WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Türkiyede Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Ürün Kodu : 9789750237966
Sayfa Sayısı : 406
Ebat : 13x19
375,00 TL
Yürürlükteki mevzuatımıza göre üç farklı kentsel dönüşüm modeli söz konusudur: Afet riskli alanların dönüştürülmesi, kentsel dönüşüm ve yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenmesi… Kitap bu üç modeli de ayrıntılarıyla inceleyen ve dönüşüm süreçlerini bir bütün olarak gözler önüne seren kaynak kitap niteliğindedir.

Kitapta afet riskli alanların dönüştürülmesi konusuna ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda riskli yapıların, riskli alanların ve rezerv alanların belirlenmesi, bunların öncelikle taşınmaz malikleri tarafından nasıl ve ne şekilde değerlendirileceği, taşınmazların değerlendirilmesi için görüşmelerin ve oylamaların nasıl yapılacağı, çoğunluğun kararına katılmayan taşınmaz maliklerinin hisselerinin ne şekilde satın alınacağı, bu alanlarda planlamanın ve imar uygulamalarının nasıl yapılacağı, inşaatların ne şekilde gerçekleştirileceği, paylaşımın nasıl yapılacağı açıkça izah edilmiştir.

Çalışmada Anayasa Mahkemesinin 27.2.2014 tarihli ve E:2012/87, K:2014/41 sayılı kararı sonrasında 6306 sayılı Kanun'da meydana gelen değişiklikler ayrıntılarıyla izah edilmiştir. Ayrıca 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nda 21.01.2014, 10.04.2015 ve 27.01.2016 tarihlerinde yapılan değişiklikler ile Uygulama Yönetmeliğinde, Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, 25.07.2014 tarihinde yapılan değişiklikler dikkate alınmıştır.

Kitabın bu baskısında afet riskli alanların dönüşümünde vergi, harç ve diğer ücretlerden muafiyet ve istisnaların nasıl uygulanacağı, her bir işlem bazında ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Kitapta ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında yapılan kentsel dönüşüm uygulamaları ayrıntılı ve işlem akışına uygun bir şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda kentsel dönüşüm alanların ne şekilde ilan edileceği, ilan edilen bu alanlarda taşınmaz maliklerinin kendi inşaatlarını yapıp yapamayacakları, kentsel dönüşüm alanlarında hak sahipliğinin şekilde belirleneceği, belediyeler tarafından gerçekleştirilecek uygulamaların ne şekilde yapılacağı izah edilmiştir.

Kitapta son olarak 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında yapılacak dönüşüm uygulamaları açıklanmıştır.

Konu Başlıkları

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a Göre Dönüşüm Uygulamaları
Belediye Kanunu Kapsamında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Kentsel Dönüşüm
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.