• 657 Yayınları 2016 GYS YÖK Açıklamalı Soru Bankası

657 Yayınları 2016 GYS YÖK Açıklamalı Soru Bankası

Henüz Değerlendirilmemiş Yorum Yap
38,50TL 25,03TL

Kazancınız 13,47TL

657 Yayınevi
ISBN:
9786059875318
Dil:
Türkçe
Kategoriler:
-
GYS Sınavları
-
Görevde Yükselme Sınavları
-
GYS YÖK Sınavları
  • Aynı Gün Kargo

  • Para İadesi Garantisi

Paylaş

 
657 Yayınları 2016 GYS YÖK Açıklamalı Soru Bankası 
ÖNSÖZ
Temel faaliyet alanı memuriyet sınavları olan 657 Yayınevi özellikle hukuk
alanında çıkardığı ciddi ve nitelikli yayınlar ile kısa sürede adını duyurmuştur.
Başta hâkimlik ve kaymakamlık sınavları olmak üzere mevzuata dayalı kurum
sınavlardaki başarımızı Görevde Yükselme Sınavlarına da taşımak ve siz
adaylara bu konuda ciddi şekilde faydalı olabilmek amacıyla elinizdeki kitap
hazırlanmıştır.
Hukukçu akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan kitabımızda, sınavda
sorumlu bulunulan konulara en uygun soru formatları kullanılmış ve son
mevzuata uygun şekilde açıklamalara yer verilmiştir. Birebir mevzuatın verildiği,
mevzuata boğulmuş alışılagelmiş soru bankalarından farklı olarak, adayların
gerçek anlamda soru ve konuyu özümsemesini sağlayacak bir kaynak yaratılması
amaçlanmıştır.
Kitabımızın sınavda sizlere son derece faydalı olacağına olan inancımla,
yayınevimize adını veren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi tüm
adaylarımıza başarılar dilerim.
SERHAT GÜVEN
İÇİNDEKİLER
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ................................................................. 1
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ................................................ 49
2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil
ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun .............................................. 53
3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması ................ 59
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ................................ 71
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ............................................................. 77
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ......... 103
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun .......................................................... 111
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ....................................................... 115
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ................................... 125
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ................................................................... 179
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu ........................................................................................................ 229
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun .......................................................................................................... 243
6245 sayılı Harcırah Kanunu ....................................................................... 253
190 sayılı Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ........... 265
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ... 269
Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik .................................................................................................. 285
Kamu Görev ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ............................................................... 317
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik .................................................................................................. 333
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ......... 345
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair
Yönetmelik .................................................................................................. 349
Taşınır Mal Yönetmeliği .............................................................................. 353
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ...................................... 369
Kamu Konutları Yönetmeliği ....................................................................... 403
Yorum Yap