WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Temsil Yayınları 2021 Ritüel Kaymakamlık Sınav Mevzuatı

Ürün Kodu : 9786257262088
Sayfa Sayısı : 1384
Ebat : 16x24
336,00 TL
235,20 TL
%30 İndirim
​Temsil Yayınları 2021 Ritüel Kaymakamlık Sınav Mevzuatı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
Siyasi Partiler Kanunu 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
5819 Milletvekili Seçimi Kanunu 
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Kamu İhale Kanunu 
Devlet İhale Kanunu 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu 
Emniyet Teşkilat Kanunu 
Terörle Mücadele Kanunu 
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu 
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu  
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun 
Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Kamulaştırma Kanunu 
Kabahatler Kanunu 
Kamu Konutları Kanunu 
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
Dernek Ve Vakıfların Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun 
Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu 
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun 
Olağanüstü Hal Kanunu 
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul Ve Esaslar 
Ekonomik Ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas Ve Yöntemleri Hakkında Kanun 
Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 
Devlet Memurları Kanunu 
İl İdaresi Kanunu 
Sayıştay Kanunu 
Danıştay Kanunu 
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 
İl Ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 
Engelliler Hakkında Kanun 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
Basın Kanunu 
Tanık Koruma Kanunu 
Türk Vatandaşlığı Kanunu 
Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
İl Özel İdaresi Kanunu 
Belediye Kanunu 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu 
İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 
Belediye Gelirleri Kanunu 
İmar Kanunu 
Sulama Birlikleri Kanunu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Cumhurbaşkanlığı Makamı 
2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
Suç Mağdurlarının Desteklenmesi


T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.