Stokta Yok

Yargı Yayınları Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcım Kazandıran Kitap

Yargı Yayınları
(0 Yorum)
54,00 TL
24,30 TL
%55
Ürün Özellikleri
EBAT: 19x27
SAYFA SAYISI: 150
Yargı Yayınları Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettiş Yardımcım Kazandıran Kitap
652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname .......,.................,1
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorularla Kendimizi Deneyelim - 1 .................. ................-...42
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorularla Kendimizi Deneyelim -2.................. .................-..71
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorularla Kendimizi Deneyelim - 3 ...........,.,.... ..................'.79
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorularla Kendimizi Deneyelim - 4............-..... . ........,.. ,. 85
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorularla Kendimizi Deneyelim - 5.................. .......-............93
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorularla Kendimizi Deneyelim - 6...........,....,. .................101
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorularla Kendimizi Deneyelim -7 .................. ....,....,.,.....,1O7
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorularla Kendimizi Deneyelim - 8.................. ..................`1 15
657 Sayılı Devlet Memurları`Kanunu ve llgili Mevzuat...................... ...................'.118
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorularla Kendimizi Deneyelim - 9 -..........-...... .......,.........-121
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorularla Kendimizi Deneyelim - 10................ ..................129
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorularla Kendimizi Deneyelim - 1`l ...,.....,..,... ..................139
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular|a Kendimizi Deneyelim - 12................ ....,.............147
Çıkmış ve Çıkabiiecek Sorularla Kendimizi Deneyelim - 13.............,.. ,.........,.......151
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular|a Kendimizi Deneyelim - 14,,.............. ...........,......`155
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorularla Kendimizi Deneyelim - `l5...,............ .......,........-.162
ÇıkmışveÇıkabilecekSorularla Kendimizi Deneyelim-,16......... . - .............169
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorularla Kendimizi Deneyelim - 17 ................ -...-.............`1BO
ÇıkmışveÇıkabilecekSorularlaKendimizi Deneyelim-,18..,....... , ..-...............188
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular Eşliğinde Türk İdare Sistemi Deneme Testi ............... ..,........,......231
ResrnT Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ......,.,,.237
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular Eşliğinde Resmi Yazışma ve
Esasları Hakkında Yönetmelikle İlgili Deneme Testi ............... ..-,...248
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun........-.... ..,..,..260
4483 Sayılı Memurlarve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
lle iıgııı Çlkmış ve Çıkması Muhtemel Sorular Eşliğinde Deneme Testi ......,........ .......,..,...............264
1739 Sayılı Milli Eğitim Teme| Kanunu ..................266
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Testi -,1 ........... ...........................281
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Testi - 2.......-.. .' . , ........... .. ....-289
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ........2g2
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Deneme Testi ............... ...,......-...,....303
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği..... ...................,.-..3O7
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu .................337
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular Eşliğinde 49B2 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Testi ...................................350
5442 Sayıh İ| İdaresi Kanunu Deneme Testi - ,1 .....................,......374
5442 Sayılı Kanunla İlgili Olarak Çıkmış ve Çıkması Muhtemel Sorular Eşliğinde Deneme Testi - 2...................386
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği..-.. .......387
Mil[ Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği ................... .,....417
Meb Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin Yönetmelik..... .....430
Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi.... .......-......,.......456
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.........- .,..................461
Çıkmış ve Çıkması Muhtemel Sorular Eşliğinde Genel Kültür Deneme Testi - l ...... .........,.........,527
Çıkmış ve Çıkması Muhtemel Sorular Eşliğinde Genel Kültür Deneme Testi - ll ..........................536
Çıkmış ve Çıkması Muhteme| Sorular Eşliğinde Genel Kültür Deneme Testi -lll .,.........-..........,...537
Çıkmış ve Çıkması Muhtemel Sorular Eşliğinde Genel Kültür Deneme Testi lV........... .................541
Çıkmış ve Çıkması Muhtemel Sorular Eşliğinde Genel Kültür Deneme Testi V............ .................544
Çıkmış ve Çıkması Muhtemel Sorular Eşliğinde Genel Kültür Deneme Testi Vl........... ..-......,.......548
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaattarı Hakkında Yönetmelik...... .....-...,..,...555
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği..........,.......... .'.........,........,.559
Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği.... ....-..-............'....564
5018 Sayılı Kamu MalT Yönetimi ve Kontrol Kanunu ......................583
50`18 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Deneme Testi -`1 ....'.........-..630
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Deneme Testi - 2 ....,............632
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Deneme Testi - 3 ........-........635
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu .......706
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi ....... . ........,,......719
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği... .....,......-......-.724
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Testi - 1 .......-......-..-.735
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Testi - 2 ...........-.....--737
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmellği..... ..........739
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği..... .....,...749
Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve
Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği..... .. . ....................822
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ..,............831
307`1 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ..............839
Mil|i Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği..... ........................842
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular Eşliğinde Karışık Deneme Testi - l ........'.,...-....... ...........,.........,...872
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular Eşliğinde Karışık Deneme Te§ti - ll .........,...,....... .. ...............-..- 876
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular Eş|iğinde Karışık Deneme Testi - lll ...-................ ..........-..............88`1
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular Eşliğinde Karışık Deneme Testi - lV.................... ................-.......B85
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular Eşliğinde Karışık Deneme Testi - V..,..............,... .-,.....-...........',888
ÇıkmışveÇıkabilecekSorularEşliğindeKarışıkDenemeTesti *Vl .................... .....,,...............',893
Çıkmış ve Çıkabilecek Sorular Eşliğinde Karışık Deneme Testi - Vll................... ................'..'' 900

Basım Tarihi
Baskı Sayısı
Sayfa Sayısı
Kitap Ebatı
Cilt / Kağıt
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
Tavsiye Et
Kategoride Çok Satılan Ürünler
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.