- 30 %

Cumhurbaşkanının Sorumluluğu

ISBN: 9756055343258
 35  24,50
Stokta
 • Açıklama
  CUMHURBAŞKANININ SORUMLULUĞU / Ömer Keskinsoy
  Cumhurbaşkanının sorumluluğunu genel manada; siyasi, cezai ve hukuki
  şeklinde tasnif etmek mümkündür. Parlamenter sistemde yürütmenin
  Cumhurbaşkanı kanadının siyasal sorumluluğunun bulunmaması sistemin
  temel özelliğinin bir sonucudur.
  Parlamenter cumhuriyetlerde cumhurbaşkanının şahsi muamelatından
  dolayı hukuki sorumluluğunun bulunduğu genelde kabul edilmektedir.
  Cumhurbaşkanının şahsi fiillerinden dolayı ceza sorumluluğunu engelleyen
  bir Anayasal düzenleme yoktur. Bütün parlamenter sistemlerde
  olduğu gibi, Türkiye’de de Cumhurbaşkanının vatana ihanet dışında görevi
  sebebiyle işlediği suçlardan sorumluluğunun doğmayacağı kabul edilmektedir.
  Bu çalışmanın yapılmasındaki amacımız; vatana ihanetin belirsizliği,
  aslında vatana ihanet dışında görevle alakalı olan diğer suçlardan Cumhurbaşkanının
  sorumluluğunun bulunmadığının Anayasada açıkça ifade edilmemiş
  olduğu, sadece hâsıl olan genel kanaat sonucu vatana ihanet dışındaki
  suçlardan sorumluluğunun bulunmadığı görüşünün hakim görüş haline geldiği,
  oysa bu hususlarda en azından mesnetli eleştirilerin getirilebileceği gibi
  etkenlerdir.
  Çalışma, dört bölüme ayrılarak yapılmıştır. Birinci bölüm; kavram, tarihçe,
  Cumhurbaşkanının sorumluluğu-hükümet sistemi ilişkisine ayrılmıştır.
  İkinci bölüm, 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanlığı statüsü, statüden mütevellit
  yetkiler ve bunlarla ilgili değerlendirmeleri içermektedir. Üçüncü bölümde;
  Cumhurbaşkanının sorumluluğu, siyasi, hukuki, özellikle cezai yönden
  ele alınmış, daha sonra vatana ihanet fiilinin niteliği kamu hukuku dalları
  bakımından incelenmiştir. Dördüncü bölümde, vatana ihanet fiili ceza
  hukuku kurumları açından değerlendirilmiş ve çalışma Yüce Divanın yapısı,
  yetki alanı, verdiği karar ve karara karşı hukuki yolların işlenmesiyle nihayetlendirilmiştir.
  Bölümlerin oluşturulmasında, genelden özele doğru her bölümün bir
  diğer bölümün önaşaması olmasına dikkat edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca
  bütün bölümlerde hemen hemen her temel başlığın sonunda sonuç ya da
  eleştiriler, öneriler, sorunlar şeklindeki küçük başlıklar altında sonuç yerine
  kaim olacak düşüncelerimize yer verilmiştir. Bundaki amacımız, bütün görüşlerimize
  sadece sonuç bölümünde yer verilmesinin eksik kalacağı düşüncesidir.
 • Detaylar
 • Yorumlar (0)
  Bu kitabı değerlendiren ilk kişi olun. Yorumlarınızı ve değerlendirmenizi paylaşın, böylece diğer ziyaretçilerimize bu kitabın kendileri için doğru bir kitap olup olmadığını seçmelerine yardımcı olun.
  Bir değerlendirme yazın
  Yorumunuz
  Puanınız
  Ad
  E-posta

Tüm Sonuçları Göster