Yeni

4T Yayınları Maliye Konularına Göre Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular 4.Baskı

4T Yayınları
(0 Yorum)
110,00 TL
88,00 TL
%20 indirimli
ISBN 9786057521194
YAZAR Arda Hakan Öğretir|Yalçın Gül
SAYFA SAYISI 1280
EBAT 16x24
KARGOYA VERİLİŞ SÜRESİ
:
En geç 1 - 3 iş günü içinde seçilen kargo firmasına teslim edilecektir.
Ürün Özellikleri
4T Yayınları Maliye Konularına Göre Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular 4.Baskı

YAZAR: Yalçın Gül, Arda Hakan Öğretir
Sayfa Sayısı : 1280
ISBN : 9786057521194
Ebat : 16x24

MALİYE TEORİSİ
I. İktisadi Sistemler
II. Özel Ekonomi - Kamu Ekonomisi Ayrımı
III. İktisadi Yaklaşımlar ve Devletin Rolü
IV. Klasik Maliye İle Modern Maliye Ayrımı
V. Kamu Maliyesi İle İlgili Yaklaşımlar
VI. Devletin Üretimine Konu Olan Mal ve Hizmetler
VII. Dışsallıklar
VIII. Piyasa Başarısızlığı ve Devletin Ekonomideki Görevleri
IX. Devletin Başarısızlığı ve Kamu Tercihi Teorisi
X. Refah İktisadı
XI. Kamu Kesiminde Karar Alma Süreci: Oylama Kuralları
XII. Devlet Faaliyetlerinin Sınırı

KAMU HARCAMALARI
I. Genel Bilgiler
II. Kamu Hizmetlerinin Maliyeti
III. Kamu Harcamalarının Artışı: Kavramsal
IV. Kamu Harcamalarının Artışı: Teorik
V. Kamu Harcamalarının İdari Sınıflandırılması
VI. Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Sınıflandırılması
VII. Kamu Harcamalarının İktisadi Sınıflandırılması
VIII. Brochier ve Tabatoni’nin Transfer Harcamaları Sınıflandırılması
IX. Kamu Harcamalarında Diğer Sınıflandırmalar
X. Kamu Harcamalarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri

KAMU GELİRLERİ
I. Genel Bilgiler
II. Kamu Gelirlerinin Türleri
III. Vergilemenin Amacı ve İlkeleri
IV. Vergileme Tekniği ve Vergileme (4T) Süreci
V. Vergi Yükü ve Vergi Yükünün Artmasının Sonuçları
VI. Vergilerin Sınıflandırılması
VII. Vergi İle İlgili Kavramlar

DEVLET BORÇLANMASI
I. Genel Bilgiler
II. Kamu Borçlarının Sınıflandırılması
III. Borç Yönetimi ve Devlet Borçlarının Azaltılması
IV. İstisnai Borç Yönetim İşlemleri
V. Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği
VI. Kamu Borçlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri

DEVLET BÜTÇESİ
I. Bütçenin Temel Unsurları 4T ve Özellikleri
II. Bütçenin Klasik ve Modern Fonksiyonları
III. Bütçeleme İlkeleri
IV. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler ve Bütçe Türleri
V. 5018 Sayılı Yasa Çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlama
ve Onaylama Aşaması
VI. Merkezi Yönetim Bütçesi Uygulama Aşaması
VII. Merkezi Yönetim Bütçesi Denetim Aşaması
VIII. Yerel Yönetim Bütçe Süreci
IX. Bütçe Teorileri
X. Bütçe Sistemleri
XI. Bütcenin Tarihsel Gelişimi ve Bütçe Hakkı
XII. Bütçe Gelir Tahmin ve Bütçe Kapatma Usulleri

MALİYE POLİTİKASI
I. Maliye Politikası Tanım ve Kavramlar
II. İktisadi Yaklaşımlar ve Maliye Politikası
III. Maliye Politikasının Amaçları - Araçları
IV. Kamu Harcamaları ve Vergilerin Milli Gelir Üzerindeki Etkisi:
Çarpan Mekanizması
V. Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği: IS-LM Analizi
VI. İdari Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler
VII. Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
VIII. Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası
IX. Bütçe Açığı Sorunu ve Dışlama Etkisi
X. Stagflâsyonla Mücadelede Maliye Politikası
XI. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Maliye Politikası
XII. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Sorunu ve Maliye Politikası
XIII. Yapısal Uyum Politikaları

VERGİ HUKUKU
I. Vergi Hukukunun Anlamı ve Konusu
II. Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri ve Özerkliği
III. Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi
IV. Vergi Hukukunun Dalları
V. Vergi Hukukunun Kaynakları
VI. Vergi Usul Kanununun Kapsamı
VII. Vergi Kanunlarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
VIII. Vergi Hukukunda Yorum
IX. Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar
X. Vergi Hukukunda İspat ve Kıyas Yasağı
XI. Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kuralları
XII. Vergileme Süreci (Vergi Alacağının Tayini)
XIII. Vergi Borcunu Sona Erdiren Haller
XIV. Vergi Hukukunda Süreler
XV. Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat
XVI. Vergi İdaresinin Örgütlenmesi ve Vergi Güvenlik Tedbirleri
XVII. Vergilendirmede Mükellefin Ödevleri
XVIII. Değerleme ve Amortisman
XIX. Vergi Suç ve Cezaları
XX. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi

TÜRK VERGİ SİSTEMİ
I. Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellefiyet
II. Gelirin Tanımı, Unsurları ve Elde Etme
III. Ticari Kazançlar
IV. Zirai Kazançlar
V. Ücretler ve Serbest Meslek Kazançları
VI. Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratları
VII. Diğer Kazanç ve İratlar
VIII. Gelir Vergisinin Oranı, Tarhı, Beyanı ve Ödenmesi
IX. Kurumlar Vergisi
X. Katma Değer Vergisi
XI. Özel Tüketim Vergisi
XII. Motorlu Taşıtlar Vergisi
XIII. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
XIV. Veraset ve İntikal Vergisi
XV. Damga Vergisi
XVI. Emlak Vergisi
XVII. Harçlar
XVIII. Değerli Kağıtlar Vergisi
XIX. Vergi İle İlgili Diğer Hususlar

Basım Tarihi
Baskı Sayısı 2. Baskı
Sayfa Sayısı 1176
Kitap Ebatı 16x24
Cilt / Kağıt
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
Tavsiye Et
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.