Stokta Yok

Yargı Yayınları 2016 GYS Adalet Bakanlığı Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri İçin Çözümlü Soru Bankası

Yargı Yayınları
(0 Yorum)
62,00 TL
27,90 TL
%55 indirimli
ISBN 9786051574318
YAZAR Ahmet Demirci|Ahmet Taş|Anıl Alibıyıkoğlu|Aydın Yü
SAYFA SAYISI
EBAT
Ürün Özellikleri
EBAT: 19x27
SAYFA SAYISI: 150
Yargı Yayınları 2016 GYS Adalet Bakanlığı Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri İçin Çözümlü Soru Bankası
ÖNSÖZ
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin görevde yükselme sınavlarına hazırlanmalarında çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorlukların en önemlisi görevde yükselme eğitiminde elde edilen bilgilerin, görevde yükselme sınavından önce ne derecede kazanıldığının belirlenememesidir.
Hazırladığımız, bu kitap ile önemli bilgileri öğrenmenize katkı sağlamak, çıkmış ve çıkması muhtemel sorular eşliğinde pratik yapmanız hedeflenmiştir.
Her türlü soru ve tereddütlerinizi yargigys@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Sizden gelen mailler kitabın mükemmele ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu sebeple göndereceğiniz her türlü mailler için şimdiden teşekkür ederiz. Yayını size süratle ulaştırmak amacı ile oluşabilecek kusurlarımızdan dolayı şimdiden özür diliyoruz. Amacımız sizin başarılı olmanıza katkı sağlamaktır.
Bu kitabın adaylara faydalı olmasını temenni ederken, sınava girecek olan tüm arkadaşlarımıza başarılar dileriz.
İÇİNDEKİLER
2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Çözümlü Deneme Testi....................1
Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri İle Yargı Örgütü Çözümlü Deneme Testi.....................................27
5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ....................50
2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun...................66
2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı......................72
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Deneme Testi-I.............................................76
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Deneme Testi-II..........................................107
Tebligat Hukuku • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu........................................117
İkinci Fasıl • Tebligat Esasları...................................................................122
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ..............................141
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Deneme Testi.......163
Genel Hukuk Bilgisi...................................................................................179
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Çözümlü Deneme Testi ...........................191
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu Çözümlü Deneme Testi .........213
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Çözümlü Deneme Testi..............225
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çözümlü Deneme Testi..........236
Adli Sicil Mevzuatı • 5352 Sayılı Adlî Sicil Kanunu Çözümlü Deneme Testi.............................................................................245
Adlî Sicil Yönetmeliği.................................................................................254
Sivil Savunma Mevzuatı • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Çözümlü Deneme Testi.............................................................................264
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Çözümlü Deneme Testi.............................................................................270
Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü Çözümlü Deneme Testi.............................................................................276
Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği......................................................281
Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Çözümlü Deneme Testi ...............302
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular Eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Çözümlü Soruları - I................................310
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular Eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Soruları - II..............................................330
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular Eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Soruları - III.............................................338
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular Eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Soruları - IV.............................................345
Devlet Teşkilatı ve 3046 Sayılı Kanun Deneme Testi................................355
Devlet Teşkilatı ve İlgili Mevzuat Deneme Testi .......................................395
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi .................................................................403
Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar - I.......................................457
Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar - II......................................467
Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar - III.....................................474
Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar - IV.....................................480
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Testi..........486
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu.................................502
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu................................................................511
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ..........................................525
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ...........................536
Kamu Görevlileri Etik İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Deneme Testi ...........................................543
Halkla İlişkiler Deneme Testi.....................................................................552
Milli Güvenlikle İlgili Deneme Testi............................................................560
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.........................................................565
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Çözümlü Deneme Testi - I ..............668
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Çözümlü Deneme Testi - II .............704
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Çözümlü Deneme Testi - III ............711
Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine
Dair Yönetmelik Çözümlü Deneme Testi...................................................763
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği Çözümlü Deneme Testi .........773
Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik............................................................785
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu..........................................................790
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu.......................................................804
Karayolları Trafik Yönetmeliği Çözümlü Deneme Testi.............................819
Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik........................................................833
Bakanlık Genelgeleri .................................................................................839
Bakanlık Genelgeleri Çözümlü Deneme Testi...........................................886

Basım Tarihi
Baskı Sayısı
Sayfa Sayısı
Kitap Ebatı
Cilt / Kağıt
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
Tavsiye Et
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.