- 30 %

Anayasa Hukuku

ISBN: 9786055343316
 40  28
Stokta
 • Açıklama
  ANAYASA HUKUKU
  Prof.Dr. ŞÜKRÜ KARATEPE Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
  Türkiye’de anayasacılık hareketinin başladığı 19. yüzyılda,
  anayasadan söz edildiğinde, “devlet iktidarının kuruluş ve işleyişinin
  hukukla sınırlı bir düzene bağlanması” akla geliyordu. İktidarın
  sınırlanmasının amacı ise, “yönetilenlerin hak ve özgürlüklerini
  güvenceye almaktı”. 20. yüzyılın ilk yarısında güçlenen otoriter ve
  totaliter sistemlerde, anayasacılık önemli bir anlam kaybına uğradı.
  Dönemin komünist ve faşist rejimlerinde, iktidar partilerinin ideolojik
  amaçlarının gerçekleşmesi, hak ve özgürlüklerden daha önemliydi. Bu
  nedenle anayasaların, iktidarı sınırlama ve özgürlükleri koruma işlevi
  ikinci plana düştü.
  20. yüzyılın ilk yarısında, tarihinin en köklü değişimini
  gerçekleştiren Türkiye, önce geleneksel monarşiden meşrutiyete, daha
  sonra da meşruti monarşiden cumhuriyete geçti. Savaş sonrasının
  olağanüstü şartlarında kurulan cumhuriyet, Batı’da egemen olan
  totaliter sistemlerin de etkisiyle, tek partili siyasi rejim olarak doğdu.
  Tek parti yönetimi, döneminde etkili olan faşist ve komünist
  rejimlerde olduğu gibi, iktidar partisinin ideolojisini anayasaya dâhil
  ederek, devletin resmi ideolojisi haline getirdi.
  1946’da çok partili hayata geçilirken, tek parti yönetiminin
  ideolojik dayanağını oluşturan anayasa hükümleri değiştirilmedi. Çok
  partili dönemde ise, seçimle gelen siyasi iktidarların, tek parti
  ideolojisinin dışına çıkma girişimleri darbelerle bastırıldı. Askeri
  darbe ürünü olan 1961 ve 1982 Anayasaları, asker ve sivil
  bürokrasinin siyasi hayat üzerindeki vesayetini kalıcı hale getirdi.
  Ordu ile yüksek yargı ittifakının darbe tehdidi altında ezilen Türk
  demokrasisi, 20. yüzyılda askeri vesayetten ve tek parti ideolojisinden
  arındırılmış, sivil bir anayasa yapmayı başaramadı.
  1982 Anayasası, yürürlüğe girdiğinde, düşünce, inanç,
  örgütlenme ve siyasete katılma özgürlüklerini sınırlayan otoriter
  hükümleriyle, Türkiye’nin demokratik kazanımları için tehdit
  oluşturuyordu. Neyse ki, ilk haliyle fazla destek bulamayan Anayasa,
  henüz darbeyi yapan generaller yönetimdeyken değiştirilmeye
  başlandı. 1987’den itibaren, ağırlıklı olarak, Avrupa Birliği
  kriterlerine uyum sağlamak amacıyla, 18 değişiklik paketi yürürlüğe
  girdi. Değişiklik paketlerinde, anayasanın demokratik hak ve
  özgürlükleri tehdit eden hükümlerinin çoğu yeniden yazıldı; üçte ikisi
  yenilenen ve sistematiği bozulan anayasa, dil ve anlatım bakımından
  tam bir yamalı bohça haline geldi.
  Siviller tarafından hazırlanan, demokratik ve özgürlükçü bir
  anayasa yapılması konusunda, çeyrek asrı aşan yoğun tartışmaların
  ardından, nihayet 2012’nin başlarında TBMM’de “Anayasa Uzlaşma
  Komisyonu” oluşturuldu. TBMM’de grubu bulunan partilerin eşit
  olarak temsil edildiği Komisyon, uzun bir hazırlık döneminin ardından
  yeni anayasayı yazmaya başladı. Böylece Türkiye’de ilk olarak,
  Parlamentoda olağan yasama süreçleri işletilerek anayasa
  hazırlamanın önü açıldı. Çeyrek asrı aşan “sivil ve demokratik”
  anayasa tartışmalarının her aşamasında yer alan bir akademisyen
  olarak, ben de anayasa hazırlama çalışmalarına, bu kitabı yazarak
  katılmayı uygun buldum.
  Kitapta, “anayasa kavramı” açıklandıktan sonra, anayasacılık
  hareketinin anlamına uygun olarak hazırlanan demokratik bir
  anayasada düzenlenen, “devlet”, “hükümet”, “demokrasi”, “siyasi
  parti”, “seçim”, “hak ve hürriyet” konuları incelendi. İncelenen
  kavramların kökeni, gelişimi, anayasal anlamı, başlıca anayasalarda ve
  Türk Anayasalarında düzenlenme biçimleri karşılaştırmalı olarak
  açıklandı. Her bir kavramın, bağımsız olarak okunabileceği dikkate
  alınarak, bölümlerin sonuna Türkçe ve İngilizceden seçilen kaynakça
  eklendi. Hem öğrencilerinin ders kitabı ihtiyacını karşılayacak, hem
  de anayasa tartışmalarına ilgi duyan genel okura yararlı olacak boyutta
  kısa ve kolay anlaşılır bir metin ortaya konmaya çalışıldı.
  Kitabın anayasa sorunlarımızın doğru anlaşılmasına katkı sağlamasını dilerim.
 • Detaylar
 • Yorumlar (0)
  Bu kitabı değerlendiren ilk kişi olun. Yorumlarınızı ve değerlendirmenizi paylaşın, böylece diğer ziyaretçilerimize bu kitabın kendileri için doğru bir kitap olup olmadığını seçmelerine yardımcı olun.
  Bir değerlendirme yazın
  Yorumunuz
  Puanınız
  Ad
  E-posta