WhatsApp Destek

Savaş Yayınevi Anayasa Hukuku Konu Anlatımı

Savaş Yayınevi
(0 Yorum)
330,00 TL
231,00 TL
%30
ISBN 9786257483537
YAZAR Ahmet Nohutçu
SAYFA SAYISI 750
EBAT 16x24
TOPLAM SATILAN 10
Ürün Özellikleri
Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
Altın Seri
KPSS -Hâkimlik - Kaymakamlık - Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü - Tüm
Kurum Sınavlarına Hazırlık
Fakülteler İçin Yardımcı Kaynak
13 Kasım 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 86 Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi , 80 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
18 Temmuz 2021 Tarih ve 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
14 Temmuz 2021 Tarih ve 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4. Yargı Paketi)
9 Haziran 2021 Tarih ve 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
&
En son 10 Temmuz 2021 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavı,
1-7-8 Ağustos 2021 KPSS, 21-22 Kasım 2020 Adli-İdari Hakimlik Sınavı, 1 Kasım
2020 Sayıştay ve’de Sorulmuş ve Uyarlanarak Eklenmiş
YENİ SORULAR
&
Kitabın Tamamında ÇIKMIŞ 1226 SORU, ÖZGÜN 160 SORU
olmak üzere TOPLAM 1386 SORU
ve Tüm Diğer Güncel Mevzuat Değişiklikleri Çerçevesinde
Yenilenerek ve Gerekli Değişiklikler Yapılarak
GÜNCELLENMİŞ
26 BASKI / 2022
PROF. DR. AHMET NOHUTÇU
SAVAŞ KİTAP ve YAYINEVİ
ANKARA
İçindekiler
1 Kısım
Anayasa Hukuku Konu Anlatımı

1 Bölüm
Hükümet Sistemleri Ve Temel Kavramlar
Temel Kavramlar
Devlet Ve Hükümet Sistemleri

2 Bölüm
Osmanlı - Türk Anayasal Gelişmeleri
Osmanlı İmparatorluğu’nda Anayasal Gelişmeler
Kanuni Esasi (1876) Ve I. Meşrutiyet Dönemi
Osmanlı İmparatorluğu’ndan - Türkiye Devleti’ne Geçiş Ve 1921 Teşkilat Esasiye
Kanunu
1924 Anayasası (Teşkilât-I Esasiye Kanunu)
1961 Anayasası
12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi Ve 1982 Anayasası

3 Bölüm
1982 Anayasasında Genel Esaslar Ve Devletin Temel Nitelikleri
Değiştirilemeyecek Hükümler

4 Bölüm
Temel Haklar, Hürriyetler Ve Ödevler
Temel Hak Ve Hürriyetlerin Niteliği
Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması
Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması (Anayasa Madde 13)
Temel Hak Ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması (Anayasa Madde 14)
Temel Hak Ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması (Anayasa Madde 15)
Temel Hak, Hürriyet Ve Ödev Türleri

5 Bölüm
Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama
Yasama Fonksiyonu Ve İlkeleri
TBMM’nin Görev Ve Yetkileri
Yasama İşlemleri
Yasama Organı: TBMM
TBMM Seçimleri
TBMM Üyelerinin (Milletvekillerinin) Seçimi
Milletvekillerinin Hukuki Statüsü
TBMM’nin İçyapısı Ve Çalışma Düzeni
TBMM’nin Bilgi Edinme Ve Hükümeti Denetleme Yolları
Özel Yöntemlere Tabi Kanunlar Ve Kabulü

6 Bölüm
Cumhuriyetin Temel Organları: Yürütme
Cumhurbaşkanı
Olağanüstü Yönetim Hali
İdare

7 Bölüm
Cumhuriyetin Temel Organları: Yargı
Genel Hükümler
Yüksek Mahkemeler
Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu
Sayıştay
Anayasa Yargısı

8 Bölüm
Anayasanın Yapılması Ve Anayasanın Değiştirilme
Anayasanın Değiştirilmesi

Ekler
Ek 1: 1982 Anayasası Madde Dizini
Ek 2: Anayasada Ekonomik Hükümler Kısmı (Md. 166-173)
Ek 3: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişiklikler
Ek 4: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

2 Kısım
2018 Değişiklikleriyle Yürürlüğe Giren Anayasa Değişikliklerine İlişkin Özgün 160
Soru
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı Ve TBMM Seçimleri Sonrası
9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren 1982 Anayasası
Değişikliklerinin Tümünün Nihai Halini Kapsayan
160 Adet Yeni Test Sorusu

3 Kısım
Anayasa Hukukuyla İlgili Meslek Sınavlarında Çıkmış Tüm Sorular
Anayasal Tarihçe
Başlangıç Ve Genel Esaslar
Temel Haklar Ve Ödevler 1 (2017 – 2009)
Temel Haklar Ve Ödevler 2 (2008 Öncesi)
Yasama 1 (2017 – 2009)
Yasama 2 (2008 – 2006)
Yasama 3 (2005 Öncesi)
Yürütme 1 (2017 – 2009)
Yürütme 2 (2008 Öncesi)
Yargı 1 (2017 – 2009)
Yargı 2 (2008 – 2006)
Yargı 3 (2005 Öncesi)
Anayasanın Değiştirilmesi
Hükümet Sistemleri Ve Temel Kavramlar
Anayasa Hukuku Cevap Anahtarları
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
Sıkça Birlikte Alınan Ürünler
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.