WhatsApp Destek
Stokta Yok

Savaş Yayınevi 2022 KAS Kaymakamlık Sınavı Test Soru Bankası

Savaş Yayınevi
(0 Yorum)
350,00 TL
245,00 TL
%30
ISBN 9786257483131
YAZAR Ahmet Nohutçu
SAYFA SAYISI 1238
EBAT 16x24
TOPLAM SATILAN 26
Ürün Özellikleri
KAS Kaymakamlık Sınavı Açıklamalı Test Soru Bankası
Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
Kaymakam Ahmet Gazi KAYA
2022
Anayasa Hukuku
Türkiye’nin İdari Yapısı
Türkiye’de Mahalli İdareler
İdare Hukuku
Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları
KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVININ
“ÇOKTAN SEÇMELİ TEST” FORMATINA UYGUN OLARAK:
25 Ağustos 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 83 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
74 ila 82 Sayılı Tüm Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
18 Temmuz 2021 Tarih ve 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
8 Temmuz 2021 Tarih ve 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (4. Yargı Paketi)
30 Haziran 2021 Tarih ve 7330 Sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun
24 Haziran 2021 Tarih ve 7329 Sayılı; 17 Haziran 2021 Tarih ve 7328 Sayılı; 9 Haziran
2021 Tarih ve 7327 Sayılı; 20 Mayıs 2021 Tarih ve 7319 Sayılı Kanunlar
Türkiye’nin İdari Yapısı ve Mahalli İdareler Bölümlerinin Sonuna Eklenmiş Sınava İlişkin Çok Önemli
Tüyolar, Hatırlatmalar, Hızlandırılmış Genel Tekrar ve Pratikler İçeren Yeni Onlarca Tablo ve Şekiller
15 Baskıdan sonra 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı Sınavı ile 15 Baskıdan
sonra yürürlüğe giren Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve diğer güncel mevzuat
değişiklikleri kapsamında Yeni Eklenen 111 Soru ve Çözümlü Cevabı
Dâhil Diğer Tüm İlgili Mevzuat Değişiklikleri ve Güncel Gelişmeler
İşlenerek Hazırlanmış 3272 Adet Çözümlü, Açıklamalı Test Sorusu
Anayasa Hukuku
Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Tarihi
Devletin Temel Nitelikleri
Temel Hak ve Hürriyetler
Yasama
Yürütme
Yargı
Anayasanın Değiştirilmesi veya İktidar Tipleri
Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Tarihi
Mali Hükümler - Ekonomik Hükümler ve Bütçe
2010 - 2017 Yılı Anayasa Değişiklikleri
6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
Türkiye’nin İdari Yapısı
Türkiye’nin İdari Yapısı
Türkiye’de Mahalli İdareler
İl Özel İdaresi
Belediye / Büyükşehir Belediyesi
A. Belediye
B. Büyükşehir Belediyesi
Köy İdaresi
Mahalle İdaresi
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Hizmetsel Yerinden Yönetim Kuruluşları
İdare Hukuku
İdare Hukukuyla İlgili Genel İlkeler – Esaslar ve Kurallar
İdari İşlem Teorisi
İdari İşlemlerin Re’sen İcra ve Tahsili
İdarenin Sözleşmeleri – İdari Sözleşmeler – İhaleler
Kamulaştırma
Kamu Hizmeti Teorisi
Kolluk Hizmetleri
Kamu Malları
İdarenin Mali Sorumluluğu
Devlet Memurları
İdare Hukukunda Önemli & Güncel Kanunlar
Türkiye’de Demokratikleşme Ve İnsan Hakları
İnsan Haklarının Özellikleri ve İnsan Haklarıyla İlgili Kavramsal, Kuramsal ve Tarihsel Çerçeve
Temel Haklar ve Hürriyetler
İnsan Hakları ve Demokratikleşme İle İlgili Yasal Düzenlemeler
İnsan Hakları Konusunda Yer Alan Ulusal Mekanizmalar
Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu,
AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı ve Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi Uyum Yasaları
İnsan Hakları İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler ve Belgeler
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.