kampanya-popup.jpg (147 KB)
Stokta Yok

Temsil Yayınları Ticaret Hukuku

Temsil Yayınları
(0 Yorum)
59,00 TL
47,20 TL
%20 indirimli
ISBN 9786056885891
YAZAR Mustafa Ahmet Şengel
SAYFA SAYISI 596
EBAT 16x24
KARGOYA VERİLİŞ SÜRESİ
:
En geç 1 - 3 iş günü içinde seçilen kargo firmasına teslim edilecektir.
Ürün Özellikleri
Temsil Yayınları Ticaret Hukuku

Elinizde tuttuğunuz Ticaret Hukuku kitabı, öncelikle KPSS, Adli Hâkimlik ve kurum sınavlarına hazırlanan arkadaşların ihtiyaçlarını gidermek üzere kaleme alınmıştır. Bunun yanında kitabımız doktrin görüşlerini, güncel yayınlanmamış Yargıtay kararlarını ve pratik çalışma sorularını ihtiva etmesi adına meslek yüksekokulları ve fakülteler için yardımcı kaynak olma iddiasındadır.
Kitabımızda Ticaret hukukunun temel kavram ve ilkelerini sade bir dille anlatmaya çalıştık. Doktrindeki tartışmalı hususlara çok fazla girmeksizin, genel kabul görmüş ilke ve kuralları esas alarak kitabı hazırladık. Kitabımıza Adli Hâkimlik, KPSS ve diğer kurum sınavlarında çıkmış sınav sorularını ve çözümlerini ayrıca özgün sorular koyduk. Meslek sınavlarına hazırlanan arkadaşlarımız çıkmış sınav sorularıyla kendini sınayabilir, özgün sorularla ticaret hukuku bilgilerini pekiştirebilirler.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
BİRİNCİ KİTAP
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ KISIM
I. GİRİŞ
II. TİCARET HUKUKUNUN DÜZENLENMESİNDE ESAS ALINAN SİSTEMLER
İKİNCİ KISIM TİCARİ İŞLETME
I. Genel Olarak
II. TİCARİ İŞLETMENİN YAPISI
III. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE
İKİNCİ BÖLÜM
TİCARİ İŞLETMEYİ KONU ALAN HUKUKİ İŞLEMLER
BİRİNCİ KISIM
A. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ
B. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİNİN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
C. DEVRİN KAPSAMI
D. DEVRİN ŞARTLARI
E. DEVRİN SONUÇLARI
İKİNCİ KISIM
II. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TİCARİ İŞLER VE TABİ OLDUKLARI HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK
II. BİR İŞİN TİCARİ OLMASININ SONUÇLARI
III. TİCARİ HÜKÜMLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TİCARİ YARGI
I. GENEL OLARAK
II. TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER8 TİCARET HUKUKU
BEŞİNCİ BÖLÜM
TACİR SIFATI VE TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ
I. TACİR SIFATI
II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI
ALTINCI BÖLÜM
TACİR YARDIMCILARI
A. GENEL OLARAK
BİRİNCİ KISIM BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI
I. TİCARİ TEMSİLCİ (TİCARİ MÜMESSİL)
II. TİCARİ VEKİL
III. PAZARLAMACI
İKİNCİ KISIM BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI
I. ACENTE
II. TİCARET İŞLERİ TELLALI (SİMSAR)
III. KOMİSYONCU
IV. TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSU
YEDİNCİ BÖLÜM
TİCARET SİCİLİ
A. GENEL OLARAK
B. SİCİL İŞLEMLERİ
C. TESCİLİN FONKSİYONLARI
SEKİZİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ KISIM TİCARET UNVANI
I. GENEL OLARAK
II. TİCARET UNVANININ ŞEKLİ
III. EKLER
IV. TİCARET UNVANI ÜZERİNDEKİ HAK ve KORUNMASI
V. TİCARET UNVANININ DEVREDİLMESİ
İKİNCİ KISIM İŞLETME ADI
DOKUZUNCU BÖLÜM
MARKA (ALAMET-İ FARİKA)
I. GENEL OLARAK
II. MARKANIN TANIMI VE TÜRLERİ
III. MARKANIN TESCİLİİÇİNDEKİLER 9
IV. MARKAYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER
V. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE SONA ERMESİ
VI. MARKA HAKKININ KORUNMASI
ONUNCU BÖLÜM
HAKSIZ REKABET
I. GENEL OLARAK
II. HAKSIZ REKABET HÂLLERİ
III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI
IV. HAKSIZ REKABET DAVASINDA TARAFLAR
V. HAKSIZ REKABETTE ZAMANAŞIMI
ONBİRİNCİ BÖLÜM
TİCARİ DEFTERLER
I. GENEL OLARAK
II. DEFTERLERİN İNCELENMESİ VE İBRAZI
III. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK KULLANILMASI
ONİKİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ KISIM CARİ HESAP
I. GENEL OLARAK
II. BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
III. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
İKİNCİ KISIM
I. CARİ HESABA GEÇİRİLECEK ALACAKLAR
II. CARİ HESABA GEÇİRİLEMEYEN ALACAKLAR
III. CARİ HESAPTA SÜRELER
ÜÇÜNCÜ KISIM
I. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
II. BAKİYEYİ KABULÜN SONUÇLARI
III. BAKİYENİN HACZİ
DÖRDÜNCÜ KISIM CARİ HESABIN SONA ERMESİ
BEŞİNCİ KISIM CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI
TİCARİ İŞLETME HUKUKUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ
TİCARİ İŞLETME HUKUKUYLA İLGİLİ ÖZGÜN SORULAR
10 TİCARET HUKUKU
İKİNCİ KİTAP
ŞİRKETLER HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ KISIM
I. GENEL OLARAK ŞİRKET KAVRAMI
II. ŞİRKETİN UNSURLARI
İKİNCİ KISIM ŞİRKETLERİN TASNİFİ
1. TÜZEL KİŞİLİĞİN BULUNUP BULUNMAMASINA GÖRE
2. ŞİRKETTE ÖNE ÇIKAN UNSURA GÖRE
3. SERMAYE YAPILARINA GÖRE
4. ORTAKLARIN SORUMLULUĞUNA GÖRE
İKİNCİ BÖLÜM
ADİ ŞİRKET
I. GENEL OLARAK
II. ADİ ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ
III. ADİ ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ
IV. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TİCARET ŞİRKETLERİ
I. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ŞİRKETLER TOPLULUĞU
I. HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKET İLİŞKİSİNİN KESİN OLDUĞU HALLER
II. HÂKİM VEYA BAĞLI ŞİRKET İLİŞKİSİ KARİNESİ
III. DOLAYLI HAKİMİYET
IV. BAĞLI ŞİRKET
BEŞİNCİ BÖLÜM
KOLLEKTİF ŞİRKET
A. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI
B. KOLLEKTİF ŞİRKETİN UNSURLARI
C. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU
D. KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEYİŞİİÇİNDEKİLER 11
ALTINCI BÖLÜM
BİRİNCİ KISIM ADİ KOMANDİT ŞİRKET
I. GENEL OLARAK
II. UNSURLARI
III. ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU
IV. ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ
V. ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
İKİNCİ KISIM PAYLI KOMANDİT ŞİRKET
I. GENEL OLARAK
II. PAYLI KOMANDİT ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ
III. TASFİYE VE SONA ERME
YEDİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ KISIM ANONİM ŞİRKET
I. GENEL OLARAK
II. UNSURLARI
İKİNCİ KISIM
I. ANONİM ORTAKLIĞIN KURULUŞU
II. ŞİRKETİN KURULAMAMASI
III. KURUCULAR
IV. KURULUŞ BELGELERİ
V. KURULUŞ İŞLEMLERİ
VII. KURULUŞTA PAYLARIN HALKA ARZ TAAHHÜDÜ İLE HALKA AÇILMA
ÜÇÜNCÜ KISIM KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİKLER
1. KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİKLER VE SONUÇLARI
2. KANUNA KARŞI HİLE (KURULUŞTAN SONRA DEVRALMA)
İKİNCİ BÖLÜM
I. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞUNDAN DOĞAN SORUMLULUK
II. SORUMLU OLANLAR
III. SORUMLULUK SEBEPLERİ
IV. MÜEYYİDE VE DAVACILAR
V. ZAMANAŞIMI SÜRESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ
I. Genel Olarak12 TİCARET HUKUKU
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ANONİM ORTAKLIĞIN TEŞKİLATI
I. YÖNETİM KURULU
II. GENEL KURUL
III. ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM
BEŞİNCİ BÖLÜM
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
A) GENEL OLARAK
B) USUL
ALTINCI BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK
II. ANONİM ŞİRKETLERDE İNFİSAH SEBEPLERİ
III. ANONİM ŞİRKETLERDE FESİH SEBEPLERİ
YEDİNCİ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKET
BİRİNCİ KISIM ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
İKİNCİ KISIM ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI
A) ESAS SERMAYE PAYININ İŞLEMLERE KONU OLMASI
B) GERİ VERME YASAĞI
C) ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
D) EK ÖDEME VE YAN EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ
E) KÂR PAYI VE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER
F) ŞİRKETİN KENDİ ESAS SERMAYE PAYLARINI İKTİSABI
G) BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI
H) BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
ÜÇÜNCÜ KISIM ŞİRKETİN ORGANLARI
A) GENEL KURUL
ŞİRKETLER HUKUKUYLA İLGİLİ KPSS VE A GRUBU MESLEK SINAVLARINDA
ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
ŞİRKETLER HUKUKUYLA İLGİLİ HÂKİMLİK SINAVLARINDA ÇIKMIŞ SORULAR
ŞİRKETLER HUKUKUYLA İLGİLİ ÖZGÜN SORULAR
İÇİNDEKİLER 13
ÜÇÜNCÜ KİTAP
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK
İKİNCİ KISIM KIYMETLI EVRAK HUKUKUNDA DEFİLER
KIYMETLİ EVRAKTA DEFİ ÇEŞİTLERİ
VI. KIYMETLİ EVRAKIN ZAYİ OLMASI VE İPTALİ
İKİNCİ BÖLÜM
KAMBİYO SENETLERİ
I. POLİÇE
BİRİNCİ KISIM
ALONJ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. GENEL OLARAK
II. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ALONJA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
III. ALONJUN EKLENEBİLECEĞİ DİĞER KIYMETLİ EVRAK TÜRLERİ
IV. ALONJUN ŞEKLİ VE SENETLE İLİŞKİSİ
V. ALONJ ÜZERİNE DÜŞÜLEBİLECEK KAYITLAR
II. BONO
B. CİRO
C. AVAL
D. BONONUN ÖDENMESİ
E. ÖDEMEME DURUMUNDA SORUMLULUK VE BAŞVURU HAKKI
F. BAŞVURU HAKKI DIŞINDA SENET BEDELİNİ TAHSİL OLANAKLARI
G. BONODA ZAMANAŞIMI
III. ÇEK
KIYMETLİ EVRAK HUKUKUYLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ
KIYMETLİ EVRAK HUKUKUYLA İLGİLİ ÖZGÜN SORULAR

Basım Tarihi
Baskı Sayısı
Sayfa Sayısı 596
Kitap Ebatı 16x24
Cilt / Kağıt
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
Tavsiye Et
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.