WhatsApp Destek
Stokta Yok

Savaş Yayınları 2021 KONSENSUS Akademi İdari Hakimlik Konu Anlatımı

Savaş Yayınevi
(0 Yorum)
1.000,00 TL
700,00 TL
%30
ISBN 9786257670753
YAZAR Savaş Yayınları Komisyon
SAYFA SAYISI 2360
EBAT 16x24
TOPLAM SATILAN 15
Ürün Özellikleri
KONSENSUS AKADEMİ

İdari Hakimlik
Konu Anlatımı

10 Faskül
Modüler Set

Koordinatör
Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU

Yazarlar
Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU • Kaymakam Ahmet Gazi KAYA
C. Savcısı Olcay ASLAN • Av. Olcay EKŞİOĞLU
Mustafa KARADENİZ

Savaş Yayınları
Temmuz 2021

Anayasa Hukuku • İdare Hukuku • İdari Yargılama Hukuku • Medeni Usul Hukuku
Medeni Hukuk • Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
Ceza Hukuku (Genel Hükümler) • Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi
Maliye • İnsan Hakları ve Demokratikleşme


•​ Tüm Güncel Mevzuat Değişiklikleri ve Hakimlik Sınavları Soruları Çerçevesinde

• Hiçbir Sınav Detayı ve İnceliği Atlamaksızın Özetlenmiş, Tüm Çıkmış Sınav Sorularıyla Sentezlenmiş Tüm Hakimlik Dersleri,

• Çalışırken Öğrenmeyi Kolaylaştıran, Konuları Pekiştiren, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcı Hale Gelmesini Sağlayarak Sınavda Hatırlamaya Yardımcı Olacak Şemalar, Tablolar, Örnekler ve Kutular,

• Modül Sonlarında Tüm Dersi Öz Biçimde Tekrar Edip Eksik ve Yanlışları Telafi Etme İmkânı Veren Tercihli “1407 Doğru-Yanlış Cümlesi”,

• Sınavlarda En Çok Sorulan Süreler ve Rakamsal Verileri Sistemli Tekrar İmkânı Veren “1016 Sayısal Boşluk Doldurma”,

• Hakimlik Sınavlarında Sorulmaya Başlanacak İnsan Hakları Dersi Şematik Konu Anlatımı Modülü,

• Kitap Yazarlarının Sınava Kadar Sosyal Medya Hesaplarında Okuyucularla Periyodik Olarak Canlı Yayınlarda Buluşup Derslere ve Sınava Yönelik Yönlendirme, Rehberlik Etme ve Güncel Mevzuat Değişikliklerini Paylaşma Platformları,

• Kitap Yazarlarının Bölüm Sonlarındaki “Doğru Yanlış” Cümleleri Kapsamında Youtube’da Konuların Genel Tekrarını Yapacağı Anlatımları,

• Pekçok Pedagojik Yöntemle Desteklenmiş

• Alanının Uzmanı Deneyimli Hocaları Tarafından İtinayla Hazırlanmış

ADLİ İDARİ HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVLARINA YENİ NESİL İNTERAKTİF HAZIRLIK KİTABI


ÖNSÖZ

Çok Kıymetli Hâkim ve Savcı Namzedi Arkadaşlarım,


Hakimlik ve savcılık sınavlarında her yıl rekabet daha da keskinleşmekte ve başa­rı çıtası yukarıya doğru çıkmaktadır. Yüzlerce aday 1 ya da 2 soruyla sınavı kazanmakta ya da kaybetmektedir. Bu bağlamda hakimlik ve savcılık mesleği kalbini aşkla titreten ve yüce bir ideal olarak benimseyen her aday, mümkün mertebe soru kaçırmadan ya da en az soru kaçırarak yazılı sınavda başarılı olmayı, hatta derece yapmayı hedefle­melidir.


2014 yılından itibaren hakimlik ve savcılık sınava hazırlanan tüm adayların vaz­geçilmez baş ucu kitabı olan Konsensus Soru Bankası yazar ekibi olarak uzun yıllara dayanan hâkimlik ve kaymakamlık sınavları kulvarındaki deneyimlerimiz, pratikleri­miz, birikimlerimiz ve sınav analizlerimiz neticesinde bir süreden beri böyle bir kitabı hazırlamayı planlıyor ve öğrenci arkadaşlarımıza bunun müjdesini veriyorduk.


Her biri gerek akademik camiada gerekse hukuk mesleklerinde tecrübesi, biri­kimi ve eserleriyle tebârüz etmiş uzman bir kadro olarak hazırladığımız ve pekçok yönüyle bir ilk olan elinizde tuttuğunuz KONSENSUS AKADEMİ KONU Adli-İdari Ha­kimlik ve Savcılık kitabımızı, “efrâdını câmi, ağyarını mâni” (tüm içeriği kapsayacak, dışında kalanlara engel olacak) bir keyfiyette hazırladık.


Konu anlatımında, son 20 yıldır adli-idari hakimlik ve savcılık sınavlarında çıkmış soruları dikkatle analiz edip, bundan sonra çıkma ihtimali olan soruları da göz önünde bulundurarak hiçbir detayı atlamamaya (efradına) özen gösterdik. Sınavda mümkün mertebe soru kaçırmadan her türlü DETAYA, ÖZ ve ÖZET olarak eksiksiz değinirken; doktriner tartışmalar, akademik yorumlar, eski mevzuatla yeni mevzuatı karşılaştır­ma, gereksiz tekrar gibi sınav mantık ve pratiğinden uzak bilgi yığınıyla (ağyarla) sizleri boğup yormamaya, emeğinizi ve zamanınızı israf etmemeye özellikle özen gösterdik.


Binaenaleyh, KONSENSUS AKADEMİ KONU Adli-İdari Hakimlik ve Savcılık ki­tabımız, 2021 yılında yapılacak adli ve idari hakimlik sınavlarına girecek adayların sı­nav kapsamında sorumlu oldukları tüm dersleri sınavda soru gelme ihtimali olan tüm konuların, noktaların sistemli bir ÖZETİ, ancak önemli detayları ve sınav inceliklerini de içerecek şekilde EKSİKSİZ, KAPSAMLI ve TAM olarak, ÖSYM’nin soru mantığı, tarzı ve içeriği göz önünde bulundurularak büyük bir hassasiyet ve titizlikle hazırlanmıştır.


Kitabımızda sizlerin ders çalışırken konuları anlayıp hazmetmenizi kolaylaştırıcı, öğrendiğiniz bilgileri pekiştirip kalıcı hale getiren şemalar, tablolar, kutular konmuş; sınavda kritik hususları kolayca hatırlayabilmeniz için birtakım tüyolar, formüller ve dikkat çekici hatırlatmalara yer verilmiştir.


Ayrıca KONSENSUS AKADEMİ KONU Adli-İdari Hakimlik ve Savcılık kitabımız, kendi kulvarında pekçok noktada bir İLK ve ÖNCÜ olma niteliği taşımaktadır:


• İlk defa, her modülün sonunda tüm dersi öz bilgilerle tekrar etme, eksik ve yanlışlarınızı tespit edip telafi etme imkânı veren “Doğru-Yanlış” tercihli cümlelerine yer verilmiştir. Bu bağlamda, Adli-İdari Hakimlik derslerinin ta­mamının sonunda, bilgilerinizi pekiştirme imkânı bulacağınız cevap anahta­rıyla birlikte toplam “1407 adet Doğru-Yanlış” cümlesi yer almaktadır.


• İlk defa, sınavlarda en çok sorulan süreler ve rakamsal verileri sistemli tekrar imkânı veren “Sayısal Boşluk Doldurma” metodu kullanılmıştır. Buna göre, Adli-İdari Hakimlik derslerinin tamamının sonunda, sınav kapsamında so­rumlu olduğunuz tüm konularda karşılaşabileceğiniz sayı, rakam, tarih gibi verileri eksiksiz ve tam olarak bir arada bulabileceğiniz cevap anahtarıyla birlikte “1016 adet Sayısal Boşluk Doldurma” bölümü yer almaktadır.


• İlk defa, bir adli-idari hakimlik ve savcılık sınavına hazırlık kitabında şematik konu an­latımlı İnsan Hakları Dersi Modülü yer almıştır. Malumunuz olduğu üzere, 2021 yılının Mart ayında İnsan Hakları Eylem Planı, Nisan ayında da Uygulama Planı yayımlanmış­tır. Bu kapsamda 6 ay içinde “hâkim savcı yardımcılığı” müessesiyle beraber hakim­lik ve savcılık sınavlarında insan hakları hukukundan da soru sorulmaya başlanması öngörülmüştür. 2021 yılında yapılacak hâkim ve savcılık sınavlarında “insan hakları” alanından soru sorulmasının kesinleşmesi durumunda elinizin altında, onlarca yıldır kaymakamlık sınavlarına yönelik yayınladığımız ve yetkinliği kabul edilmiş “İnsan Hak­ları” kitabımız, hakimlik sınavlarına özgü yenilenmiş ve uyarlanmış versiyonuyla “bo­nus” olarak yararlanmanıza sunulmaktadır.


• Elinizdeki Kitap, kitap yazarlarının bölüm sonlarındaki “doğru yanlış” cümleleri kapsa­mında tüm konuları temel noktalarıyla sınava yönlendirici anlatımının yapılacağı ilk kitap olacaktır. Bu bağlamda, Prof. Dr. Ahmet Nohutçu Akademi Youtube Kanalı’nda, yazar kadrosu olarak yukarıda bahsi geçen “1407 adet Doğru-Yanlış” cümlesini esas alarak konuların genel tekrarını yapıp, sizlere hem konularla ilgili kritik noktaları ve dikkat edilecek incelikleri belirterek önemli konuları anlatımını yapacak; hem de sınav esnasında işinize yarayacak önerilerde bulunacağız.


• Belirleyip ilan edeceğimiz sosyal medya platformlarında, ilk defa, kitap yazarları ola­rak sınava kadar sadece siz okuyucularımızla periyodik olarak canlı yayınlarda bulu­şulacaktır. Sınava çok çalışmaktan daha önemli ve öncelikli olan sınava nasıl çalışıl­ması gerektiğidir. Bu bağlamda hakimlik sınavlarında başarılı olmanız, maddi manevi emeklerinizin ve fedakârlıklarınızın karşılığını almanız için akılcı ve doğru bir strateji izlemeniz ve hedefinize pratik olarak yol haritası belirlemeniz hayati derecede önem arz etmektedir. Bu bağlamda, planladığımız canlı toplantılarda bir taraftan güncel mevzuat değişikliklerine dikkat çekip sizlerden gelen konularla ilgili sorulara cevap verirken, diğer taraftan derslere ve sınava yönelik stratejiler ve tüyolarla birlikte yön­lendirmeler yapılacak, motivasyonunuzu artırarak rehberlik yapılacaktır.


Bilvesile; akademik, kuramsal ve pratik bilgisi ile konularında uzman, yetkin ve deneyim sahibi yazar arkadaşlarım Cumhuriyet Savcısı Olcay ASLAN, Kaymakam Ahmet Gazi KAYA, Avu­kat Olcay EKŞİOĞLU, Dr. Okan YILDIRIM ve Maliye Uzmanı Mustafa KARADENİZ’e çok değerli katkıları için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Kitabın dizgisini gerçekleştiren, pozitif enerjisiyle biz yazarları teşvik eden kardeşim Ümmühan EROĞLU’na ve Gülşah Bülbül'e; bu eserin oluş­masında kapılarını bize açan, yüzlerce Hukuk kitabının basımını yaparak adalet camiasına çok ciddi hizmetleri bulunan Yayınevi sahibi Barış Mahmut GEZERKAYA’ya gönülden teşekkür edi­yorum.


Sevgili Hâkim-Savcı Namzedi Arkadaşlarım;


Doğru kaynaklarla ve akılcı stratejiyle sabırla, yılmadan, bıkmadan, sonsuz bir azimle di­siplinli, düzenli, sistemli, kapsamlı ve tempolu olarak çalışıp sınava hazırlandıktan sonra 2021 yılında yapılacak adli-idari hakimlik ve savcılık sınavlarında başarılı olarak bu şerefli ve kutsal mesleğe intisap etmeniz mucize olmayacaktır.


Bu çabanızda elimizden geldiği kadar yanınızda olduğumuzu unutmayın lütfen. KONSEN­SUS AKADEMİ KONU Adli-İdari Hakimlik ve Savcılık kitabımızın çalışmalarınıza değer katacağı ve başarınızda katalizör işlevi olacağı ümit ve temennisiyle hepinize üstün başarılar ve kolaylık­lar temenni eder; sağlıklı, aydınlık, ümit ve müjde dolu bir günler dilerim.
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.