Yeni

Savaş Yayınevi KANUNNAME Kaymakamlık Kod:54

Savaş Yayınevi
(0 Yorum)
490,00 TL
343,00 TL
%30
ISBN 9786258136098
YAZAR Ahmet Nohutçu
SAYFA SAYISI 1216
EBAT 16x24
Ürün Özellikleri
KANUNNAME
Kaymakamlık Kod: 54

Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Türkiye’nin İdari Yapısı
Türkiye’de Mahalli İdareler

Savaş Yayınları
18 Baskı Haziran 2022

09 Haziran 2022 Tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 102, 103 ve 104 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnameleri dahil Tüm İlgili Mevzuat Değişiklikleri ve Güncel Gelişmeler Kapsamında Güncellenerek ve
Genişletilerek Hazırlanmıştır
İçindekiler
Anayasa Hukuku
1. Bölüm
Temel Kavramlar Ve Hükümet Sistemleri
2. Bölüm
Osmanlı - Türk Anayasal Gelişmeleri
3. Bölüm
1982 Anayasasında Genel Esaslar Ve Devletin Temel Nitelikleri
4. Bölüm
Temel Haklar, Hürriyetler Ve Ödevler
5. Bölüm
Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama
6. Bölüm
Cumhuriyetin Temel Organları: Yürütme
7. Bölüm
Cumhuriyetin Temel Organları: Yargı
8. Bölüm
Anayasanın Yapılması Ve Anayasanın Değiştirilme
Ekler
Ek 1:1982 Anayasası Madde Dizini
Ek 2:Anayasada Ekonomik Hükümler Kısmı (Md. 166-173)
Ek 3:Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişiklikler
İdare Hukuku
1. Bölüm
İdare Hukukunun Genel Esas ve İlkeleri
2. Bölüm
İdari İşlemler
3. Bölüm
İdari İşlemlerin İcrası, İdarenin Resen İcra ve Resen Tahsil Yetkisi
4. Bölüm
İdarenin Sözleşmeleri: İdari Sözleşmeler ve İhaleler
5. Bölüm
Kamu Hizmetleri
6. Bölüm
Kamulaştırma
7. Bölüm
Kolluk Hizmetleri
8. Bölüm
İdarenin Malî Sorumluluğu
9. Bölüm
Kamu Malları
Memurlar ve Diğer Kamu Personeli
11. Bölüm
İdare Hukukuyla İlgili Önemli ve Güncel Kanunlar
Ekler
Ek 1:3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre I ve II Sayılı Cetvellerde Yer Alan Üst Düzey Kamu Görevlileri
Ek 2:3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Üst Düzey Kamu
Görevlilerinin Görev Süreleri

Türkiye’nin İdari Yapısı (T.C. Devlet Teşkilâtı)
Ekler
Ek 1:5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamındaki Kamu İdareleri
Ek 2:Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Ek 3:Kurumların Bağlı / İlgili / İlişkili Oldukları Bakanlıklar
Ek 4:T.C. İdari Teşkilatının Şematik Görünümü

Türkiye’de Mahalli İdareler
Ekler
Ek 1:10.12.2018 Tarih ve 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Ek 2:Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
18 Baskıya Önsöz
Kaymakam Adaylığı Sınavına hazırlanan öğrencilerim uzun yıllardır KANUNNAME kitabımın kaymakamlık sınavına özgü
olarak yeniden tasarlamam hususunda bana taleplerini iletiyorlardı. Çünkü şu ana kadar toplamda 17 Baskı yapan Kanunname kitabımda kaymakamlık sınavında yer
almayan İdari Yargı dersi de bulunuyordu.

Ayrıca kaymakamlık sınavında hakimlik sınavına göre özellikle İdare Hukuku,
Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler derslerinden çok daha detaylı, teknik ve kapsamlı soru sorulmaktadır. Bu
bağlamda, özellikle bu üç derste kaymakamlık
sınavına özgü olmak üzere konuların daha geniş ve detaylı anlatılması, tablolarla,
önemli kutularla ve bol örneklerle zenginleştirilmesi gerekiyordu.

İşte elinizde tuttuğunuz Kanunname Kaymakamlık Kod: 54 kitabı bu süreçte
yeni haliyle kaymakamlık sınavına özgü olarak tasarlanıp yararlanmanıza sunuldu. Dikkatinizi çekip farkındalık oluşturmak
için koyduğum “54” rakamı, kitabımın kaymakamlık sınavındaki 100 sorunun 54’ünü kapsamasından dolayıdır.

Şu an sizlerin büyük bir azim, idealizm ve kararlılık içinde hazırlandığınız ilki çoktan seçmeli test formatında 18 Eylül 2022
tarihinde yapılacak Kaymakam Adaylığı Sınavında sorulacak 100 sorunun 54 tanesinin konulara göre dağılımı şöyledir:
Anayasa Hukuku 13 soru
Türkiye’nin İdari Yapısı 14 soru
Türkiye’de Mahalli İdareler 9 soru
İdare Hukuku 18 soru
Toplam 54 soru
Kaymakam Namzedi Canım Öğrencilerim,
Öncelikle belirteyim ki, Kanunname Kaymakamlık Kod: 54 kitabım, işbu Önsöz’ü yazdığım 9 Haziran 2022 tarihinde Resmî
Gazete’de yayımlanan 102, 103, ve 104 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri dahil tüm mevzuat değişiklikleri ve güncel
gelişmeler işlenerek ve güncellenerek hazırlanmıştır.

Kaymakamlık sınavında her yıl rekabet daha da keskinleşmekte ve başarı çıtası yukarıya doğru çıkmaktadır. Sınavlarda
yüzlerce aday 1 ya da 2 soruyla sınavı kazanmakta ya da kaybetmektedir. Bu bağlamda kaymakamlık mesleği kalbini aşkla
titreten ve yüce bir ideal olarak benimseyen her aday, mümkün mertebe soru kaçırmadan ya da en az soru kaçırarak yazılı
sınavda başarılı olmayı, hatta derece yapmayı hedeflemelidir.
Binaenaleyh, elinizde tuttuğunuz Kanunname Kaymakamlık Kod: 54 kitabımda sınavda gelmiş ve gelebilecek her soruyu
hesaba ederek tüm konuları kapsamlı ve detaylı biçimde anlattım.
Sınavda rahatlıkla aklınızda kalabilmesi için konu anlatımlarını “önemli kutuları”, tablolar, şemalar ve farklı pedagojik
yöntemlerle destekledim. Dikkatinizi çekebilmek adına bazı kritik cümle ya da kelimeleri koyu büyük harfle yazıp altını
çizdim.
Her bir bölümün öncesine “Sınavdan Önce Bölümle İlgili En Önemli Noktalar” kısımları, her bir ana dersin sonundaysa “EK”
formatında sınava hazırlanırken neredeyse ezberlercesine defalarca bakacağınız, diğer kaynaklarda yer almayan çok kritik
tablolar, şemalar, tüyolar ve kutular koydum. Özellikle İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler
derslerinin sonundaki “EKLER” sınavdaki başarınızda katalizör işlevi görecektir.
Kaymakam Namzedi Sevgili Evlatlarım;
Sınava çok çalışmaktan daha önemli ve öncelikli olan sınava nasıl çalışılması gerektiğidir. Bu bağlamda kaymakamlık
sınavında başarılı olmanız, maddi manevi emeklerinizin ve fedakârlıklarınızın karşılığını almanız için akılcı ve doğru bir
strateji izlemeniz ve hedefinize pratik olarak yol haritası belirlemeniz hayati derecede önem arz etmektedir. Bu bağlamda,
sınavda başarılı olup kaymakamlık mesleğine başlamış pek çok öğrencimin de başarı hikâyesinden duyabileceğiniz şu
hususlara dikkat etmeniz yararınıza olur:

1. Öncelikle uzman ve sahasında deneyimli yazar kadrosu, sınav odaklı içeriği ve onlarca baskısıyla geçerliliği, güvenilirliği
binlerce aday tarafından denenmiş ve kabul edilmiş bir konu anlatımı seti ya da müstakil konu anlatımı kitabını dikkatle,
altını çizerek, boyayarak ve notlar alarak kemali ciddiyetle çalışmalısınız. Bu bağlamda, elinizde tuttuğunuz
Kanunname Kaymakamlık Kod: 54 kitabım, Altın Seri Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ateş İnsan Hakları ve
Demokratikleşme kitaplarım ya da uzman yazar arkadaşlarımla kaleme aldığım Kaymakamlık Kampı kitaplarımızı
önerebilirim. Şunu ifade etmeliyim ki, onlarca defa da olsa sadece mevzuat okuyarak sınavda başarılı olma ihtimali
bulunmamaktadır. Çünkü Anayasa Hukukunda Devlet ve Hükümet sistemleri, Anayasal tarihçe ya da temel kavramlar; İdare
Hukukunda genel esaslar, idari işlemler ve sözleşmeler, kamu hizmeti, kamu malları veya idarenin mali sorumluluğu; İnsan
Hakları ve Demokratikleşme alanında insan hakları tarihçesi, kavram ve kuramları ya da uluslararası sözleşmeler gibi konular
Mevzuat içinde yer almamaktadır. Bu konuların ve hatta mevzuatla birebir örtüşen idari teşkilat, mahalli idareler, ihaleler,
Devlet memurları, ulusal insan hakları mevzuat ve mekanizmalarının ilk aşamada sistemli ve sınav odaklı bir konu anlatımlı
kitaptan öğrenilmesi sınav başarısı için olmazsa olmaz bir mecburiyettir.

2. Sonrasında 3750 civarında özenle seçilmiş test sorusundan oluşan ve son 11 yıldır sınava hazırlanan istisnasız tüm
adayların temel başucu kitabı olan KAS Kaymakamlık Sınavı Test Soru Bankasını, yine kodlayarak ve notlar alarak çözerek bilgilerinizi pekiştirmeli, eksikliklerinizin farkına varmalı, öğrendiğiniz bilgileri çeldiricisiyle görmeli, konularda nerelere
odaklanmanız gerektiğinizi anlamayıp ve soru çözme becerinizi geliştirmelisiniz.

3. Bu konu ve soru bankalarını gereği gibi hazmederek çalıştıktan sonra hala zamanınız varsa KAS MÜKTESEBAT
KAYMAKAMLIK SINAVI KAPSAMLI HAZIRLIK MEVZUATI kitabımızı yine kodlayarak ve renkli kalemlerle çizerek ve boyayarak
dikkatle çalışmalısınız. Bunu yaparken hem konu anlatımlı kitabınızdan öğrendiğiniz bilgileri tekrar edecek ve hazmedecek,
hem soru bankasında pratik ettiğiniz sorular kapsamında cevaplayabildiğiniz ve cevaplayamadığınız soruları hatırlayacak,
hem de hacmini aşacağı için kitaplarda yer almayan ancak sınavda karşılaşma ihtimaliniz olan ayrıntıları, teknik hususları ve
kritik noktaları öğrenmiş olacaksınız. Mevzuat çalışarak, ayıca, normların aslına vakıf olacağınız için bilginize ve kendinize
güveniniz oluşacak ve pekişecek, konuları normatif boyutlarıyla öğrenerek bilinçli ve özgüvenli olarak sınava gireceksiniz.

4. Yukarıdaki 3 aşamalı çalışma sürecini en az 3 kere sırayla tamamlayabilirseniz, kaderinizde de varsa, sınav sonucunda
yüzünüzün gülmesi ve emin adımlarla mülakata doğru yol almanız kuvvetle muhtemeldir. Zaman veya diğer kısıtlamalar
yüzünden bu süreci üç kere yapamıyorsanız en az iki tamamlamanızı mutlaka öneririm. Canım Öğrencilerim, yukarıda yol
haritasını çizdiğim stratejiyle 18 Eylül 2022 Cumartesi günü gireceğiniz kaymakamlık sınavında 111. Dönem kaymakam adayı
olarak mesleğe intisap etmeniz mucize olmayacaktır. Yeter ki, doğru kaynaklarla ve akılcı stratejiyle sabırla, yılmadan,
ümitle, bıkmadan, sonsuz bir azimle disiplinli, düzenli, sistemli, kapsamlı ve tempolu olarak çalışın. Kanunname
Kaymakamlık Kod: 54 kitabımın gireceğiniz kaymakamlık sınavında ipi göğüsleyerek başarınıza temel olacağı ümit ve
temennisiyle hepinize üstün başarılar, kolaylıklar, sağlıklı, aydınlık, ümit ve müjde dolu bir ömür dilerim.
9 Haziran 2022, Avşa Adası
Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.