan sonra, artık onu görmeyeceğiz. We used to go to the cinem a lot, but we don`t go any longer. Eskiden çok sinemaya giderdik, ama ARTIK gitmiyoruz. The cinema is no longer used. Sinema , ARTIK kullanılmıyor. We can no longer waste time and money. Artık zaman ve parayı israf edemeyiz. NOT YDS EXAM WORDS kitabı ve YDS KELİME SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ kitabı birbirini tamamlayan kitaplardır. Birinci kitapta konu anlatımı varken 2. kitapta bu kelimelerin soruları bulunmaktadır. Bu nedenle, kelimeleri daha iyi öğrenmeniz için YDS EXAM WORDS kitabı ile YDS KELİME SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ kitaplarını beraber çalışmanızı tavsiye ediyoruz.
Yorum Yap