- 30 %

Savaş Yayınları 2017 KPSS A Grubu ve Kurum Sınavları İçin İktisat Sık Sorulan Sorular

ISBN: 9786059293365
 30  21
Stokta
 • Açıklama
  KPSS Ve Kurum Sınavları
  İKTİSAT
  Sık Sorulan Sorular

  SARMAL TEKNİK İLE HAZIRLANMIŞ
  222 TUTTURAN
  SORU VE ÇÖZÜMLERİ

  * İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ
  * MİKRO İKTİSAT
  * MAKRO İKTİSAT
  * PARA – BANKA – KREDİ
  * ULUSLARARASI İKTİSAT
  * KALKINMA – BÜYÜME
  * TÜRKİYE EKONOMİSİ
  NEDEN SARMAL TEKNİK İLE 222 ÇÖZÜMLÜ İKTİSAT
  1. İŞİ KOLAYLAŞTIRMAK

  Geçmiş yıllarda çıkmış sorular göz önüne alınarak analizler ile en çok soru çıkan, en temel ve önem arz eden konuların belirlenmesiyle oluşturulan seçilmiş 222 adetlik çözümlü soru ile işimizi kolaylaştırmak ilk hedef edinilmiştir.

  2.KARMAŞADAN KURTULMAK

  -Genelde kalın eserlerde,

  -Defalarca tekrar eden sorular ve açıklamalar ile

  -Kafa karıştırmak yerine

  “ bir cevap ile birden çok benzer ve aynı konu sorularına cevap verilmesi.”

  3. ETKİN SONUÇ

  2000 sayfalık kalın kitapların bilgisi bu eserin kapsamında sağlanmıştır. Daha az enerji fakat etkili sonuç.

  4. ÖZ OLUŞTURMAK – HEDEF KONULAR

  Sınavlara hazırlanırken, sorular ve konular içinde kaybolmamak ve boğulmamak için.

  5.SARMAL TEKNİK

  Sarmal teknik ile tamamlayıcılık özelliği sağlanarak okuyucuya daha önceki çözümlü sorudan, daha sonraki çözümlü sorularda farkında olmadan yararlandırmak.Fakat olmazsa olmazları bir bütün halinde çalıştırmak.

  ÖNSÖZ
    Sınavlara hazırlanırken, sorular ve konular içinde kaybolmamak
  için seçilmiş 222 adetlik çözümlü sorular içeren bu eserde, en temel ve
  önem arz eden konuların, analizler ile belirlenerek oluşturulmasıdır.

  Bu eserde 222 seçkin soru yanıtlanmıştır. Soruların seçimi son 15
  yıldaki sınavlar göz önüne alınarak ve konuların önemine göre belirlenmiştir.
  Seçilen soruların bir diğer özelliği kapsamlı olmasıdır.

  Kapsamlı sorular genelde birden fazla konuyu içermektedir. Bu
  sayede bir sorunun yanıtlanması seçeneklerdeki diğer konularında
  açıklamasını sağlamış ve konuların bağlantıları da ortaya çıkarılmıştır.

  Soruların sıralanmasında da bazı özellikler vardır. Önce yer alan
  sorunun açıklamaları daha sonraki sorular için de gerekli bilgiler
  içermektedir.

  Soru çözümlerinden sonra benzer sorular ve ilintili sorular eklenerek,
  okuyucuların daha detaylı düşünmesine ve aynı konu ile ilgili farklı
  sorular verilerek konuların daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.

  Eserin en temel özelliği,
  Genelde kalın eserlerde,
  Defalarca tekrar eden sorular ve açıklamalar ile Kafa karıştırmak yerine,

   bir cevap ile birden çok benzer ve aynı konu sorularına cevap
  verilerek ortaya çıkarılmıştır.

  2000 sayfalık kalın kitapların bilgisi bu eserin kapsamında
  sağlanmıştır.

  Bu durumun sağlanması çok kolay değildir. Binlerce sayfa kitap
  çalışmak yerine aynı öğretiyi elde ettirecek bir yöntem oluşturduk.

  Biz durumu okuyucuya çok kolaylaştırmak istedik. Yöntemin amacı
  her çözümlü soru altında diğer sorulara yer vererek, tek çözüm ile diğer
  sorulara da yeterli açıklamayı ve bilgiyi sağlamak ve bu sayede okuyucuya
  konuyu dağılmadan ve doğrudan pratik bir şekilde öğrenme olanağına
  kavuşturmak.

  Böylece konunun yeniden farklı şekillerde tekrarı yapılmamış ve
  olası hatalı anlaşılmaların önü kesilmiş, bulanıklıktan uzaklaşılmıştır.

  Ayrıca konu tekrarlarının oluşmaması için bir bölümdeki sorunun
  konusu başka bölümlerde yer almamıştır. Bu duruma özellikle dikkat
  edilmiştir. Örneğin iktisadi doktrinler bölümün de yer alan bir soru ve
  konu ayrıca makro iktisatta yer almamıştır.

  Sarmal teknik dememizin asıl nedeni ise konuların birbirine
  eklektik ve sonuçta tamamlayıcılık özelliğinin olmasıdır. Daha iktisadi
  doktrinler konuların-dan itibaren konuların daima birbirinin altyapısı
  olma özelliği ile bağlanması ve sarmallaştırılmasıdır. Burada konuların
  sıralaması çok önem arz etmektedir. Okuyucu daha önceki çözümlü
  sorudan, daha sonraki çözümlü sorularda farkında olmadan yararlanmaktadır.
  Örneğin doktrinler bölümünde Keynesyen teori daha sonra
  makro bölümünde alt yapı sağlamaktadır. Ya da Fisher’in kuramları
  makro da ve para banka bölümündeki sorularda ön bilgi oluşturmaktadır.
  Daha da teferruat vermek gerekirse,

  “Yüksek oranlı vergiler ve devletin ekonomiye müdahalesi
  ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiler.” düşüncesindeki arz yanlı iktisat
  dokrininden hareketle makro bölümünde

  “toplam arzı belirleyen etmenler ile ilgili olarak
  – Vergi ve Sübvansiyonlarda Değişme: Daha yüksek kurumlar
  vergisi, daha yüksek stopaj ve sosyal sigorta kesenekleri birim maliyetleri
  artıracak ve toplam arzı azaltacaktır. Buna karşılık hükümet alternatif
  enerji üreticilerine sübvansiyonda bulunursa, bunun sonucu olarak
  üretim maliyeti düşecek ve böylece toplam arz eğrisi sağa kayacaktır.

  – Kamu Düzenlemeleri: Birçok durumda, firmaların kamu düzenlemelerine
  uyması oldukça pahalıdır. Bazı düzenlemeler, birim ürün maliyetini
  artırmakta ve toplam arz eğrisini sola kaydırmaktadır. Bu nedenle
  arz yanlı iktisatçılar kamusal düzenlemelerin kaldırılmasını hararetle
  desteklemektedir. Böylece ekonomide etkinlik artacak, maliyetler düşecek
  ve toplam arz eğrisi sağa doğru kayacaktır.”
  Şeklindeki bağlantıları fark edebileceksiniz.

  Benzer soruların çokluğu ile aynı konuya ait bir çok soru bulabileceğiniz
  için tek bir cevap okuyarak konuyu öğrenmiş ve benzer soruları
  cevaplandırmış olacaksınız. Aynı zamanda ilintili sorular ile konu sarmallarını(
  bağlantılarını) düşünmeniz sağlanmış olmaktadır.

  Eserde geçmiş yıllarda çıkmış soruların analizleri göz önüne alındığından,
  soru çıkan konuların sınavlarda çıkış sayıları dikkate alınmış bu
  konular ile ilgili hem çıkmış soru çözümleri hem de çıkma olasılığı yüksek
  özgün sorulara yer verilmiştir.

  Eser kurum sınavlarına ve özellikle KPSS sınavına hazırlananlar için
  olduğu gibi, aynı zamanda fakültelerin dersleri içinde kaynaktır. Sınavlara
  hazırlanan öğrencilere başarılar dilerim.

 • Detaylar
 • Yorumlar (0)
  Bu kitabı değerlendiren ilk kişi olun. Yorumlarınızı ve değerlendirmenizi paylaşın, böylece diğer ziyaretçilerimize bu kitabın kendileri için doğru bir kitap olup olmadığını seçmelerine yardımcı olun.
  Bir değerlendirme yazın
  Yorumunuz
  Puanınız
  Ad
  E-posta

Tüm Sonuçları Göster