WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Akfon Kitap 2023 Kaim Makam Kaymakamlık Mevzuat ve Teori Çözümlü Soru Bankası

Ürün Kodu : 9786257125154
Sayfa Sayısı : 1216
Ebat : 16x24
765,00 TL
535,50 TL
%30 İndirim
Bu ürün şimdiye kadar 53 ziyaretçimiz tarafından satın alınmıştır

Akfon Kitap 2023 Kaim Makam Kaymakamlık Mevzuat ve Teori Çözümlü Soru Bankası

Kıymetli Kardeşlerim; 2018 yılından itibaren kaymakamlık sınavında yeniden açık uçlu sınavdan test usulüne geçilmiştir. 100 test sorusundan oluşan kaymakamlık sınavı,
Anayasa Hukuku (13 Soru),
İdare Hukuku (18 soru),
Türkiye’nin İdari Yapısı (14 Soru),
Türkiye’de Mahalli İdareler (9 soru),
Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokratikleşme (6 soru),
İktisat (12 soru),
Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10 soru),
Türkçe (14 soru), İnkılap Tarihi (4 soru)
şeklinde dağılım göstermektedir. Kaymakamlık sınavında mevzuat önemli bir yer tutmaktadır. Sınavın ortalama yüzde 55’i (55 soru) mevzuattan oluşmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan kitabımızda, son 20 yılın kaymakamlık sınav soruları incelenerek, sınavda soru gelen veya gelebilecek mevzuatlara yer verilmiştir. Bunun yanında, sınav müfredatında yer alan Anayasa Hukuku ve İdare Hukukunun teori kısımları da yeterli olacak şekilde eserimizde bulunmaktadır. Dolayısıyla eserimiz, Anayasa Hukuku ve İdare Hukukunun tüm konularını kapsamaktadır.
Eserimizde yer alan dersler ve soru dağılımı;
? Anayasa Hukuku (593 Soru)
? Türkiye’nin İdari Yapısı (660 Soru)
? Türkiye’de Mahalli İdareler (410 Soru)
? Devlet Memurları Mevzuatı (196 Soru)
? İdare Hukuku (441 Soru)
? İnsan Hakları ve Demokratikleşme -Yardımcı Kaynak (210 Soru)
? Karma Test (181 Soru)
Kaim Makam Kaymakamlık Konu Anlatımı kitabıyla aynı doğrultuda Kaim Makam Kaymakamlık Çözümlü Soru Bankası hazırlanmıştır. Konu anlatım kısmı çalışıldıktan hemen sonra çözümlü soru bankası kitabımızda ilgili konuya dair soruların çözülmesi konunun pekişmesini sağlayacaktır. Kaim Makam 2022 Baskısı, 20 Temmuz 2022 tarihi itibariyle mevzuatların en güncel haline göre düzenlenmiştir. Kaim Makam Kaymakamlık Mevzuat ve Teori Çözümlü Soru Bankasında tamamı çözümlü test sorusu şeklinde ortalama 2700 soru bulunmaktadır. Sorular konularına göre testlere ayrılmıştır. Yeni baskıda, 2020 ve 2021 Kaymakamlık Sınavı doğrultusunda ek mevzuatlara ve karma teste yer verilmiştir. Kaim Makam Kaymakamlık Mevzuat ve Teori Kitabı, 2014 Kaymakamlık Test Sınavı 1.’liği, 2018 TODAİE Test Sınavı 1.’liği, Kaymakamlık test ve açık uçlu sınav dereceleri, KPSS A 2. 3. likleri başta olmak üzere diğer dereceler, Kurum Sınavları ve Mülakatları 1.’likleri ve diğer derecelerinin kazandırdığı tecrübeyle, ÖSYM sınav formatında hazırlanmıştır. Kaim Makam kitabı 10 yıllık yoğun sınav tecrübelerinin kazandırdığı perspektifle oluşturulmuştur. Sınav hazırlık sürecinde konu anlatımları iyice çalışıldıktan sonra bol soru çözmek başarının anahtarıdır. Soruları çözerken mutlaka tüm şıklara ve özellikle çözüm kısımlarının tamamını dikkatle incelemekte fayda vardır. Zira sınavdaki bazı soruların cevabı çözüm kısmında olabilmektedir. Anayasa ve İdare Hukukunun Teori kısımlarındaki katkılarından dolayı Sayın Levent Ersin’e teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabımızın hazırlanmasında katkı sağlayan kaymakam aday adayları Hakan Naifoğlu ve Bekir Kınacı’ya teşekkür ederim. Hayatınızdaki tüm sınavlarda başarılar dilerim.

İÇİNDEKİLER

Anayasa Hukuku
Anayasal Kavramlar ve Anayasa Tarihçesi
1982 Anayasası - Genel Esaslar.
Temel Haklar ve Özgürlükler
Yasama
Yürütme..
Yargı
Mali ve Ekonomik Hükümler.
Türkiye’nin İdari Yapısı Kapsamındaki Mevzuatlar.
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi .
Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi .
Devlet Denetleme Kurulu Hakkında 5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi..
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında 6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
Savunma Sanayi Başkanlığı Hakkında 7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi..
Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
Resmi Gazete Hakkında 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında 11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi..
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında 12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi..
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında 13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi...
İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında 14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ...
Türkiye Uzay Ajansı Hakkında 23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi....
Türkiye Adalet Akademisi 34 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ..
Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında 38 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi....
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında 47 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi .
Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi...
Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair 63 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ....
Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında 68 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ...
Fiyat İstikrar Komitesi Hakkında 74 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ..
VI Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında 77 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi .
Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında 95 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi...
Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi..
Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği.
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği.
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu..
Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları .
1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanunu .
5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun..
7261 Sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
6741 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ..
7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu.
Türkiye’de Mahalli İdareler Kapsamındaki Mevzuatlar ..
Mahalli İdareler - Genel Esaslar...
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ..
5393 Sayılı Belediye Kanunu ..
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu...
442 Sayılı Köy Kanunu..
2972 Sayılı Mahalli İdareler Mahalle Muhtarlıkları ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu..
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu..
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun...
Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği..
Devlet Memurları Mevzuatı .
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu...
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.
İdare Hukuku Teorisi.....
İdarenin Genel Esasları...
İdari İşlemler.
İdarenin Yetkileri.
Kolluk Faaliyetleri .
VII Kamu Hizmetleri .
Kamu Malları .
İdarenin Mali Sorumluluğu..
İdare Hukuku Kapsamındaki Mevzuatlar.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu..
6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu...
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.....
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ..
3194 Sayılı İmar Kanunu..
5176 Sayılı Kamu Görevliler Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu.
233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ..
3628 Sayılı Mal bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu .
3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun.
4283 Sayılı Yap-İşlet Modeli Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun...
Sayıştay Kanunu ..
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunu..
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı...
7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu.....
2575 Sayılı Danıştay Kanunu...
5253 Sayılı Dernekler Kanunu..
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu..
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu .....
2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu .
2272 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ..
7062 Sayılı Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ..
Anayasa Hukuku Kapsamındaki Mevzuatlar......
3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ..
6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun .
6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu..
2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu...
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu .584 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü..
VIII Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları Kapsamındaki Ulusal Mevzuatlar..
6701 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ...
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun..
3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu..
6284 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu ...
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ..
İl ve İlçe İnsan Haklarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ..
84 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun.
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ...
4847 Sayılı Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu..
4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu...
6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun...
5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ..
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu..
İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması...
İnsan Haklarıyla İlgili Kavramlar ve Tarihçe ...
Avrupa Konseyi ....
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Sözleşmeye Ek Protokoller.
Avrupa Sosyal Şartı...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi...
Birleşmiş Milletler...
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi...
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme..
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi ..
Uluslararası Ceza Mahkemesi...
Avrupa Birliği ve Türkiye...
Karma Test....
1982 Anayasası ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Son Dakika Tekrar Çalış
Celal Araz
2023, ANKARA

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.