- 5 %

Ekonomik Büyüme Savaş Yayınları

ISBN: 9786059293556
 30  28,50
Stokta
 • Açıklama
  Ekonomik Büyüme Savaş Yayınları
  Önsöz
  Bu kitap, 2013 yılında Doç. Dr. Sevda YAPRAKLI danışmanlığında hazırlanan
  ve Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul
  edilen ldquo;Ekonomik Büyümenin Dolaylı Belirleyicileri: Orta Gelirli Ülkeler Üzerine
  Panel Veri Analizlerirdquo; baslıklı doktora tezinden üretilmiştir. Tezin, kitap
  haline getirilerek daha geniş kitlelere ulaşılması amaçlanılmaktadır. Bu kitabın
  ilgili alanda eğitim gören ve/veya çalışan lisans düzeyinden doktora düzeyine
  kadar her kesime yardımcı bir kaynak olacağı düşünülmektedir. Önce doktora
  tezi, ardından kitap haline gelen bu eserin hazırlanmasında büyük emeği olan
  sevgili hocam Prof. Dr. Sevda Yapraklırsquo;ya şükranlarımı sunarım.
  Kitabın konusuna temel oluşturan kavram ülkelerin ekonomik büyümesidir.
  1980rsquo;li yılların ikinci yarısından itibaren, uzun dönemli ekonomik büyüme
  konusu büyüme literatürünün temel konusu haline gelmiştir. Teorik ve uygulamalı
  çalışmalarda, geleneksel ekonomik faktörlerden, ekonomik performansı
  dolaylı yönden etkileyen unsurlara doğru bir kayma yasanmıştır. Ekonomik
  büyüme literatüründe gözlemlenen bu geçiş süreci, ekonomik büyümenin belirleyicilerinin
  iki gruba ayrılmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, geleneksel ekonomik
  faktörler ekonomik büyümenin doğrudan belirleyicileri iken; ekonomik
  büyümenin doğrudan belirleyicilerini etkilemek suretiyle ekonomik büyümeyi
  dolaylı biçimde etkileyen unsurlar ise ekonomik büyümenin dolaylı belirleyicileri
  olarak nitelendirilmiştir. Bu nitelendirme ile birlikte kurumlar, ticari ve
  finansal dışa açıklık, makroekonomik istikrar ve coğrafya faktörleri ekonomik
  büyümenin dolaylı belirleyicileri olarak ele alınmıştır.
  Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Ekonomik büyüme ve dolaylı belirleyicilerin
  ele alındığı birinci bölümde, ilk olarak ekonomik büyüme ve doğrudan
  belirleyiciler ile ilgili kavramsal ve teorik bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler
  çerçevesinde ekonomik büyümenin tanımı, kapsamı, ölçümü, tarihi gelişimi,
  doğrudan belirleyiciler ve doğrudan belirleyicilere yönelik teoriler gibi unsurlar
  açıklanmaktadır. Daha sonra, dolaylı belirleyicilerin tanımı ve evrimi,
  ekonomik açıdan önemi, özellikleri, arz ve talep yönleri ve ölçümü ile doğrudan
  ve dolaylı belirleyiciler arasındaki iliskiler hakkında genel bilgiler verilmektedir.
  Bu bölümün son kısmında ise dolaylı belirleyicilere yönelik teorik yaklaşımlar,
  her dolaylı belirleyici için ayrı ayrı irdelenmektedir.
  Kitabın ikinci bölümünde konu ile ilgili uygulamalı çalışmaları içeren
  kapsamlı bir literatür arastırması yapılmaktadır. 1990rsquo;lı yılların ortalarından
  günümüze kadar çok sayıda araştırmacı tarafından yapılan uygulamalı çalışmalar;
  amaç, yöntem, dönem ve veri seti gibi özellikleri açısından incelenmekte ve
  sonuçları itibariyle karşılaştırılmaktadır. Daha sonra incelenen çalışmaların
  genel değerlendirilmesi yapılmakta ve bu çalışmanın uygulamalı yönelimi ile
  ilgili bazı sonuçlar çıkarılmaktadır.
  İki kısımdan olusan kitabın üçüncü bölümünde ise, çalışmanın uygulaması
  yer almaktadır. Bu bölümde, dolaylı belirleyicilerin ekonomik büyüme açısından
  analizi kapsamında, orta gelirli ülkelerin ekonomik büyüme sürecinde
  dolaylı belirleyicilerin önemi ve rolü incelenmektedir. Bu amaçla birinci kısımda,
  orta gelirli ülkelerle üst-alt gelirli ülkeler arasında büyüme farklılıkları yaratan
  doğrudan ve dolaylı belirleyiciler tanımsal olarak incelenmektedir. Böylece
  üst-alt gelirli ülkeler ile orta gelirli ülkeler arasında büyüme farklılıkları yaratan
  temel faktörler belirlenmeye çalışılmaktadır.
  Üçüncü bölümün ikinci kısmında ise, orta gelirli ülkelerde dolaylı belirleyicilerin
  ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ve bu etkinin yönünün belirlenmesi
  amacıyla ekonometrik analizler yapılmaktadır. Yapılan ekonometrik analizlerin
  sonuçları tablolar halinde gösterilerek sonuçlar değerlendirilmekte ve
  literatürde belirtilen sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. Sonuç bölümünde ise dolaylı
  belirleyicilerin ekonomik büyümeye etkisi ile ilgili genel değerlendirmeler
  yapılmakta ve politika önerilerinde bulunulmaktadır.
 • Detaylar
 • Yorumlar (0)
  Bu kitabı değerlendiren ilk kişi olun. Yorumlarınızı ve değerlendirmenizi paylaşın, böylece diğer ziyaretçilerimize bu kitabın kendileri için doğru bir kitap olup olmadığını seçmelerine yardımcı olun.
  Bir değerlendirme yazın
  Yorumunuz
  Puanınız
  Ad
  E-posta