- 20 %

Araftaki Çözüm Süreci Dördüncü Türk – Kürt İttifakı

ISBN: 9786054974115
 9,90  7,92
Stokta
 • Açıklama
  Önsöz
  Elinizdeki çalışma, eşiğine geldiğimiz Dördüncü Türk-Kürt İttifakırsquo;nı
  bir korkuya veya kendine-etmeye kurban vermenin önüne
  geçme amacına odaklıdır.
  Türk-Kürt ilişkilerinin kaderi, hem siyaset hem de akademia
  ldquo;dünyardquo;sında hakkettiği tarihselliği ve güncelliği ölçüsünde tartışılmaktan uzaktır. Daha esef verici olanı, karşı karşıya olduğu tehlikenin asıl ldquo;doğardquo;sı adeta gündem dışına itilmiş durumdadır. Tehlikenin kaynağı ve boyutu Çözüm Sürecirsquo;ni hedefleyen uluslararası operasyonun seçimlerle harlanan galiz polemiklerinin tozu dumanına gark olmuştur.
  Küresel ve yerlisi odakların Süreç merkezli operasyonunun
  seçim sonuçları üzerinden sonuç almak istediği aşikacirc;rdır. Buna göre,
  Erdoğan hükümetini bir önceki yerel seçim oranının (9) altına
  düşürdükten sonra ldquo;asıl hamlerdquo;ye geçme hedeflenmektedir. Cumhuriyet tarihinin ilk devletleşen hükümeti olarak Kürt meselesini kendi iç dinamiği ve öz-iradesi ile hal yoluna koymaya karar vermiş Erdoğan liderliğini, kaotik sokak hareketliliği ile ldquo;alaşağırdquo; etme esas hamle olacaktır. Dolayısıyla İttifak ve Nifak güçlerinin seçimlere yüklenmesi anlaşılırdır.
  Ancak; tehlikenin doğası dediğimiz ldquo;taktik dinamikrdquo; çözümlenip
  çözülemez ise, Hükümetrsquo;in seçimlerde E-50 bandındaki bir
  muhtemel ldquo;oy korumasırdquo; da, topyekün saldırı halindeki tamteşekküllü Operasyonrsquo;un umutlarını kesmeyecek ve bu ulusal kanaldan sonuç almaya çalışacaktır.
  ldquo;Ulusal kanalrdquo;dan meramımız, Ak Parti devletinin İmralı sürecini
  sevk ve idare eden biriminin istişarelerdeki ruhudur. Bu ruhun
  Öcalanrsquo;daki tezahürüdür.
  Bu ruh satırların kendisinden çok daha fazla ldquo;arardquo;lardan saçılırken,
  bunun tartışılmasından kaçma ise, gölette su içmeye çalışırken
  kendi yansımasını görüp kaçma hacirc;linin, felseficirc; metinlerin ünlü rivayetindeki ruhsal çözümlemesini andırmaktadır.
  Yaklaşık üç yılı aşkındır Çözüm Sürecirsquo;nin bu ldquo;korkurdquo;ya, bu
  korkudan korkmaya kurban edilmemesi için feryadediyoruz. Süreçrsquo;in
  bir üçüncütoslaması ile (ki bu, aynı ldquo;ruhsal konseptrdquo; zemininde
  devam edilmesi durumunda kaçınılmazdır) AK Parti ve
  PKK/KCKrsquo;nin altından kalkamayacağı dediğimiz ldquo;yeni çatışma dönemirdquo; ne geçilmemesi için, tabiri caizse kıyameti koparmanın eşiğine gelmiş bulunmaktayız.
  İlgili temel güçleri, en başta da Erdoğan ve Öcalanrsquo;ı ldquo;titreyip
  kendine dönmerdquo;ye çağırarak henüz taze 2. Newroz Mektubursquo;ndaki
  ldquo;öncü sarsıntırdquo;yı haber ederek belirtelim:
  bull; Mektup ldquo;tarihsel rotasına oturtulmuş Türk-Kürt ilişkileri en
  kapsamlı demokratik reformlarırdquo;nı gerçekleştirme sürecinde
  ldquo;iki taraf da birbirlerinin iyi niyetini, gerçekçiliğini, yeterliliğini
  test etmiştir. Bu testten [herşeye] …rağmen iki taraf da barış
  arayışından kararlılıkla çıkmıştırrdquo; derken; Bayıkrsquo;ın Türkçeye
  çevrilen görüntülü mesajı ldquo;AKPrsquo;nin çözüm önündeki en bü-yük engel olduğu ortaya çıktırdquo; ldquo;somut tahlilrdquo;inden hereketleldquo;
  Bu engel ortadan kaldırılmadan çözüm gelişmezrdquo; diyerek
  yakın/acil hedefi belirledi.
  bull; Bu Newrozrsquo;dan dört gün önce KCK Yürütme Konseyi ldquo;tarihicirc;
  bir deklarasyonrdquo; ile ldquo;Hükümet işlevini yitirdi, AKP muhatap
  olmaktan çıktırdquo; diye ilan etti.
  bull; Bu aynı Newrozrsquo;dan bir gün önce, Örgütrsquo;ün reel sesi İMC
  Tvrsquo;de M.Altan ısrarla ve tekrarla ldquo;Öcalan devletin elindeki
  15 yıllık mahkumdur, Kandilrsquo;de olsa nasıl konuşurdu?rdquo; diye
  sorarak PKKrsquo;nin ve Kürtlerin onu aslında dinlememesini
  salık verdi.
  Birinci Newroz Mektubursquo;ndaki hayal ile gerçek, diğer bir ifade ile,
  Öcalanrsquo;ın stratejisi ile Kandilrsquo;in taktiği arasındaki ldquo;reel durumrdquo;
  İkinci Mektuprsquo;taki ldquo;görüntürdquo;den daha az net değildi:
  bull; Mektup ldquo;Kürtler özbenliğini, aslını ve kimliğini yeniden kazandı,
  lsquo;artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsunrsquo;
  noktasına geldik…Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi
  aşamasına gelinmiştir.rdquo; derken, çekilme yüzde
  20rsquo;nin altında kaldığı gibi, Kandil müteakip bütün açıklamalarında
  ldquo;adımlar atılmazsa çıkanları da geri sokarızrdquo;
  diyegelmektedir.
  bull; Öcalan buna hiç bir şey dememektedir.
  bull; Devletin İmralı birimi ise ldquo;görüntürdquo;yü görüp kaçar gibidir.
  Önümüzdeki ldquo;ruhrdquo; şudur:
  Devlet de Öcalan da ldquo;silahların kudretirdquo; üzerinden görüşmeleri
  sürdürmeye devam etmektedir. Rivayet edilir ki, İkinci Dünya Savaşı sonrası günlerde Stalinrsquo;e Paparsquo;nın kendisi ile görüşmek istediği
  iletilir. Stalin duymamazlıktan gelince, duymadığını sanan ileticinin
  tekrarlaması üzerine Stalin, ldquo;Paparsquo;nınkaç tümeni var?rdquo; diye sorar…
  Ama bu yetmiş yıl öncenin Soğuk Savaş konseptinin görüşme ruhu idi.
  Öcalanrsquo;ın Savunmalarrsquo; ının temel tezi olan ldquo;Dördüncü Türk-
  Kürt İttifakırdquo;nın önündeki yegane tehlike İmralı görüşmelerindeki
  bu ldquo;ruhrdquo;tur. Uluslararası ve yerli uzantısı odakların üzerinde en sonuç-alıcı operasyon yapacakları alana kapıyı sonuna kadar açık tutacak olan da bu ldquo;ruhrdquo;tur.
  İmralı Savunmalarırsquo;nın satır ve aralarında sivil siyasetin felsefesinin
  ve ldquo;tarihi yaşama ruhurdquo;nun gezindiğini enaz on yıldan beri
  tekraredegelirim. Ancak öyle anlaşılıyor ki; İmralı ldquo;görüşmeler birimirdquo; ndeki güç-ordu-silah besili ldquo;devlet aklırdquo; Öcalanrsquo;ı silahla siyasetruhuna geri çekmektedir.
  Çatışma döneminin ruhsal formasyonundan öte bir emare taşımayan
  figürlerden oluşan İmralı heyetlerinin taşıdığı ldquo;devrimin
  ayak seslerirdquo; de buna binince, Öcalan temel Savunmalarrsquo;ında gezinen ruhundan alarm-verici bir düzeyde kopmaktadır. ldquo;Devrimler
  dönemi kapandı, asıl dönüşüm evrimseldirrdquo; diyerek sosylaist literatüre 21. yüzyıl perspektifi veren Öcalan, can-havli mücadelesindeki Suriye Kürtlerirsquo;nin ldquo;ro devrimirdquo; ile dünyaya İsviçre kantonlarından daha demokratik bir ldquo;numunerdquo; sunduğunu söyleyecek kadar ldquo;devrimcirdquo; bir noktaya çekildi.3 Bu Newroz mektubunda halkı ldquo;en devrimci duygularrdquo;ıyla selamlayacak kadar 70rsquo;lerin ldquo;devrimci heyecanrdquo; ına meylettirilmektedir.
  3 Araştırmaya değerdir ki, olası bir referendumda Suriye Kürtleri, Kırımrsquo;ın Rusyarsquo;ya katılma oranından daha yüksek bir oranla Türkiyersquo;ye katılacak kadar Türkiye Kürtlerirsquo;dirler.
  ‘…O halde halkların başarılı olduğu hiçbir devrim yokturrsquo; denilebilirrdquo; den (2004)4 ldquo;devrimci halk savaşırdquo;nın uzun-uzun analizlerine (2012),5 ldquo;ulusal kelimesini KNKrsquo;den6 çıkarıp yerine lsquo;halkrsquo; koyunrdquo; ve ldquo;kapitalist pazar ulusun rahmidirrdquo;den, önüne ldquo;demokratikrdquo; koyunca kapitalist pazarın rahminden ldquo;ulusrdquo;u çekip kurtaracağını düşünecek kadar, Öcalan ldquo;devrimci savaşcırdquo;lığa ve ulusculuğa rücu etme sürecindedir.
  Sadece Türk-Kürt ilişkilerinin geleceği değil, Öcalanrsquo;ın siyaset
  ve ldquo;özgürlükrdquo; geleceği de silah/şiddet ihtimalinin sıfırlandığı bir
  sivil siyasetten geçtiğini bilmemek için 60-70rsquo;li yılların ruhhacirc;line tutuklanmış olmak gerekir. Öcalanrsquo;a özgürce siyaset yaptıracak olan, silahın kendisini de gölgesini de tümden devreden çıkarmış, şiddeti ve kırıp-dökmeyi defterinden silmiş bir sivilörgütleşme eylemliliğidir. Öcalanrsquo;ın böyle bir sivil potansiyeli silahlı gücü ile karşılaştırılmayacak kadar fazladır.
  Reel PKKrsquo;nin ndash; Sümer Rahip Devletirsquo;nin ldquo;toy yıllarrdquo;ına kadar
  uzanan iktidar köklerinin Sovyetik sinmişliği ile ndash; devreye sokmaya
  yanaşmadığı da Öcalan karizmasının bu potansiyelidir.
  ldquo;Bu kış komünizm gelecekrdquo; türünden ldquo;Önderlik bu bahar özgür
  olacakrdquo; naralarının, Türk milliyetçilğini kaşıyarak MHPrsquo;yi rsquo;ye
  doğru tırmandırmaktan başka bir işe yaramadığını ndash; dolayısıyla
  ldquo;Önderlikrdquo;in ömrünü İmralırsquo;da tamamlama sürecinin taşlarını döşediğini ndash; idraktan kaçıracak kadar Öcalanrsquo;ın basireti ldquo;devrim heyecanırdquo; ile kelepçelenmiş ise, burun-buruna olduğumuz tehlike ldquo;sonuçta Kudüsrsquo;e kral olma arzusurdquo;nun Hz. İsarsquo;yı çarmıha götürmesinden daha küçük değildir.
  Ancak daha ağırlıklı ve daha ağrılı ihtimal, örgütünün bu ldquo;doğardquo;
  sını bilen Öcalanrsquo;ın başka bir iş-yapar yol bulamama korkusundan
  ldquo;silahla siyasetrdquo; seçeneğine yapışık durmasıdır. Bu masum bir
  subjektif korku olabilir, fakat objektif bir intihardır.
  Özetle ldquo;adım atılmazsa sınır ötesine çekilenler de geri gelirrdquo;in oldukça makul algılandığı yerde ldquo;silahlar susmuş siyaset konuşuyorrdquo;
  demenin bir kıymeti harbiyesi yoktur. Silahla siyasete devam ediliyor ve bunun çözüme değil, kimsenin altından kalkamayacağı en
  hafifinden ldquo;Ukraynaicirc;rdquo; bir çöküme götüreceğini görmemek için gafletten de öte bir hacirc;le yakalanmış olmak gerekir.
  Çünkü Öcalanrsquo;ı ve Türk-Kürt ilişkilerini ldquo;düzerdquo; çıkaracak
  olan sivilleşmiş bir örgüt-ve-siyasettir.
  Seçim ldquo;arbederdquo;sinden çıktıktan hemen sonra Ortakvatanrsquo;ın
  ortaklığına inanan herkesin yeni bir hayatiyetle odaklanmak zorunda olduğu yer burasıdır.
  Ali Kemal Özcan
  27 Mart 2014
  Dersim
 • Detaylar
 • Yorumlar (0)
  Bu kitabı değerlendiren ilk kişi olun. Yorumlarınızı ve değerlendirmenizi paylaşın, böylece diğer ziyaretçilerimize bu kitabın kendileri için doğru bir kitap olup olmadığını seçmelerine yardımcı olun.
  Bir değerlendirme yazın
  Yorumunuz
  Puanınız
  Ad
  E-posta

Tüm Sonuçları Göster