WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Güncel Maliye Tartışmaları - 2 Prof. Dr. N. Ayşegül Mutluya Armağan

Ürün Kodu : 9789750261183
Sayfa Sayısı : 359
Ebat : 16x24
335,00 TL
Daha Fazla Ekonomi
Editörlerce Prof. Dr. Ayşegül MUTLU'ya Armağan edilmiş "Güncel Maliye Tartışmaları – II" kitabı; kamu ekonomisi, yerel yönetimler, mali hukuk ve ekonomi kısımlarından oluşmaktadır.

Kitapta; Türkiye'nin kronik hale gelmiş sorunu "kayıt dışı ekonomi"nin hacmi ve sebep olduğu vergi, prim ve sosyal harcama açığı, kayıt dışı istihdamdan hareketle gelir yöntemine dayalı olarak Türkiye'ye özgü geliştirilen yeni bir yaklaşım ile ortaya konmuştur. "Sağlık hizmeti"; kamusallığı, dışsallıklar, katastrofi ve asimetrik bilgi bağlamında ele alınmıştır. Sağlık sorunu olan "obezite"yle mücadelede vergilerin kullanımı ile yaşamsal önemi tartışmasız olan "su ve su hizmetleri"nin kamusallığı tüm boyutları ile irdelenmiştir. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin "bütçeleme"ye etkisi ile Osmanlı'da "iltizam sistemi"de yer almıştır.

Merkezi idare ve yerel yönetimler arasında hizmet üretimi ve gelir paylaşımı sorunu, bu çerçevede "Avusturya modeli", Türkiye'de "yerel yönetimlerde süregelen reform ihtiyacı" yerel yönetimler kısmında ele alınmıştır.
Danıştay kararları çerçevesinde vergi yargısında "delil tespiti" ile küresel web siteleri aracılığı ile hizmet satan dar mükelleflerde "işyeri" tanımını kurumlar vergisi bakımından ortaya koyan çalışmalar mali hukuk alanında yol göstericidir.

Ekonomi kısmında; Türkiye'nin küresel rekabet gücünü ortaya koyan, swot analizi mahiyetinde olan, çalışma ile yine Türkiye'de, 1980 sonrası dönemde, "cari işlemler dengesi" ve dinamiklerini ortaya koyan son dönemde açıkların giderilmesinde kayıt dışı para akımlarının önemine dikkat çeken çalışma yer almıştır.

Konu Başlıkları

Kamu Ekonomisi
Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Açığı ve Sosyal Harcama Açığı, Gülay Akgül Yılmaz
Davranışsal Refah Ekonomisi: Liberal Paternalist Politikalar, Tülin Altun
Sağlık Hizmetlerinin Kamusal Niteliği: Dışsallıklar, Katastrofi ve Asimetri Bağlamında Bir Değerlendirme, Ferdi Çelikay, Durdane Küçükaycan
Osmanlı Ekonomisinde İltizam Sistemi, Başak Ergüder, İpek Doğan Özer, Yalçın Özcan
Su Kaynakları ve Su Hizmetlerinin Kamu Ekonomisi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Türkiye Örneği, Gözde Nalbant Efe
Obeziteyle Mücedelede Vergilerin Etkinliği, İnci Sandalcı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kapsamında Yapılan Bütçe Değişikliklerinin Değerlendirilmesi, Özkan Zülfüoğlu
Yerel Yönetimler – Merkezi Yönetimin Değişen Yapısı ve Yerel Yönetimlerin Artan Etkinliği, Nihat Falay
Avusturya: Federal Ama Merkeziyetçi, Ayşe Güner
Yerel Yönetimlerde Bitmeyen Reform İhtiyacı, Hülya Kirmanoğlu
Mali Hukuk
Vergi Yargılama Hukukunda Delil Tespiti: Danıştay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme, A. Bumin Doğrusöz, Soner Yakar
Küresel Web Siteleri Üzerinden Türkiye'de Hizmet Veren Dar Mükellef Kurumlarda İş Yeri: Kurumlar Vergisi Özeli, Tuğçe Karaçoban Güneş
Ekonomi
Küresel Rekabet Gücü: Türkiye ve Oecd Ülkeleri Açısından Bir Değerlendirme, Melek Akdoğan Gedik
Türkiye Ekonomisinde Neoliberal Dönemde Cari İşlemler Açığının Oluşumu ve Finansmanında Değişen Dinamikler: 1980–2019, Ahmet Yılmaz, Togan Karataş
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.