Seçkin Yayıncılık Danıştay Kararları IşığındaSağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk

Seçkin Yayıncılık
(0 Yorum)
105,00 TL
ISBN 9789750272479
YAZAR İpek Nur Gümüşay
SAYFA SAYISI 276
EBAT 16x24
Ürün Özellikleri
Sağlığın bir hak olarak talep edilebilmesi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini gerekli kılmaktadır. Anayasa m. 56'da belirtildiği üzere sağlık hizmetlerinin yürütülmesi idarenin görev alanına girmektedir. İdare bu görevini gerekli organizasyonları yaparak, yetkili personeli istihdam ederek, denetim ve gözetim yükümlülüğüne uygun hareket ederek yerine getirir. Bununla birlikte idare sağlık hizmetlerini yürütürken kişilerin zarar görmesine sebebiyet verebilir. Sağlık hizmetlerinden zarar gören kişilerin idare aleyhine tam yargı davası açma veya yargı dışı mekanizmalara başvurma hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar son yıllarda artarak devam etmiştir. Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların artışı uygulamaya yönelik eksiklikleri de beraberinde getirmiş, konunun sıklıkla ele alınmasına yol açmıştır. Yargısal içtihatlarla gelişen sağlık hizmetlerinden kaynaklanan sorumluluk noktasındaki eksiklikler yargı kararları işlendiği ölçüde tespit edilebilecektir. Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda sağlık hizmetlerinin niteliği gereği idarenin klasik sorumluluk esasları yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla Danıştay kararları sağlık hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda idarenin sorumluluk esaslarının nasıl uygulanması gerektiğine ışık tutacaktır. Bu bakımdan çalışmanın amacı, sağlık hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara uygulanacak özgün sorumluluk esaslarını tespit etmektir. Bu doğrultuda kamu düzeninin unsuru olan genel sağlıkla kamu hizmeti niteliğindeki sağlık hizmetleri ayırımı yapılarak, sağlık kamu hizmetini yürütecek örgüt ve personel açıklanmış, sağlık hizmetleri özelinde idarenin sorumluluk esaslarının uygulanma kabiliyeti ele alınmış ve sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararların tazmin yolları izah edilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları

İdare Hukukunda Özel Bir Sorumluluk Sebebi Olarak Sağlık Hizmetleri
Türk İdari Yapısında Sağlık Hizmetleri Örgütü ve Personeli
İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluğunun Esasları
Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararların Tazmini
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.