• 657 Yayınları 2015 GYS İçişleri Bakanlığı Açıklamalı Soru Bankası

657 Yayınları 2015 GYS İçişleri Bakanlığı Açıklamalı Soru Bankası

Henüz Değerlendirilmemiş Yorum Yap
38,50TL 24,64TL

Kazancınız 13,86TL

657 Yayınevi
ISBN:
9786059875288
Dil:
Türkçe
Kategoriler:
-
GYS Sınavları
-
Görevde Yükselme Sınavları
-
GYS İçişleri Bakanlığı
  • Aynı Gün Kargo

  • Para İadesi Garantisi

Paylaş

657 Yayınları 2015 GYS İçişleri Bakanlığı Açıklamalı Soru Bankası 
1 Temmuz 2015 Mevzuatına Uygun Olarak Uzman Akademisyenlerce hazırlanmıştır.
- Şef
- Uzman
- Eğitim Uzmanı
- Şube Müdürü
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
- İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü için
ÖNSÖZ
Temel faaliyet alanı memuriyet sınavları olan 657 Yayınevi özellikle hukuk
alanında çıkardığı ciddi ve nitelikli yayınlar ile kısa sürede adını duyurmuştur.
Başta hâkimlik ve kaymakamlık sınavları olmak üzere mevzuata dayalı kurum
sınavlardaki başarımızı Görevde Yükselme Sınavlarına da taşımak ve siz
adaylara bu konuda ciddi şekilde faydalı olabilmek amacıyla elinizdeki kitap
hazırlanmıştır.
Hukukçu akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan kitabımızda, sınavda
sorumlu bulunulan konulara en uygun soru formatları kullanılmış ve son
mevzuata uygun şekilde açıklamalara yer verilmiştir. Birebir mevzuatın verildiği,
mevzuata boğulmuş alışılagelmiş soru bankalarından farklı olarak, adayların
gerçek anlamda soru ve konuyu özümsemesini sağlayacak bir kaynak yaratılması
amaçlanmıştır.
Kitabımızın sınavda sizlere son derece faydalı olacağına olan inancımla,
yayınevimize adını veren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi tüm
adaylarımıza başarılar dilerim.
SERHAT GÜVEN
İÇİ NDEKİLER
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ............................................................... 1
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun .............. 27
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ......................................................... 49
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ............................... 59
İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik ........................................................................... 65
İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği ................ 77
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ......................... 87
İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ............................................ 105
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ... 123
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik .................................. 139
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği .. 153
İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği .. 197
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ................................... 215
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ...... 269
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer
Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik .................................................................................................. 289
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ....................... 303
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik .................................................................................. 321
7201 sayılı Tebligat Kanunu ........................................................................ 339
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ....................................................................... 349
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu ........................................................................................................ 367
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ................................................... 381
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun .......................................................................................................... 397
Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik .................... 407
İçişleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik 421
6245 sayılı Harcırah Kanunu ....................................................................... 435
İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği .......................................... 447
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma
Yönetmeliği ................................................................................................. 463
Yorum Yap