• Tüyo Mülakat Çıkmış Soruları ve Çözümleri 4T Yayınları
İş sınavlarına hazırlıkta son aşama olan mülakat aşaması, tüm emeklerinizin nihayetleneceği ve geleceğinizin şekilleneceği bir aşama olması sebebiyle oldukça önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu aşama bir süreç olarak ele alınarak hiçbir detay atlanmadan özenle ve dikkatle yürütülmelidir. Bu kapsamda hazırlanan TÜYO Mülakat Sorular kitabı kurum sınavları ve mülakat sınavları süreçlerinde sizlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Eser bizzat bu sınavları tecrübe etmiş ve başarılı olmuş kişiler tarafından kaleme alınmıştır. Bilgi Güçtür felsefesiyle hazırlanan çalışma, Mülakatlara Hazırlık Rehberi, Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, İşletme ve Genel Kültür bölümlerinden oluşması ile diğer kitaplardan ayrışmaktadır. Diğer bir ifadeyle, mülakat süreci için gerekli olan her şeyi TÜYO Mülakat Sorulan kitabında bulmak mümkün olacaktır. KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI 1. BÖLÜM: MÜLAKATLARA HAZIRLIK REHBERİ VE MÜLAKAT TECRÜBELERİ 2. BÖLÜM: HUKUK Anayasa Hukuku İdare Hukuku Medeni Hukuk Borçlar Hukuku Ceza Hukuku Ticaret Hukuku İcra İflas Hukuku İş Hukuku 3. BÖLÜM: İKTİSAT Mikro İktisat Makro iktisat İktisadi Ekoller Dış Ticaret Büyüme ve Kalkınma 4. BÖLÜM: MALİYE 5. BÖLÜM: MUHASEBE 6. BÖLÜM: İŞLETME 7. BÖLÜM: ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER VE GENEL KÜLTÜR BİLGİLERİ
Yorum Yap