WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Kuram Kitap Maliye Vergi Hukuku Ders Notları 5. Baskı

Ürün Kodu : 9786059637275
Sayfa Sayısı : 449
Ebat : 16x24
55,00 TL
44,00 TL
%20 İndirim
Daha Fazla Kuram Kitap
Daha Fazla Hukuk Ders
14.06.2024 tarihine kadar kargoda
Bu ürün şimdiye kadar 7 ziyaretçimiz tarafından satın alınmıştır
Kuram Kitap Maliye Vergi Hukuku Ders Notları 5. Baskı

YAZAR:İsmail Ergin, Serdar Şahin

BİRİNCİ BÖLÜM: MALİYE TEORİSİ

KAMU MALİYESİNİN TANIMI…………………………………………………………………………………….1
KAMU MALİYESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR…………………………………………………………..1
III. DEVLET FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR………………………………………………..5

KAMU SEKTÖRÜNÜN FONKSİYONLARI………………………………………………………………..14
KAMU KESİMİNİN EKONOMİDEKİ YERİ-ÖZEL SEKTÖR İLİŞKİSİ…………………………23
DIŞSALLIKLAR………………………………………………………………………………………………………….44
 

İKİNCİ BÖLÜM: KAMU HARCAMALARI

KAMU HARCAMALARININ TANIMI…………………………………………………………………………57
KAMU HARCAMALARININ ÖZELLİKLERİ………………………………………………………………57
III. KAMU HARCAMALARININ SINIFLANDIRILMASI…………………………………………………57

KAMU HARCAMALARININ ETKİLERİ VE SINIRI…………………………………………………..67
KAMU HARCAMALARININ ARTIŞ NEDENLERİ………………………………………………………69
KAMU HARCAMALARINDA ARTIŞI AÇIKLAYAN YAKLAŞIMLAR……………………….72
VII. KAMU KESİMİ TARAFINDAN ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLER…………………………80

VIII. KAMU HİZMETLERİNİN MALİYETİ VE FİYATLAMASI………………………………………87

SOSYAL FAYDA MALİYET ANALİZİ…………………………………………………………………………89
ÖZELLEŞTİRME………………………………………………………………………………………………………….91
VII

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KAMU GELİRLERİ (VERGİ TEORİSİ VE VERGİLEME TEKNİĞİ)

KAMU GELİRLERİ……………………………………………………………………………………………………….95
VERGİ TEORİSİ VE VERGİLEME TEKNİĞİ………………………………………………………………100
III. VERGİLEME İLKELERİ…………………………………………………………………………………………….112

VERGİ ÖDEME GÜCÜ………………………………………………………………………………………………117
VERGİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR……………………………………………………………………………….123
VERGİ YANSIMASI…………………………………………………………………………………………………..134
VII. VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI……………………………………………………………………….141

VIII. TEK VERGİ UYGULAMASI……………………………………………………………………………………143

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DEVLET BORÇLANMASI

DEVLET BORCUNUN TANIMI…………………………………………………………………………………..149
BORÇLANMA İLE VERGİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR………………………………………..150
III. KAMU BORCU İLE ÖZEL BORÇ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR……………………………151

DEVLETİN BORÇLANMA NEDENLERİ…………………………………………………………………..152
KAMU AÇIKLARININ GELİŞİMİ VE TÜRLERİ…………………………………………………………153
BORÇLANMA YETKİSİ…………………………………………………………………………………………….165
VII. İÇ – DIŞ BORÇ AYRIMINDA KULLANILAN KRİTERLER……………………………………..168

VIII. İÇ BORÇLARIN KAYNAKLARI……………………………………………………………………………..169

İÇ BORÇLARIN SINIFLANDIRILMASI…………………………………………………………………….169
İÇ BORÇLANMADA KULLANILAN ARAÇLAR………………………………………………………..172
İÇ BORÇLARIN EKONOMİK ETKİLERİ…………………………………………………………………..181
XII. TÜRKİYE’DE İÇ BORÇLANMA……………………………………………………………………………….188

XIII. TAHVİL SAHİPLERİNE SAĞLANAN ÇIKARLAR………………………………………………….189

XIV. DIŞ BORÇLANMA…………………………………………………………………………………………………..191

DIŞ BORÇLARIN İKTİSADİ ETKİLERİ……………………………………………………………………196
XVI. TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ…………………………………………………………….198

XVII. BORÇ YÖNETİMİNİN TANIMI…………………………………………………………………………….200

XVIII. BORÇ YÖNETİMİNİN AMAÇLARI……………………………………………………………………..200

XIX. İÇ BORÇ YÖNETİMİ………………………………………………………………………………………………201

DIŞ BORÇ YÖNETİMİ……………………………………………………………………………………………..209
 

BEŞİNCİ BÖLÜM: KAMU BÜTÇESİ

KAMU BÜTÇESİNİN TANIMI VE GELİŞİMİ………………………………………………………………215
BÜTÇENİN FONKSİYONLARI…………………………………………………………………………………..217
III. BÜTÇE DENKLIĞI TEORILERI………………………………………………………………………………..219

BÜTÇE İLKELERİ………………………………………………………………………………………………………220
BÜTÇE SİSTEMLERİ [BÜTÇELEME TEKNİKLERİ] …………………………………………………..224
BÜTÇE ÇEŞİTLERİ……………………………………………………………………………………………………228
VII. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ HAZIRLANMASI………………………………………………….232

VIII. BÜTÇENİN UYGULANMASI…………………………………………………………………………………236

BÜTÇE KAPATMA USULLERI………………………………………………………………………………….243
DEVLET MUHASEBE SİSTEMLERİ……………………………………………………………………………243
BÜTÇENİN DENETİMİ…………………………………………………………………………………………….244
 

ALTINCI BÖLÜM: MALİYE POLİTİKASI

MALİYE POLİTİKASININ DOĞUŞU…………………………………………………………………………..247
MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI……………………………………………………………………..247
III. MALİYE POLİTİKASININ ARAÇLARI……………………………………………………………………..247

MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR…………………….248
MALİYE POLİTİKASININ SINIRLARI………………………………………………………………………..250
MALİYE POLİTİKASI YÜRÜTME KOŞULLARI……………………………………………………….252
VII. MALİYE POLİTİKASI VE İKTİSADİ YAKLAŞIMLAR……………………………………………..252

VIII. MALİYE POLİTİKASI ÇEŞİTLERİ………………………………………………………………………….261

MALİYE POLİTİKASI UYGULAMASI VE
MİLLİ GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ……………………………………………………………………………….267

ENFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI……………………………………………271
DEFLASYONLA [DURGUNLUKLA] MÜCADELEDE
MALİYE POLİTİKASI……………………………………………………………………………………………………. 276

XII. STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI……………………………………..279

XIII. EKONOMİK KALKINMA VE MALİYE POLİTİKASI……………………………………………..282

XIV. GELİR DAĞILIMI VE MALİYE POLİTİKASI………………………………………………………….285

İSTİKRAR PROGRAMLARI……………………………………………………………………………………..290
XVI. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ……………………………………………..293

 

YEDİNCİ BÖLÜM: VERGİ HUKUKU

VERGI HUKUKU HAKKINDA GENEL BILGILER………………………………………………………299
VERGİ HUKUKUNDA TARAFLAR……………………………………………………………………………305
III. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI……………………………………………………………………..310

KANUNLARIN UYGULANMASI………………………………………………………………………………314
VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER……………………………………………………………………………….319
MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ………………………………………………………………………………………..328
VII. VERGİ İDARESİNİN BİLGİ EDİNME YOLLARI……………………………………………………..336

VIII. VERGİ SUÇ VE CEZALARI…………………………………………………………………………………….340

VERGİ UYUŞMALIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI……………………………………………………350
KAMU ALACAĞININ KORUNMASI………………………………………………………………………….366
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM: TÜRK VERGİ SİSTEMİ

VERGİ SİSTEMİ KAVRAMI VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ……………………………………………..377
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER…………………………………………………………………377
III. SERVET VE SERVET TRANSFERİ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER……………………..32

HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER…………………………………………………440
KAYNAKÇA…………………………………………………………………………………………………………………….449

SAYFA SAYISI:449
EBAT:16×24
Basım Tarihi
Baskı Sayısı: 5.BASKI
Sayfa Sayısı: 449
Kitap Ebatı: 16x24
Cilt / Kağıt
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.