WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Kuram Kitap THEMİS Türkiye`nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri

Ürün Kodu : 9786059637534
Sayfa Sayısı : 348
Ebat : 16x24
40,00 TL
20,00 TL
%50 İndirim
Daha Fazla Kuram Kitap
Daha Fazla Hukuk Ders
04.10.2023 tarihine kadar kargoda
Kuram Kitap THEMİS Türkiye`nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri

Kitaptaki konuların ana başlıkları:

TÜRKİYE’NİN İDARI YAPISI
1. KISIM
TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER
I. BÖLÜM: MERKEZDEN YÖNETİM VE YERİNDEN YÖNETİM İLKELERİ
I. KAVRAM
II. MERKEZDEN YÖNETİM
A. GENEL OLARAK
B. MERKEZDEN YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ
C. MERKEZDEN YÖNETİMİN FAYDALARI
D. MERKEZDEN YÖNETİMİN SAKINCALARI
E. YETKİ GENİŞLİĞİ
III. YERİNDEN YÖNETİM
A. GENEL OLARAK
B. YERİNDEN YÖNETİMİN TÜRLERİ
C. YERİNDEN YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ
D. YERİNDEN YÖNETİMİN FAYDALARI
E. YERİNDEN YÖNETİMİN SAKINCALARI

İKİNCİ BÖLÜM: İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ
I. GENEL OLARAK
II. HİYERARŞİ
A. KAVRAM
B. HİYERARŞİK MAKAMLAR
C. HİYERARŞİ GÜCÜNÜN KAPSAMI
III. İDARİ VESAYET
A. KAVRAM
B. İDARİ VESAYET – MEDENİ VESAYET AYRIMI
C. İDARİ VESAYETİN ÖZELLİKLERİ
D. İDARİ VESAYET MAKAMLARI
E. İDARİ VESAYETİN KAPSAMI
IV. HİYERARŞİ İLE İDARİ VESAYETİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ
I. KAVRAM
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN ÖLÇÜTLER
A. KANUNLA VEYA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE KURULMASI
B. DEVLET TARAFINDAN VE KAMU GÜCÜNE DAYANILARAK KURULMASI
C. KAMUSAL YETKİ VE AYRICALIKLARLA DONATILMASI
D. AMACIN “KAMU YARARI”, FAALİYETİN KONUSUNUN “KAMU HİZMETİ” OLMASI
E. KENDİ VARLIKLARINA SON VEREMEMESİ VE STATÜLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAMAMASI
F. MALLARININ STATÜSÜ VE GELİRLERİ
G. PERSONELİN STATÜSÜ

2. KISIM
MERKEZİ İDARENİN BAŞKENT TEŞKİLATI
BİRİNCİ BÖLÜM: CUMHURBAŞKANLIĞI
BİRİNCİ ALT BÖLÜM: CUMHURBAŞKANININ KONUMU, SEÇİMİ VE SORUMLULUĞU
I. CUMHURBAŞKANININ KONUMU
II. CUMHURBAŞKANI SEÇİLME ŞARTLARI, ADAYLIĞI VE SEÇİMİ
A. GENEL OLARAK
B. CUMHURBAŞKANI SEÇİLME ŞARTLARI
C. ADAY GÖSTERİLME
D. ADAYLARIN GÖREVDEN AYRILMASI VE GÖREVE DÖNMESİ
E. ADAYLARA YARDIM
F. SEÇİM DÖNEMİ, SEÇİM DÖNEMİNİN BAŞLANGICI VE SEÇİMLERİN TAMAMLANMASI
G. SEÇİM SİSTEMİ VE UYGULANMASI
H. CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN GERİ BIRAKILMASI
III. CUMHURBAŞKANININ TARAFSIZLIĞI
IV. CUMHURBAŞKANININ SORUMLULUĞU
A. GENEL OLARAK
B. CUMHURBAŞKANININ CEZAİ SORUMLULUĞU
C. CUMHURBAŞKANININ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

İKİNCİ ALT BÖLÜM: CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
I. GENEL OLARAK
II. CUMHURBAŞKANININ ANAYASADA YER ALAN GÖREV VE YETKİLERİ
III. CUMHURBAŞKANININ KANUNLARDAN KAYNAKLANAN GÖREV VE YETKİLERİ
IV. CUMHURBAŞKANININ OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN ETME YETKİSİ
A. GENEL OLARAK
B. OLAĞANÜSTÜ HAL (OHAL) SEBEPLERİ
C. OLAĞANÜSTÜ HALİN AMACI
D. OLAĞANÜSTÜ HAL İLANINA İLİŞKİN USULLER
E. OLAĞANÜSTÜ HALİN KONUSU (=SONUÇLARI)
F. OLAĞANÜSTÜ HAL İLANININ YARGISAL DENETİMİ
G. OLAĞANÜSTÜ HALİN UYGULANMASI
V. CUMHURBAŞKANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİ
A. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
B. OLAĞANÜSTÜ HÂL CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
C. YÖNETMELİK
D. DİĞER DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER
VI. CUMHURBAŞKANININ ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİNİ ATAMA YETKİSİ
A. 3 NO’LU KARARNAMENİN (I) SAYILI CETVELİNDE YER ALAN KADRO,
POZİSYON VE GÖREVLERE ATANMA
B. 3 NO’LU KARARNAMENİN (II) SAYILI CETVELİNDE YER ALAN KADRO,
POZİSYON VE GÖREVLERE ATANMA
C. 3 NO’LU KARARNAMENİN (I) VE (II) SAYILI CETVELLERİNDE YER ALMAYAN
KADRO, POZİSYON VE GÖREVLERE ATANMA
VII. CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİNİ DEVREDEBİLMESİ

ÜÇÜNCÜ ALT BÖLÜM: CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI
I. GENEL OLARAK
II. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI
A. GENEL OLARAK
B. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARININ CEZAİ SORUMLULUĞU
C. CUMHURBAŞKANINA VEKÂLET
III. CUMHURBAŞKANI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
IV. CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI VE DANIŞMANI
V. ÖZEL TEMSİLCİ
VI. CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI
A. GENEL OLARAK
B. İDARİ İŞLER BAŞKANI
C. İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞINDA SORUMLULUK VE YETKİ DEVRİ
VII. ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER
VIII. PERSONELİN STATÜSÜ
A. KADROLU PERSONEL
B. KADROYA BAĞLI SÜRELİ PERSONEL
C. KADROYA BAĞLI OLMAYAN SÜRELİ PERSONEL
D. KISMİ ZAMANLI PERSONEL
E. SÖZLEŞMELİ PERSONEL
IX. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI
A. GENEL OLARAK
B. KURULLARIN GENEL GÖREV VE YETKİLERİ
C. KURULLARIN ÇALIŞMA USULLERİ VE KOORDİNASYON TOPLANTILARI
D. KURULLARIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
X. CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ
XI. CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR
A. DEVLET DENETLEME KURULU
B. TÜRKİYE VARLIK FONU

İKİNCİ BÖLÜM: BAKANLIKLAR
I. GENEL OLARAK
II. BAKAN
A. GENEL OLARAK
B. BAKANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ
C. BAKANLARIN YETKİ DEVREDEBİLMESİ
D. BAKANLARIN SORUMLULUĞU
III. BAKANLIK TEŞKİLATI
A. BAKANLIKLARIN TEMEL KURULUŞLARI VE HİYERARŞİK KADEMELER
B. MERKEZ TEŞKİLATI
C. TAŞRA TEŞKİLATI
D. YURTDIŞI TEŞKİLATI
E. BAĞLI, İLGİLİ VE İLİŞKİLİ KURULUŞLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
I. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
II. YÜKSEK ASKERİ ŞÛRA
A. OLUŞUMU
B. GÖREVLERİ
C. TOPLANTILARI VE KARARLARI
III. SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI
A. OLUŞUMU
B. GÖREVLERİ
C. SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MERKEZİ İDAREYE YARDIMCI KURULUŞLAR
I. GENEL OLARAK
II. MİLLÎ GÜVENLİK KURULU
A. MİLLİ GÜVENLİK KAVRAMI
B. MİLLİ GÜVENLİK KURULUNUN DÜNÜ
C. 1982 ANAYASASINA GÖRE MİLLİ GÜVENLİK KURULU
D. MİLLİ GÜVENLİK KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ
E. MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
III. DANIŞTAY
A. DANIŞTAY’IN KONUMU VE İDARİ GÖREVLERİ
B. DANIŞTAY KARARLARININ TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ
C. DANIŞTAY’IN İDARİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREN KURULUŞLAR
D. DANIŞTAY’IN PERSONELİ
IV. SAYIŞTAY
A. GENEL OLARAK
B. SAYIŞTAY’IN “YARGI ORGANI” OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA ANAYASA
MAHKEMESİNİN İKİ FARKLI KARARI
C. SAYIŞTAY’IN GÖREVLERİ
D. SAYIŞTAY’IN YETKİLERİ
E. SAYIŞTAY’IN DENETİM GÖREVİ
F. SAYIŞTAY’IN YARGILAMA USULÜ
G. SAYIŞTAY’IN ORGANLARI
H. SAYIŞTAY GÖREVLİLERİ
V. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
A. GENEL OLARAK
B. BAŞKAN VE ÜYELERİ
C. KONSEYİN GÖREV VE YETKİLERİ

3. KISIM
MERKEZİ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLATI
I. KAVRAM
II. İL GENEL İDARESİ
A. KURULMASI, KALDIRILMASI VE ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
B. İL İDARESİNİN BÖLÜMLERİ
III. İLÇE İDARESİ
A. KURULMASI, KALDIRILMASI VE ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
B. İLÇE İDARESİNİN BÖLÜMLERİ
IV. VALİ İLE KAYMAKAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

4. KISIM
YERİNDEN YÖNETİM TEŞKİLATI
BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELER
I. KAVRAM
II. İL ÖZEL İDARESİ
A. TANIMI VE KURULUŞU
B. İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
C. İL ÖZEL İDARESİNİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI
D. İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI
E. İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI
F. İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLATI VE PERSONELİ
G. İL ÖZEL İDARESİNİN DENETİMİ
H. İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİNİN AKSAMASI
I. İL ÖZEL İDARESİNİN GELİRLERİ
İ. BORÇLANMA VE İKTİSADİ GİRİŞİMLER
J. İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ VE KESİNHESAP
III. BELEDİYE İDARESİ
A. TANIMI VE KURULUŞU
B. BELEDİYE SINIRLARI
C. BELDE ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
D. BİRLEŞME VE KATILMA
E. AYRILMA YOLUYLA BELDE KURULMASI
F. TÜZELKİŞİLİĞİN SONA ERDİRİLMESİ
G. BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
H. BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI
I. BELEDİYENİN ORGANLARI
İ. BELEDİYE ORGANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI
J. BELEDİYE TEŞKİLATI VE PERSONELİ
K. BELEDİYELERİN DENETİMİ
L. HİZMETLERDE AKSAMA
M. BELEDİYENİN GELİRLERİ
N. BORÇLANMA VE İKTİSADİ GİRİŞİMLER
O. BELEDİYE BÜTÇESİ VE KESİN HESAP
Ö. MAHALLE İDARESİ
IV. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
A. TANIMI, KURULUŞU VE SINIRLARI
B. GÖREV VE YETKİLERİ
C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ORGANLARI
D. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLATI VE PERSONELİ
E. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GELİRLERİ
F. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BÜTÇESİ
G. ŞİRKET KURULMASI
H. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ İLE DİĞER BELEDİYELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
V. KÖY İDARESİ
A. TANIMI
B. KURULMASI VE KALDIRILMASI
C. GÖREV VE YETKİLERİ
D. KÖYÜN ORGANLARI
E. KÖY PERSONELİ
F. KÖY BÜTÇESİ VE GELİRLERİ
VI. MAHALLİ İDARE BİRLİĞİ
A. GENEL OLARAK
B. KURULUŞU
C. BİRLİĞİN ORGANLARI
D. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ
E. ÜLKE DÜZEYİNDE BİRLİK KURULMASI

İKİNCİ BÖLÜM: HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI (=KAMU KURUMLARI)
I. GENEL OLARAK
II. KAMU İDARELERİ İLE KAMU KURUMLARININ BELLİ BAŞLI FARKLARI
A. KURULUŞLARI AÇISINDAN
B. FAALİYETLERİ AÇISINDAN
C. ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANLARI AÇISINDAN
III. KAMU KURUMLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ
A. KANUNLA YA DA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE KURULMA
B. KAMU TÜZELKİŞİLİĞİNE SAHİP OLMA
C. ÖZERKLİĞE SAHİP OLMA
D. VESAYET DENETİMİNE TABİ OLMA
E. AYRI BİR MALVARLIĞINA VE BÜTÇEYE SAHİP OLMA
F. TÂBİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM
IV. KAMU KURUMLARININ TÜRLERİ
A. FAALİYET ALANLARI AÇISINDAN
B. YÖNETİM BİÇİMLERİ AÇISINDAN
V. FAALİYET KONULARI AÇISINDAN KAMU KURUMLARI
A. İDARİ KAMU KURUMLARI
B. İKTİSADİ KAMU KURUMLARI
C. SOSYAL KAMU KURUMLARI
D. BİLİMSEL, TEKNİK VE KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI
VI. BÖLGESEL KAMU KURUMLARI
A. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) KALKINMA İDARESİ
B. 642 SAYILI KHK İLE OLUŞTURULAN BÖLGE KALKINMA İDARELERİ
VII. KALKINMA AJANSLARI
VIII. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI
A. GENEL OLARAK
B. ÖZELLİKLERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ ÜST KURULLAR
(=BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER)
I. GENEL OLARAK
II. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İKİ TEMEL ÖZELLİĞİ
A. BAĞIMSIZLIK
B. REGÜLASYON
III. TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER
A. GENEL OLARAK
B. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN ÖZELLİKLERİ
C. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA YER ALAN
BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER

TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI SORULARI

KAMU GÖREVLİLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM: KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR
I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI
II. 657 SAYILI KANUNA GÖRE KAMU GÖREVLİSİ TÜRLERİ
A. MEMURLAR
B. SÖZLEŞMELİ PERSONEL
C. İŞÇİLER
III. MEMUR TANIMLAMALARI VE MEMURLUĞUN ÖZELLİKLERİ
A. MEVZUATIMIZDA MEMUR TANIMLARI
B. MEMURLUĞUN ÖZELLİKLERİ
IV. MEMURLUK MESLEĞİ
A. GENEL OLARAK
B. MEMURLUK MESLEĞİNİN İLKELERİ

İKİNCİ BÖLÜM: MEMURLUĞA GİRİŞ, GÖREVE BAŞLAMA VE MEMURLARIN İLERLEMESİ
I. MEMURLUĞA GİRİŞ
A. MEMURLUĞA GİRİŞE İLİŞKİN TEMEL İLKELER
B. MEMURLUĞA GİRİŞTE ARANAN KOŞULLAR
C. MEMURLUK İHTİYACININ SAPTANMASI VE DUYURULMASI
D. SINAV VE MEMUR İHTİYACININ KARŞILANMASI
E. SINAVLARA İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK
F. ATAMA
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.