WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Tıp / Sağlık Hukuku

Ürün Kodu : 9789750227561
Sayfa Sayısı : 400
Ebat : 16x24
433,50 TL
Tıp/Sağlık hukuku ülkemizde karşılaştırmalı hukukta da her gün önemi artan ve gittikçe bağımsız bir disiplin haline gelme yolunda ilerleyen bir hukuk alanıdır. Bu alanda hem yeni sorunlar ve çözüm teklif ve uygulamaları hem de ulusalüstü düzenlemeler, konuya karşılaştırmalı hukuk açısından bakılmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu hukuk dalının yıllarca hukuk öğretisi tarafından incelenmesinin ihmal edilmesi ve sağlıklı hukuksal tespitler sunmayan (yalnızca) Adli Tıp ve Etik ile ilgilenen kimselerin iştigal sahasına terkinin bu alandaki temel insan hakları açısından hukuksal kayıp ve zararı artırması da bu zorunluluğu daha da yoğunlaştırmaktadır. Diğer yandan, temel sorunlarda belirli bir mutabakat sağlansa dahi, yeni sorunlar ve yeni tıp teknolojilerinin yarattığı insan hakları sorunları ve çalışmaları da karşılaştırmalı hukuktaki farklı kanun koyucular, Öğreti ve yargı uygulamasının sunduğu çözümlerin dikkate alınmasını gerektirmektedir.

Bu ihtiyaç, konuyu hukukçular dışındaki kişilerin sübjektif açıdan ve etik kuralmış gibi gösterilen ama belli bir hukuki çözüm sunmayan, yalnızca mesleki alan zemini kaygısıyla salt mesleki dayanışma duygusuyla hukukçuların dışında tartıştığı Türkiye açısından çok daha elzemdir.

Bu çalışmada, Türk tıp/sağlık hukukunun olması gerektiği biçimde ve çağdaş hukuk normları, etik, felsefi ve ulusalüstü kanun koyma çalışmaları çerçevesinde değerlendirip geliştirmeye çaba sarf eden, bu hukuk alanı açısından temelsiz boş tartışma veya sun'i medya baskısıyla sağlıklı ve doğru değerlendirmelerden kaçınmamaya yönelik gayretleri desteklemek ve nihayet bu hukuk alanına ilişkin yeni kaynak temini ve/veya seçenekler sunmak amaçlanmıştır. Eserde yer alan yayınlar, Türk hukukunun gelişimine, sadece kanun koyma alanında değil; öğreti ve uygulama için de çözüm seçenekleri sunmaktadır.

Konu Başlıkları

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi 2004–24–AT Direktifi 31 Mart 2004, Çev.: Serkan YAĞCI
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin “Çocukların Fiziksel Bütünlüğü” Başlıklı 1 Ekim 2013 Tarihli Kararı – Karar 1952 (2013), Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN
Tıbbi Ürünlerde Sahtecilik ve Halk Sağlığını Tehdit Eden Benzeri Suçlara Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Çev.: Burcu BAŞAK ULUÇAY – Elif KARACA
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin – Üye Devletlere İnsan Kökenli Biyolojik Materyaller Üzerinde Araştırma Yapılması Hakkında Rec(2006)4 Tavsiyesi, Çev.: Arş. Gör. Hande ÖZCAN
Tıbbi Ürünlerin Taklit Edilmesi ve Kamu Sağlığını Tehdit Eden Benzer Suçlarla İlgili Avrupa Konvansiyonunun Pratik Uygulaması Hakkında Bölgesel Konferans, Çev.: Arş. Gör. Alev DİLBER
Tıbbi Uygulamanın Yeniden Tanımlanması – Kısım 1: Genel Bakış, Çev.: Sibel BÜYÜKKILIÇ
Tıbbi Uygulamanın Yeniden Tanımlanması – Quebec: Kısım 2, Çev.: Barış HOCAOĞLU– Beril KÖŞKER
Tıbbi Uygulamanın Yeniden Tanımlanması – Quebec: Kısım 3, Çev.: Arş. Gör. Alev DİLBER
Hindistan Perspektifinden Tıbbi İhmal ve Suç Hukuku, Puneet YADAV – Prashant R. DAHAT
İsviçre Hukukunun İntihara Yardıma İzin Konusunda Yeterince Açık Olmaması, Çev.: Arş. Gör. Ceren SOYDAN
Fransa’daki Tıbbi Hata Yasasına Amerikan Bakış Açısı: Amerikan Hukuku’nun Kamusal ve Özel Yönleri Hakkında Yansıttıkları, Marc A. RODWIN
Biyoterör, Tarımsal Terör ve Yeni Hastalıklar, Julian L. AMBRUS
Trafik Kazası Kurbanlarına Yardım Sağlamayan Sağlık Mesleği Mensuplarının Polonya Ceza Hukuku Uyarınca Sorumluluğu, Dr. Kamil FRACKOWIAK – Dr. Leszek FRACKOWIAK
Sağlık Yapısında Hukuka Uygun Davranma – Temel Dayanaklar ve Güncel Gelişmeler, Prof. Dr. Matthias KRÜGER
Prof. Dr. Hans LILIE
Doktorun San’at Hatasının Ceza Hukuku Açısından Yaptırıma Tabi Tutulması, Dr. Oliver BRINKMANN
Ceza Hukuku ve Hukuk Felsefesi Bakış Açısından Ölüme Yardım, Dr. Beatrice BRUNHÖBER
Ölüme Yardım ve Demans, Arş. Gör. Dr. Dorothea MAGNUS
Klitorisin Kesilmesinde Çocuğun Menfaatinin Tehlikeye Atılması, Av. Dirk WÜSTENBERG
Teletıp ve Ceza Hukuku Uzaktan “Rahat” Tedavi İle Hekimin Özen Yükümlülüğü Arasındaki Çatışmanın Telefon Konsültasyonu Uygulaması Özelinde Değerlendirilmesi, Daniel HAERING – Mirjam OLAH, Besin Maddeleri Endüstrisinde Ceza Hukukuna Uygun Davranma, Prof. Dr. Matthias KRÜGER
Karaciğer Dağıtımında Yapılan Yolsuzlukların Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Ulrich SCHROTH
Ölümle Sonuçlanan Yaralanma ve Karaciğer Hücresi Naklinde Hesaplama Dolandırıcılığı (Federal Mahkeme’nin 20. 02. 2013 Tarihli Kararı – 1 Str 320–12, Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN
Alman Federal Yüksek Mahkemesi 3. Ceza Kurulu’nun 28 Mayıs 2013 Tarihli 437–12 Sayılı Kararı, Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ
Federal Almanya’da İnsan Hakları İhlali: AİDS Hastaları ile Temas Durumunda Sağlık Personeli İçin Yönergenin Eksik olması Sebebiyle Yaşam Hakkının İhlali, Çev: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN
Kamu Görevlisi Olarak (Alman Ceza Kanunu §§ 331 vd.)
veya Yetkili Kişi Olarak (Alman Ceza Kanunu § 299) Faaliyet Göstermiş Sayılmanın İşlevsel Gereklilikleri – Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin 5.5.2011– 3 StR 458– 10=NStZ 2012, 35 Künyeli Kararı’nın Değerlendirilmes, Dr. Jan C. SCHUHR
Çocuğun Soybağının Genetik Temelleri ve Soybağını Değiştirme Suçu, Av. Cahid DOĞAN
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.