popup.jpg (225 KB)

Savaş Yayınları 2020 Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Soru Bankası

Savaş Yayınevi
(0 Yorum)
99,00 TL
79,20 TL
%20 indirimli
ISBN 9786257127431
YAZAR Ahmet Nohutçu
SAYFA SAYISI 640
EBAT 16x24
KARGOYA VERİLİŞ SÜRESİ
:
En geç 1 - 3 iş günü içinde seçilen kargo firmasına teslim edilecektir.
Ürün Özellikleri
​Savaş Yayınları 2020 Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Soru Bankası

Güncel Mevzuat Değişikliklerine Göre Hazırlanmış
Sınav Odaklı, Sınav Stratejileri, Taktikleri ve Hatırlatmaları İçeren
Tamamı Çözümlü 1826 Soru
 
ÖNSÖZ

    Belediyelerimizin ve il özel idarelerimizin çok kıymetli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları adayları;

    Elinizdeki bu Soru Bankası kitabımız, 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek yerel yönetim personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına hazırlanan sizlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

    Önsöz’ün hemen arkasında yer alan EK-1 ve EK-2’de de görüleceği üzere, Görevde Yükselme Sınavı (GYS) her birinin kapsamı farklı 4 ayrı kategorideki grup için, Unvan Değişikliği Sınavı (UDS) ise tek grup için gerçekleştirilecektir. Kitabımız bu grupların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Sınava hazırlanan adayların kendi gruplarının kapsamındaki konuları belirleyip soru çözebilmesi için, sayfaların sağında kolayca görülebilecek işaretleme ve tarama usulüne yer verilmiştir.
 
    Kitabın gruplara yönelik olarak sistematiği ve soru sayısı aşağıdaki tabloda görülebilir:
 
GRUPLAR KİTAPTAKİ SORUMLU OLDUĞU KISIMLAR SORU SAYISI
GYS 1.GRUP 1. KISIM 1324 SORU
GYS 2.GRUP 1. & 2. KISIM 1501 SORU
GYS 3.GRUP 1., 2. & 3. KISIM 1619 SORU
GYS 4. GRUP 1., 2., 3. & 4. KISIM 1826 SORU
UDS 4. GRUP 1., 2., 3. & 4. KISIM 1826 SORU

bulunmaktadır.1826 adet tamamı çözümlü soru     Görüleceği üzere kitabımızda sadece sınav odaklı hazırlanmış toplam
     
Sorular sınav kapsamında sorumlu olunan yerel yönetim mevzuatı ile idari ve mali mevzuatın tamamının, hiçbir konusu veya noktası atlanmaksızın sorular ve cevaplarıyla sınava yönelik tekrarı mahiyetindedir.

    Sınavda başarılı olmak için en rasyonel strateji, kitabımızda başlık düzeyinde yer alan ilgili mevzuatı defalarca okuyup, ne kadar ve ne derece öğrenildiği ya da hazmedilip hazmedilmediğini sınamak için kitabımızdaki soruları en iki defa çözmektir.

    Çok isabetli olmamakla birlikte, zamanı az olan ya da meşguliyet ve yoğunluktan dolayı konu çalışmaya odaklanamayan adayların, kitaptaki soruları en az iki ya da üç kere hızla çözmeleri bile, sınavda başarılı olmak için yeterli olabilecektir. Çünkü belirttiğimiz üzere kitaptaki sorular, sınav sorumluluğu kapsamındaki yerel yönetim mevzuatı ile idari ve mali mevzuatın kapsamının tamamının sorularla, cevaplardaki sınava yönelik hatırlatma, tüyo ve şemalarla sınav odaklı özeti ve tekrarını sağlamaktadır.

     Belediye ve il özel idareleri bağlamında mahalli idarelerimizin çok kıymetli, cefakâr ve çilekeş Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları adayları;
     
     Bir konuyu pekiştirmenin en iyi yolu soru çözmektir. Sınavı kazanmak için öncesinde bol soru çözerek pratik yapmak başarılı olabilmenizin olmazsa olmaz şartıdır.

     Sınav öncesinde bol soru çözerek pratik yapanlar, soru çözmeyenlere göre kesinlikle daha fazla başarılı olmaktadırlar.
Sınava hazırlanırken BOL VE ÇOK SORU ÇÖZMEK:

Çalıştığınız konuları daha iyi anlamanızı ve pekişmesini sağladığı gibi, size sınav öncesinde pratik kazandırır, öğrendiğiniz bilgileri geri çağırmayı öğretir ki, sınavda tam da sizden istenen şey budur.

Öğrendiğiniz bilginin nasıl kullanılabileceği hakkında size yol gösterir.

Öğrendiklerinizin çeldirici seçenekleriyle birlikte nasıl sorulabileceği hakkında size fikir verir.

Hangi konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlayarak, gereksiz yerlerde zaman harcamanızı önler, önemsiz yerlerde gezinmenizi engeller ve sınav sürecinde en kıymetli değer olan zamandan tasarruf ettirir.

Sizin değil, soru hazırlayanların neyi önemsedikleri ve nasıl soru sorabilecekleri anlamanızı sağlayarak, sınavda soruları kolaylıkla ve rahatlıkla soru çözmenizi sağlar.

Eksik konuları hatırlatarak, ilgili konulara yoğunlaşmanızı sağlar.

Nihayet, sınavda karşılaşacağınız tereddütleri, yanılmaları, şaşırmaları ve aksilikleri önceden deneyimleyerek kendinizden emin ve güvenle gireceğiniz sınavda başarılı olmanızda katalizör etkisi yapar.​

Sonuç olarak, Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği SORU BANKASI’nı çözüp bitirdiğinizde, sınav kapsamındaki sorumlu olduğunuz tüm mevzuatı en güncel haliyle pratik, hızlı ancak hiçbir konuyu ve sınav detayını atlamaksızın nitelikli bir özetini ve ciddi bir biçimde tekrarını yapmış olacaksınız.

      Yazarlar olarak bilgi, bilim, uzmanlık ve tecrübenin referansı ve büyük bir emeğin sonucu olan kitabımızın, doğumdan ölüme kadar hayatımızın her döneminde kamu yararı amacıyla çok kritik ve hayati kamu hizmetleri sunan mahalli idareler personelimizin hazırlandıkları GY ve UD sınavlarında, mesleki kariyer hedeflerine ulaşmalarında azami katkı sağlaması ve meslek hayatlarına yeni bir vizyon katması dileğiyle şimdiden başarılar diliyoruz.

      Bilvesile, kitabın dizgisini gerçekleştiren, pozitif enerjisiyle biz yazarları teşvik eden Ümmühan Eroğlu’na ve bu eserin oluşmasında kapılarını bize açan, kamu yararına yönelik yüzlerce kitabının basımını yaparak idari teşkilat ve adalet camiasına çok ciddi hizmetleri bulunan Savaş Yayınevi sahibi Barış Mahmut Gezerkaya’ya gönülden teşekkür ederiz.

27.08.2020
Avşa Adası, Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
Sürmene, Kaymakam Ahmet Gazi KAYA
 
Görevde Yükselme Sınav Konuları 1. Grup Unvan

V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru, Gemi Adamı, Gişe Memuru, Memur, Mutemet, Sayaç Memuru, Tahsildar, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Şoför
 
1 -   Yerel Yönetimler Mevzuatı
Belediye Kanunu
Belediyenin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
Belediyenin Organları
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
Büyükşehir Belediyesinin Organları
İl Özel İdaresi Kanunu
İl Özel İdaresinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
İl Özel İdaresinin Organları
Köy Kanunu
Köyün Organları
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
Kuruluş
Birliğin Organları
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Amaç Ve Kapsam
Taşınır Ve Taşınmaz İşlemleri
Yaptırımlar Ve Yetkili Merciler
Kamu İhale Kanunu
Temel İlkeler
2-     İdari Ve Mali Mevzuat
1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar Ve Özgürlükleri Sistemi
1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
Türkiye’nin İdari Teşkilatı
Kamu Görevlileri Ve Devlet Memurluğuna Giriş
Devlet Memurlarının Ödevleri Ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları Ve Memurların Değerlendirilmesi
Devlet Memurlarının Disiplin Ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3-     Ortak Konular       
Atatürkçü Düşünce Sistemi
İletişim
Halkla İlişkiler Ve Uygulama Alanları
Kamu İdarelerinde Ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
Resmi Yazışmalar
Noktalama İşareti
Yazım Kuralları
 
Görevde Yükselme Sınav Konuları 2. Grup

Çözümleyici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Koruma Ve Güvenlik Şefi, Bando Şefi, Ayniyat Saymanı, Kontrol Memuru, Muhasebeci, Eğitmen
 
1 -    Yerel Yönetimler Mevzuatı
Belediye Kanunu
Belediyenin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
Belediyenin Organları
Belediye Teşkilatı Ve Personeli
Belediyenin Gelir Ve Giderleri
Belediye Bütçesi 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
Büyükşehir Belediyesinin Organları
Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı Ve Personeli
Mali Hükümler
İl Özel İdaresi Kanunu
İl Özel İdaresinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
İl Özel İdaresinin Organları
İl Özel İdaresi Teşkilatı
Mali Hükümler Ve Cezalar
Cezalar     
Köy Kanunu
Köyün Organları
Köylerin Görevleri 
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
Kuruluş
Birliğin Organları
Birliğin Gelirleri
Birliğin Giderleri
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
Ortak Hükümler
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Amaç Ve Kapsam
Harcama Yetkisi Ve Yetkilisi 
Taşınır Ve Taşınmaz İşlemleri
Dış Denetim      
Yaptırımlar Ve Yetkili Merciler
Kamu İhale Kanunu
Temel İlkeler
İhale Komisyonu
İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
İhale İlan Süreleri Ve Kuralları
Tekliflerin Hazırlanması Ve Sunulması
Tekliflerin Değerlendirilmesi
İhale Sonucunun İlanı
2-     İdari Ve Mali Mevzuat
1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar Ve Özgürlükleri Sistemi
1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
Türkiye’nin İdari Teşkilatı
Kamu Görevlileri Ve Devlet Memurluğuna Giriş
Devlet Memurlarının Ödevleri Ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları Ve Memurların Değerlendirilmesi
Devlet Memurlarının Disiplin Ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3- Ortak Konular     
Atatürkçü Düşünce Sistemi
İletişim
Halkla İlişkiler Ve Uygulama Alanları
Kamu İdarelerinde Ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
Resmi Yazışmalar
Noktalama İşareti
Yazım Kuralları
 
Görevde Yükselme Sınav Konuları 3. Grup

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri
 
1 -    Yerel Yönetimler Mevzuatı
Belediye Kanunu
Belediyenin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
Belediyenin Organları
Belediye Teşkilatı Ve Personeli
Belediyenin Gelir Ve Giderleri
Belediye Bütçesi
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
Büyükşehir Belediyesinin Organları
Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı Ve Personeli
Mali Hükümler
İl Özel İdaresi Kanunu
İl Özel İdaresinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
İl Özel İdaresinin Organları
İl Özel İdaresi Teşkilatı
Mali Hükümler Ve Cezalar
Cezalar     
Köy Kanunu
Köyün Organları
Köylerin Görevleri 
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
Kuruluş
Birliğin Organları
Birliğin Gelirleri
Birliğin Giderleri
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
Ortak Hükümler
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Amaç Ve Kapsam
Harcama Yetkisi Ve Yetkilisi 
Taşınır Ve Taşınmaz İşlemleri
Dış Denetim      
Yaptırımlar Ve Yetkili Merciler
Kamu İhale Kanunu
Temel İlkeler
İhale Komisyonu
İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
İhale İlan Süreleri Ve Kuralları
Tekliflerin Hazırlanması Ve Sunulması
Tekliflerin Değerlendirilmesi
İhale Sonucunun İlanı                     
2- İdari Ve Mali Mevzuat
1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar Ve Özgürlükleri Sistemi
1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
Türkiye’nin İdari Teşkilatı
Kamu Görevlileri Ve Devlet Memurluğuna Giriş
Devlet Memurlarının Ödevleri Ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları Ve Memurların Değerlendirilmesi
Devlet Memurlarının Disiplin Ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3- Ortak Konular     
Atatürkçü Düşünce Sistemi
İletişim
Halkla İlişkiler Ve Uygulama Alanları
Kamu İdarelerinde Ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
Resmi Yazışmalar
Noktalama İşareti
Yazım Kuralları
 
Görevde Yükselme Sınav Konuları 4. Grup

Müdür, Hukuk, Müşaviri

1- Yerel Yönetimler Mevzuat
Belediye Kanunu
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
İl Özel İdaresi Kanunu
Köy Kanunu
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Kamu İhale Kanunu
2-     İdari Ve Mali Mevzuat
Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına Kadar Türkiye’nin Anayasal Geçmişine Genel Bir Bakış
1982 Anayasası’nın Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar Ve Özgürlükleri Sistemi
1982 Anayasası’na Göre Devletin Temel Organları
Türkiye’nin İdari Teşkilatı
Kamu Görevlileri Ve Devlet Memurluğuna Giriş
Devlet Memurlarının Ödevleri Ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları Ve Özlük Dosyası
Devlet Memurlarının Disiplin Ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3-     Ortak Konular
Atatürkçü Düşünce Sistemi
İletişim
Halkla İlişkiler Ve Uygulama Alanları
Kamu İdarelerinde Ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
Resmi Yazışmalar
Noktalama İşareti
Yazım Kuralları
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
Tavsiye Et
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.