- 20 %

4T Yayınları Maliye Konularına Göre Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular 2.Baskı

ISBN: 9786059139663
 85  68
Stokta
 • Açıklama

  4T Yayınları Maliye Konularına Göre Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular 2.Baskı

   
  YAZAR: Yalçın Gül, Arda Hakan Öğretir
  Sayfa Sayısı : 1176
  ISBN : 9786059139663
  Ebat : 16×24

  MALİYE TEORİSİ
  I. İktisadi Sistemler
  II. Özel Ekonomi – Kamu Ekonomisi Ayrımı
  III. İktisadi Yaklaşımlar ve Devletin Rolü
  IV. Klasik Maliye İle Modern Maliye Ayrımı
  V. Kamu Maliyesi İle İlgili Yaklaşımlar
  VI. Devletin Üretimine Konu Olan Mal ve Hizmetler
  VII. Dışsallıklar
  VIII. Piyasa Başarısızlığı ve Devletin Ekonomideki Görevleri
  IX. Devletin Başarısızlığı ve Kamu Tercihi Teorisi
  X. Refah İktisadı
  XI. Kamu Kesiminde Karar Alma Süreci: Oylama Kuralları
  XII. Devlet Faaliyetlerinin Sınırı

  KAMU HARCAMALARI
  I. Genel Bilgiler
  II. Kamu Hizmetlerinin Maliyeti
  III. Kamu Harcamalarının Artışı: Kavramsal
  IV. Kamu Harcamalarının Artışı: Teorik
  V. Kamu Harcamalarının İdari Sınıflandırılması
  VI. Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Sınıflandırılması
  VII. Kamu Harcamalarının İktisadi Sınıflandırılması
  VIII. Brochier ve Tabatoni’nin Transfer Harcamaları Sınıflandırılması
  IX. Kamu Harcamalarında Diğer Sınıflandırmalar
  X. Kamu Harcamalarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri

  KAMU GELİRLERİ
  I. Genel Bilgiler
  II. Kamu Gelirlerinin Türleri
  III. Vergilemenin Amacı ve İlkeleri
  IV. Vergileme Tekniği ve Vergileme (4T) Süreci
  V. Vergi Yükü ve Vergi Yükünün Artmasının Sonuçları
  VI. Vergilerin Sınıflandırılması
  VII. Vergi İle İlgili Kavramlar

  DEVLET BORÇLANMASI
  I. Genel Bilgiler
  II. Kamu Borçlarının Sınıflandırılması
  III. Borç Yönetimi ve Devlet Borçlarının Azaltılması
  IV. İstisnai Borç Yönetim İşlemleri
  V. Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği
  VI. Kamu Borçlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri

  DEVLET BÜTÇESİ
  I. Bütçenin Temel Unsurları 4T ve Özellikleri
  II. Bütçenin Klasik ve Modern Fonksiyonları
  III. Bütçeleme İlkeleri
  IV. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler ve Bütçe Türleri
  V. 5018 Sayılı Yasa Çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlama
  ve Onaylama Aşaması
  VI. Merkezi Yönetim Bütçesi Uygulama Aşaması
  VII. Merkezi Yönetim Bütçesi Denetim Aşaması
  VIII. Yerel Yönetim Bütçe Süreci
  IX. Bütçe Teorileri
  X. Bütçe Sistemleri
  XI. Bütcenin Tarihsel Gelişimi ve Bütçe Hakkı
  XII. Bütçe Gelir Tahmin ve Bütçe Kapatma Usulleri

  MALİYE POLİTİKASI
  I. Maliye Politikası Tanım ve Kavramlar
  II. İktisadi Yaklaşımlar ve Maliye Politikası
  III. Maliye Politikasının Amaçları – Araçları
  IV. Kamu Harcamaları ve Vergilerin Milli Gelir Üzerindeki Etkisi:
  Çarpan Mekanizması
  V. Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği: IS-LM Analizi
  VI. İdari Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler
  VII. Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
  VIII. Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası
  IX. Bütçe Açığı Sorunu ve Dışlama Etkisi
  X. Stagflâsyonla Mücadelede Maliye Politikası
  XI. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Maliye Politikası
  XII. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Sorunu ve Maliye Politikası
  XIII. Yapısal Uyum Politikaları

  VERGİ HUKUKU
  I. Vergi Hukukunun Anlamı ve Konusu
  II. Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri ve Özerkliği
  III. Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi
  IV. Vergi Hukukunun Dalları
  V. Vergi Hukukunun Kaynakları
  VI. Vergi Usul Kanununun Kapsamı
  VII. Vergi Kanunlarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
  VIII. Vergi Hukukunda Yorum
  IX. Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar
  X. Vergi Hukukunda İspat ve Kıyas Yasağı
  XI. Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kuralları
  XII. Vergileme Süreci (Vergi Alacağının Tayini)
  XIII. Vergi Borcunu Sona Erdiren Haller
  XIV. Vergi Hukukunda Süreler
  XV. Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat
  XVI. Vergi İdaresinin Örgütlenmesi ve Vergi Güvenlik Tedbirleri
  XVII. Vergilendirmede Mükellefin Ödevleri
  XVIII. Değerleme ve Amortisman
  XIX. Vergi Suç ve Cezaları
  XX. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi

  TÜRK VERGİ SİSTEMİ
  I. Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellefiyet
  II. Gelirin Tanımı, Unsurları ve Elde Etme
  III. Ticari Kazançlar
  IV. Zirai Kazançlar
  V. Ücretler ve Serbest Meslek Kazançları
  VI. Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratları
  VII. Diğer Kazanç ve İratlar
  VIII. Gelir Vergisinin Oranı, Tarhı, Beyanı ve Ödenmesi
  IX. Kurumlar Vergisi
  X. Katma Değer Vergisi
  XI. Özel Tüketim Vergisi
  XII. Motorlu Taşıtlar Vergisi
  XIII. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
  XIV. Veraset ve İntikal Vergisi
  XV. Damga Vergisi
  XVI. Emlak Vergisi
  XVII. Harçlar
  XVIII. Değerli Kağıtlar Vergisi
  XIX. Vergi İle İlgili Diğer Hususlar

 • Detaylar
  Ebat

  16×24

  Sayfa Sayısı

  1176

 • Yorumlar (0)
  Bu kitabı değerlendiren ilk kişi olun. Yorumlarınızı ve değerlendirmenizi paylaşın, böylece diğer ziyaretçilerimize bu kitabın kendileri için doğru bir kitap olup olmadığını seçmelerine yardımcı olun.
  Bir değerlendirme yazın
  Yorumunuz
  Puanınız
  Ad
  E-posta