WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Güncel Maliye Tartışmaları - I Prof. Dr. Ömer Faruk Batırele Armağan

Ürün Kodu : 9789750257667
Sayfa Sayısı : 544
Ebat : 16x24
500,00 TL
Daha Fazla Ekonomi
Kamu maliyesi ve ekonomi alanında güncel tartışmalara ilişkin makalelerin yer aldığı kitapta, esas itibarıyla, neoliberal ekonomi ve maliye politikalarının ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle ekonomik ve mali olaylarda meydana gelen değişikliklerin oluşturduğu yeni yapılar ve olgular, söz konusu politikaların odağını oluşturan ekonomik büyüme, gelir bölüşümü, ekonomik istikrar bağlamında, bazen teorik olarak bazen de gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisi bağlamında, çoğunlukla da karşılaştırmalı olarak ele alınmakta, yapılan analizler; maliye, bütçe ve vergi politikalarına ışık tutacak bulguları ortaya koymaktadır.

Kitapta; küreselleşmenin kamu maliyesinde meydana getirdiği değişiklikler, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, nüfus politikaları, enerji politikalarını gerçekleştirmek bakımından kamu harcama ve vergi araçlarından nasıl faydalanabileceği, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin, bütçeleme süreci, bütçe hakkı ve mali disiplin üzerindeki etkisi çeşitli ülkelerle karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Güncel ekonomik gelişmelerin yarattığı vergileme sorunları ile vergi hukuku alanında yaşanan sorunları irdeleyen, çözümüne ışık tutan makalelerin yanı sıra Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığının oluşumunda Çin ile ticaretin rolü irdelenmekte; büyüme endeksli tahviller istikrar sağlayıcı araç olarak gündeme getirilmektedir.

Kitap, editörler tarafından, akademik hayatı boyunca güncel maliye tartışmalarını yakından takip edip, Türkçe literatüre aktarılmasında büyük emekleri olmuş Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü emekli öğretim üyesi rahmetli Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL'e armağan edilmiştir.

Konu Başlıkları

Kamu Ekonomisi
Kayıtdışı Ekonomi ve Refah Devleti Uygulamaları: AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye, Gülay Akgül Yılmaz
Yunanistan'da Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı, Mustafa Çelen
Türkiye'de Katma Değer Vergisinin Tüketim Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi, Nurten Daşkaya, İsa Sağbaş
Mali Düzenlemeler Çerçevesinde Nüfus Politikaları: Avrupa Ülkeleri ve Türkiye Uygulamaları, Ayşe Güner, Funda Tunçel
Kapitalizmde Kamu Kesiminin Seyri, İzzettin Önder
Küresel Kamusal Malların Sunumu ve Finansmanına İlişkin Sorunlar, Osman Pehlivan, Muhammet Aktuğ
Dolaylı Vergi Reformlarının Türk Vergi Sisteminin Esnekliği ve Canlılığı Üzerindeki Etkisi, Mehmet Hanefi Topal, Suat Hayri Şentürk
Küreselleşme Dönemi Kamu Maliyesi Sorunları, Aynur Uçkaç
Mali Düzenlemelerin Enerji Alanına Etkileri, H. Dilek Yılmazcan, Cansu Dağ
Finansal Serbestleşme Kriz İlişkisi ve Mali Etkinlik, Özkan Zülfüoğlu
Bütçe
Bütçe Prosedürleri ve Mali Disipline Etkisi, Tülin Altun
Bütçe Teorisi Perspektifinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Bütçeleme Süreci ve Bütçe Hakkı Üzerindeki Etkileri, Durdane Küçükaycan, Ferdi Çelikay
Çok Yıllı Bütçeleme Sistemi ve Mali Disiplin Üzerindeki Etkileri, M. Fatih İlgün
Mali Hukuk
Vergi Hukukunda Delil Olarak "İkrar": Danıştay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme, A. Bumin Doğrusöz, Soner Yakar
Vergi İhbarı: Türkiye, ABD ve Seçilmiş Bazı Ülke Uygulamaları, İnci Sandalcı, Fazlı Yıldız
Vergisel Boyutlarıyla Konkordato Müessesesi, Fatih Saraçoğlu, Yunus Emre Ülkü
Avrupa Birliği Vergi Hukukunda Non Bıs In Idem İlkesi, Candan Yılmaz Uğur
Dış Ticaretin Finansmanına Yönelik Kullandırılan Prefinansman Kredisi ve Vergilendirilmesi, Hatice Yurtsever
Ekonomi
Büyümeye Endeksli Tahviller: Teorisi, Ülke Örnekleri ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Haydar Lütfü Ejder, Ali Çelen Erduran
Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Açığının Oluşumunda Çin İle Ticaretin Rolü, Ahmet Yılmaz
Diğer
Üniversite Sisteminin En Kritik Halkası: Rektörlük, Burhan Şenatalar
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.