- 20 %

Uzayın ve Uzay Faaliyetlerinin Hukuki Rejimi

ISBN: 9786054974061
 40  32
Stokta
 • Açıklama
  İÇİNDEKİLER
  BİRİNCİ BÖLÜM
  UZAY HUKUKUrsquo;NUN GELİŞİMİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEZDİNDE YAPILAN ANTLAŞMALAR I. UZAY HUKUKUrsquo;NUN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ
  A. Genel Olarak
  B. Uzay Hukuku ve Doktrin
  C. Uzay Hukuku ve Uluslararası Örgütler
  1. Uzay Hukuku ve Birleşmiş Milletler
  a. Genel Olarak
  b. Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanılması Komitesi
  c. Birleşmiş Milletler Uzmanlık Kuruluşları
  2. Uzay Hukuku ve Birleşmiş Milletler Dışındaki Uluslararası ve Hükümet-dışı Örgütler
  D. Uzay Hukuku ve Uluslararası Hukuk İlişkisi
  II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMALARIrsquo;NDA UZAYA VE UZAY FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN DÜZEN
  A. Genel Olarak
  B. Uzaya İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmaları 1. 1967 Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil, Uzayın Araştırılması ve Kullanılmasında Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında Antlaşma
  a. Genel Olarak
  b. Antlaşmarsquo;nın Getirdiği Düzenlemeler
  c. Antlaşmarsquo;nın Sonuç Hükümleri
  2. 1968 Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşma
  a. Genel Olarak
  b. Anlaşmarsquo;nın Getirdiği Düzenlemeler
  c. Anlaşmarsquo;nın Sonuç Hükümleri
  3. 1972 Uzay Araçları Tarafından Verilen Zararlardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşme .. 41
  a. Genel Olarak
  b. Sözleşmersquo;de Öngörülen Sorumluluk
  c. Sözleşmersquo;de Öngörülen Zararın Tazmini
  d. Sözleşmersquo;nin Sonuç Hükümleri Hakkında Sözleşme
  a. Genel Olarak
  b. Sözleşme ile Öngörülen Tescil Sistemi
  c. Sözleşmersquo;nin Sonuç Hükümleri
  5. 1979 Ay ve Diğer Gök Cisimleri Üzerinde Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşma
  a. Genel Olarak
  b. Anlaşmarsquo;nın Getirdiği Düzenlemeler
  c. Anlaşmarsquo;nın Sonuç Hükümleri
  6. Antlaşmaların Taraf Olmayan Devletler
  Bakımından Durumu
  C. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararları İle Uzay
  Konusunda Kabul Edilen İlkeler
  1. Devletlerin Uzayın Araştırılması ve Kullanılması Faaliyetlerini Düzenleyen Hukuki İlkeler Bildirgesi
  2. Devletlerin Uluslararası Televizyon Yayını Uydularının Kullanımını Düzenleyen İlkeler
  3. Dünyayı Uzaktan Algılamaya İlişkin İlkeler
  4. Nükleer Enerji Kaynaklarının Uzayda Kullanımına İlişkin İlkeler
  5. Uzayın Tüm Devletlerin, Özellikle Gelişmekte Olan Devletlerin Menfaati ve Yararına Araştırılması ve Kullanılmasına İlişkin Uluslararası İşbirliği Bildirgesi
  6. Kararların Uzaya İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmaları ile İlişkisi
  İKİNCİ BÖLÜM
  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMALARIrsquo;NIN UZAYA VE UZAY FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL HUKUKİ SORUNLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  I. UZAYIN HUKUKİ REJİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR
  A. Genel Olarak
  B. Uzayda ve Uzaydaki Gök Cisimleri Üzerinde Egemenlik
  1. Uzayın Hukuki Rejimine İlişkin Doktrindeki Tartışmalar
  2. Birleşmiş Milletler Antlaşmaları ile Getirilen Rejim
  3. 1976 Bogota Bildirisi ve Günümüze Etkileri
  4. Uzayda Egemenlik ve Mülkiyet Hakları İlişkisi
  C. Hava Sahası ile Uzay Arasındaki Sınır Sorunu
  1. Sınıra İlişkin Tartışmalar ve Getirilen Öneriler
  2. Devletlerin Sınıra İlişkin Yaklaşımları
  3. Hava Sahası ile Uzay Arasında Sınır Çizilmesinin Önemi
  II. UZAY FAALİYETLERİNİN HUKUKİ REJİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR
  A. Uzay Faaliyetlerinin Kapsamı ve Ortaya Çıkan Yeni Aktörler
  1. Genel Olarak
  2. Uzay Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Yeni Aktörler
  3. Yeni Aktörlerin Faaliyetlerinin Uzay Hukukursquo;na Etkisi
  B. Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanılması Sorunu
  1. Genel Olarak
  2. Barışçıl Amaç Kavramı
  3. Uzayda Silahsızlanma
  C. Kurtarma, Tescil ve Uzay Trafiğirsquo;ne İlişkin Sorunlar
  1. Kurtarma
  2. Tescil
  3. Uzay Trafiği
  D. Uzay Çevresinin Korunması ve Uzay Çöpü (Space Debris) Sorunu
  E. Eşitlik İlkesi ve Üçüncü Dünya Ülkeleri
  F. Uzay Turizm
  III. UZAY FAALİYETLERİ NEDENİYLE DOĞAN ZARARDAN SORUMLULUK
  A. Genel Olarak
  B. Devletlerin Uzay Faaliyetleri Nedeniyle Doğan Zarardan Sorumluluğu
  C. Yeni Aktörlerin Uzay Faaliyetleri Nedeniyle Doğan Zarardan Sorumluluğu
 • Detaylar
 • Yorumlar (0)
  Bu kitabı değerlendiren ilk kişi olun. Yorumlarınızı ve değerlendirmenizi paylaşın, böylece diğer ziyaretçilerimize bu kitabın kendileri için doğru bir kitap olup olmadığını seçmelerine yardımcı olun.
  Bir değerlendirme yazın
  Yorumunuz
  Puanınız
  Ad
  E-posta

Tüm Sonuçları Göster