WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık İç Denetim Kuruma Değer Katmak

Ürün Kodu : 9789750259555
Sayfa Sayısı : 528
Ebat : 16x24
330,00 TL
Daha Fazla Ekonomi
Kitapta akademisyenlerin yanı sıra kamu ve özel sektörde farklı meslek gruplarına ait konusunda uzman yazarların iç denetimin farklı alanlarına ilişkin görüş ve yorumlarına yer verilmiştir. Kitabın en önemli özelliği tek bir bakış açısı ve tek bir mesleki birikimden ziyade farklı bilgi ve tecrübeleri okuyucuya aktarmasıdır.

Bu amaçla, somut ve uygulanabilir öneriler ve anlaşılabilir net bilgilere yer verilerek araştırmacıların yanı sıra konunun uygulayıcıları, karar vericiler ile konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için faydalı bir çalışma olması hedeflenmiştir.

Modern iç denetim kapsamına giren ve konunun taraflarına ve araştırmacılara katma değeri olabilecek alanlara Kitap'ta yer verilmeye çalışılmıştır. Kitap temel olarak dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde değişen dünyada dönüşen iç denetim başlığında iç denetimin geneline ilişkin tanımlamalar, Ülkemizdeki mevcut durum ve gelişim eksenleri yer almaktadır. İkinci bölümde, iç denetim temel sorumluluk alanlarını oluşturan iç kontrol, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ile suiistimal risklerin yönetiminde iç denetimin rol ve sorumlulukları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, iç denetimde paydaş ilişkileri konularına yer verilirken, dördüncü bölümde ise, iç denetimde farklı yöntem, yaklaşım ve uygulamalar ele alınmıştır.

Konu Başlıkları

Değişen Dünyada Dönüşen İç Denetim
İç Denetçiler Neden Makine Öğrenmesi Kullanmak Zorunda? Dr. Şafak Ağdeniz
Kamu İç Denetçileri Dünyanın Neresinde? Evren Güncel Ermisket
İç Denetimin Gelecekteki Rolü: İç Denetçilerin Sahip Olması Gereken Yetkinlikler, Sezgin Yalçın
Kamu Sektöründe İç Denetimin Etkinliğini Olumsuz Etkileyen Faktörler, Engin Kükrer –Sedi Kavak
Geleceğin İç Denetim Stratejisinde Sürekli Denetim Yaklaşımı, Serhat Akmeşe
İç Denetimin Rol Ve Sorumlulukları
Kamu Kurumlarında Kurumsal Yönetişim ve İç Denetim Fonksiyonu, Prof. Dr. İbrahim Atilla Acar
İç Denetçilerin İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumlulukları, Dr. Bertan Kaya
İç Denetimin Kurumsal Risk Yönetimindeki Rolü, Dr. Öğr. Üyesi Halis Kıral
Suiistimal Risklerinin Yönetiminde İç Denetimin Rolü, Dr. Gökhan Yılmaz – Eda Çelik – Merve Gündoğar
İç Denetim Paydaşları
İç Denetim Birimlerinin Denetim Paydaşlarıyla İlişkilerini Belirleyen Faktörler: Türkiye Kamu Sektörü Örneği, Dr. Öğr. Üyesi Halis Kıral – Dr. Öğr. Üyesi Esra Satıcı
Performans Denetimi Çerçevesinde Kamuda İç Denetim–Dış Denetim İlişkisi: Seçilmiş Ülke Örnekleri, Doç. Dr. Elif Ayşe Şahin İpek
Bağımsız Denetim ve İç Denetim, Gündoğan Durak
İç Denetimde Çatışma Yönetimi ve Müzakere, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Karabacak
İç Denetimde Yöntem, Yaklaşım Ve Uygulamalar
Üçüz Güvence Hattı Modeli: Üçlü Savunma Hattına Alternatif Bir Model Önerisi, Hüseyin Görkem Keskin
İç Denetimde Stratejik Planlama Yaklaşımının Rolü, İrfan Halıcı
İç Denetimde Dış Kaynak Kullanımı, Dr. Gökhan Yılmaz
Bütünleşik Denetim ve Bilgi Teknolojileri Genel Kontrolleri, Emre Beşli
İç Denetimde Sayısal Yöntem Olarak Güvence Modeli Yaklaşımı, Doç. Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu
Değişim ve Farkındalık Kavramları ile Uluslararası Denetim Standardı 500 Işığında: İç Denetim Sürecinde Denetim Kanıtları, Prof. Dr. Tamer Aksoy
İç Denetimin Gözetimi Faaliyeti, Serkan Ağdeniz
Avrupa Birliğinde İç Denetim Süreci: Üye Ülke Uygulamaları, Didem Doğmuş Yurdakul
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.