Savaş Yayınevi KANUNNAME Hakimlik Kod: 27 Konu Anlatımı

Savaş Yayınevi
(0 Yorum)
505,00 TL
353,50 TL
%30
ISBN 9786258136135
YAZAR Ahmet Nohutçu
SAYFA SAYISI 1154
EBAT 16x24
TOPLAM SATILAN 7
Ürün Özellikleri
(Diğer KANUNNAME Kitabından Farklıdır)
Açıklama
KANUNNAME
Adli-İdari Hakimlik Savcılık Kod: 27
Konu Anlatımı

Adli-İdari Hâkim ve Savcılık Sınavında Sorulan
27 Soruyu Kapsayan
Konu Anlatımı ve Çalışma Kitabı
Savaş Yayınları Temmuz 2022

28 Haziran 2022Tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan
7413 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun dahil
Tüm İlgili Mevzuat Değişiklikleri ve
Güncel Gelişmeler Kapsamında
Güncellenerek ve Genişletilerek
Hazırlanmıştır.

İçindekiler

Birinci Kitap
Anayasa Hukuku (408 Sayfa)
Birinci Bölüm
Temel Kavramlar ve Hükümet Sistemleri
İkinci Bölüm
Osmanlı - Türk Anayasal Gelişmeleri
Üçüncü Bölüm
1982 Anayasasında Genel Esaslar ve Devletin Temel Nitelikler
Dördüncü Bölüm
Temel Haklar, Hürriyetler ve Ödevler
Beşinci Bölüm
Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama
Altıncı Bölüm
Cumhuriyetin Temel Organları: Yürütme
Yedinci Bölüm
Cumhuriyetin Temel Organları: Yargı
Sekizinci Bölüm
Anayasanın Yapılması ve Anayasanın Değiştirilmesi
Ekler
Ek 1:1982 Anayasası Madde Dizini
Ek 2:Anayasada Ekonomik Hükümler Kısmı (Md. 166-173)
Ek 3:Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişiklikler

İkinci Kitap
İdare Hukuku (546 Sayfa)
Birinci Bölüm
İdare Hukukunun Genel Esas ve İlkeleri
İkinci Bölüm
İdari İşlemler
Üçüncü Bölüm
İdari İşlemlerin İcrası, İdarenin Resen İcra ve Resen Tahsil Yetkisi
Dördüncü Bölüm
İdarenin Sözleşmeleri: İdari Sözleşmeler ve İhaleler
Beşinci Bölüm
Kamu Hizmetleri
Altıncı Bölüm
Kamulaştırma
Yedinci Bölüm
Kolluk Hizmetleri
Sekizinci Bölüm
İdarenin Malî Sorumluluğu
Dokuzuncu Bölüm
Kamu Malları
Onuncu Bölüm
Memurlar ve Diğer Kamu Personeli
Onbirinci Bölüm
İdare Hukukuyla İlgili Önemli ve Güncel Kanunlar
Onikinci Bölüm
İdare Hukukuyla İlgili Önemli ve Güncel Kanunlar Türkiye’nin İdari Yapısı (T.C. Devlet Teşkilâtı)
Onüçüncü Bölüm
Türkiye’de Mahalli İdareler

3 Kitap
İdari Yargı (200 Sayfa)
Birinci Bölüm
Genel Esas ve Hükümler
İkinci Bölüm
İdari Yargı Kuruluşları ve Mensupları
Üçüncü Bölüm
İdari Yargı Düzeninin Görev Alanı
Dördüncü Bölüm
İptal Davası
Beşinci Bölüm
Tam Yargı Davası
Altıncı Bölüm
İdari Yargıda Görev ve Yetki
Yedinci Bölüm
İdari Yargılama Usulü Hukuku
Sekizinci Bölüm
İdari Davaların Açılma Biçimi, Usulü ve Koşulları
Dokuzuncu Bölüm
İdari Yargıda Süreler
Onuncu Bölüm
Davaların İncelenmesi, Yürütülmesi ve Karara Bağlanması
Onbirinci Bölüm
İdari Yargıda (Yeni) Hukuk Muhakemeleri Kanununu Uygulanacağı Haller
Onikinci Bölüm
Kararlara Karşı Başvuru Yolları (Kanun Yolları)
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.