WhatsApp Destek

Savaş Yayınları KPSS ve Kurum Sınavları İktisat Sık Sorulan Sorular 2017

Savaş Yayınevi
(0 Yorum)
240,00 TL
168,00 TL
%30
ISBN 9786059293365
YAZAR Erhan Arda
SAYFA SAYISI 544
EBAT 16x24
Ürün Özellikleri
KPSS ve Kurum Sınavları
İKTİSAT
Sık Sorulan Sorular

SARMAL TEKNİK İLE HAZIRLANMIŞ

222 TUTTURAN
SORU VE ÇÖZÜMLERİ

 
* İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ
* MİKRO İKTİSAT
* MAKRO İKTİSAT
* PARA – BANKA - KREDİ
* ULUSLARARASI İKTİSAT
* KALKINMA – BÜYÜME
* TÜRKİYE EKONOMİSİ

 
NEDEN SARMAL TEKNİK İLE 222 ÇÖZÜMLÜ İKTİSAT

1. İŞİ KOLAYLAŞTIRMAK

  Geçmiş yıllarda çıkmış sorular göz önüne alınarak analizler ile en çok soru çıkan, en temel ve önem arz eden konuların belirlenmesiyle oluşturulan seçilmiş 222 adetlik çözümlü soru ile işimizi kolaylaştırmak ilk hedef edinilmiştir.

2.KARMAŞADAN KURTULMAK

 -Genelde kalın eserlerde, 

-Defalarca tekrar eden sorular ve açıklamalar ile

-Kafa karıştırmak yerine

“ bir cevap ile birden çok benzer ve aynı konu sorularına cevap verilmesi.” 

3. ETKİN SONUÇ

  2000 sayfalık kalın kitapların bilgisi bu eserin kapsamında sağlanmıştır. Daha az enerji fakat etkili sonuç.

4. ÖZ OLUŞTURMAK - HEDEF KONULAR

  Sınavlara hazırlanırken, sorular ve konular içinde kaybolmamak ve boğulmamak için.

5.SARMAL TEKNİK

  Sarmal teknik ile tamamlayıcılık özelliği sağlanarak okuyucuya daha önceki çözümlü sorudan, daha sonraki çözümlü sorularda farkında olmadan yararlandırmak.Fakat olmazsa olmazları bir bütün halinde çalıştırmak.

 
 
ÖNSÖZ
  Sınavlara hazırlanırken, sorular ve konular içinde kaybolmamak
için seçilmiş 222 adetlik çözümlü sorular içeren bu eserde, en temel ve
önem arz eden konuların, analizler ile belirlenerek oluşturulmasıdır.

  Bu eserde 222 seçkin soru yanıtlanmıştır. Soruların seçimi son 15
yıldaki sınavlar göz önüne alınarak ve konuların önemine göre belirlenmiştir.
Seçilen soruların bir diğer özelliği kapsamlı olmasıdır.

  Kapsamlı sorular genelde birden fazla konuyu içermektedir. Bu
sayede bir sorunun yanıtlanması seçeneklerdeki diğer konularında
açıklamasını sağlamış ve konuların bağlantıları da ortaya çıkarılmıştır.

  Soruların sıralanmasında da bazı özellikler vardır. Önce yer alan
sorunun açıklamaları daha sonraki sorular için de gerekli bilgiler
içermektedir.

  Soru çözümlerinden sonra benzer sorular ve ilintili sorular eklenerek,
okuyucuların daha detaylı düşünmesine ve aynı konu ile ilgili farklı
sorular verilerek konuların daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.


Eserin en temel özelliği,
Genelde kalın eserlerde,
Defalarca tekrar eden sorular ve açıklamalar ile Kafa karıştırmak yerine,


 bir cevap ile birden çok benzer ve aynı konu sorularına cevap
verilerek ortaya çıkarılmıştır.


  2000 sayfalık kalın kitapların bilgisi bu eserin kapsamında
sağlanmıştır.

  Bu durumun sağlanması çok kolay değildir. Binlerce sayfa kitap
çalışmak yerine aynı öğretiyi elde ettirecek bir yöntem oluşturduk.

  Biz durumu okuyucuya çok kolaylaştırmak istedik. Yöntemin amacı
her çözümlü soru altında diğer sorulara yer vererek, tek çözüm ile diğer
sorulara da yeterli açıklamayı ve bilgiyi sağlamak ve bu sayede okuyucuya
konuyu dağılmadan ve doğrudan pratik bir şekilde öğrenme olanağına
kavuşturmak.

  Böylece konunun yeniden farklı şekillerde tekrarı yapılmamış ve
olası hatalı anlaşılmaların önü kesilmiş, bulanıklıktan uzaklaşılmıştır.

  Ayrıca konu tekrarlarının oluşmaması için bir bölümdeki sorunun
konusu başka bölümlerde yer almamıştır. Bu duruma özellikle dikkat
edilmiştir. Örneğin iktisadi doktrinler bölümün de yer alan bir soru ve
konu ayrıca makro iktisatta yer almamıştır.

  Sarmal teknik dememizin asıl nedeni ise konuların birbirine
eklektik ve sonuçta tamamlayıcılık özelliğinin olmasıdır. Daha iktisadi
doktrinler konuların-dan itibaren konuların daima birbirinin altyapısı
olma özelliği ile bağlanması ve sarmallaştırılmasıdır. Burada konuların
sıralaması çok önem arz etmektedir. Okuyucu daha önceki çözümlü
sorudan, daha sonraki çözümlü sorularda farkında olmadan yararlanmaktadır.
Örneğin doktrinler bölümünde Keynesyen teori daha sonra
makro bölümünde alt yapı sağlamaktadır. Ya da Fisher’in kuramları
makro da ve para banka bölümündeki sorularda ön bilgi oluşturmaktadır.
Daha da teferruat vermek gerekirse,

  “Yüksek oranlı vergiler ve devletin ekonomiye müdahalesi
ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiler.” düşüncesindeki arz yanlı iktisat
dokrininden hareketle makro bölümünde

  “toplam arzı belirleyen etmenler ile ilgili olarak
  - Vergi ve Sübvansiyonlarda Değişme: Daha yüksek kurumlar
vergisi, daha yüksek stopaj ve sosyal sigorta kesenekleri birim maliyetleri
artıracak ve toplam arzı azaltacaktır. Buna karşılık hükümet alternatif
enerji üreticilerine sübvansiyonda bulunursa, bunun sonucu olarak
üretim maliyeti düşecek ve böylece toplam arz eğrisi sağa kayacaktır.

  - Kamu Düzenlemeleri: Birçok durumda, firmaların kamu düzenlemelerine
uyması oldukça pahalıdır. Bazı düzenlemeler, birim ürün maliyetini
artırmakta ve toplam arz eğrisini sola kaydırmaktadır. Bu nedenle
arz yanlı iktisatçılar kamusal düzenlemelerin kaldırılmasını hararetle
desteklemektedir. Böylece ekonomide etkinlik artacak, maliyetler düşecek
ve toplam arz eğrisi sağa doğru kayacaktır.”
  Şeklindeki bağlantıları fark edebileceksiniz.

  Benzer soruların çokluğu ile aynı konuya ait bir çok soru bulabileceğiniz
için tek bir cevap okuyarak konuyu öğrenmiş ve benzer soruları
cevaplandırmış olacaksınız. Aynı zamanda ilintili sorular ile konu sarmallarını(
bağlantılarını) düşünmeniz sağlanmış olmaktadır.

  Eserde geçmiş yıllarda çıkmış soruların analizleri göz önüne alındığından,
soru çıkan konuların sınavlarda çıkış sayıları dikkate alınmış bu
konular ile ilgili hem çıkmış soru çözümleri hem de çıkma olasılığı yüksek
özgün sorulara yer verilmiştir.

  Eser kurum sınavlarına ve özellikle KPSS sınavına hazırlananlar için
olduğu gibi, aynı zamanda fakültelerin dersleri içinde kaynaktır. Sınavlara
hazırlanan öğrencilere başarılar dilerim.
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
Sıkça Birlikte Alınan Ürünler
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.