WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Prof. Dr. Mehmet Emin Artuka Armağan

Ürün Kodu : 9789750260155
Sayfa Sayısı : 1623
Ebat : 17x25
1.750,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, otuz yılı aşkın süre görev yaptığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'n de binlerce öğrenci yetiştirmiş, onlarca yüksek lisans ve doktora öğrencisinin tez danışmanlığını yapmış ve yine ceza hukuku literatürüne ve uygulamasına çok değerli katkıları olan yüzlerce eseri kaleme almıştır. Artuk Hoca, halen, öğrenci yetiştirerek ve eserler üreterek bu katkılarına devam etmektedir.

Bu Armağan, Artuk Hoca'nın Türk ceza hukukunun gelişmesine yaptığı bu katkılara, onun dostlarının, üzerlerin de emeğinin olduğu bilim insanlarının bir şükran ifadesi olarak ortaya çıkmıştır. Armağan'da makale, çeviri ve karar tahlillerinden oluşan toplam elli sekiz adet bilimsel yazı yer almaktadır. Bunlardan otuz üç tanesi yazarlarının talebi doğrultusunda hakem denetiminden geçmiştir. Hakem denetiminden geçen makaleler, başlığının üzerine konulan bir işaretle gösterilmiştir.

Artuk Hoca, kişiliğiyle, titiz bilimsel çalışmalarıyla, bitmek tükenmek bilmeyen çalışma enerjisi ve heyecanıyla ve özellikle zor zamanlarda gösterdiği bilim adamı duruşuyla dostlarına ve genç akademisyenlere her zaman örnek olmuş ve halen olmaya devam etmektedir. Bu Armağanı tüm ceza hukuku ailesi adına saygıyla takdim ederken, kendisine, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve güzel bir ömür diliyoruz.

Konu Başlıkları

Hocam Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, Prof. Dr. Ahmet Gökcen
M. Emin Artuk ile Yüzyılın Yarısına Uzanan Dostluğun Anılarını Yeniden Anımsamak, Prof. Dr. Ali Güzel
Benim Gözümden Mehmet Emin Artuk, Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları
Emin Hocam, Prof. Dr. Mahmut Koca
Emin ARTUK Hoca İsmi, Prof. Dr. Burhan Kuzu
1. İyi Çalışmalar!! 2. Doçent Ol, Çöpçü Ol!!! Prof. Dr. Sibel Özel
Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk ile Olan Dostluğumuz Üzerine Bir Kaç Söz, Prof. Dr. Durmuş Tezcan
Hocam Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK, Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin
Bilimsel Yazılar
Anayasa'nın 105. Maddesinde Yapılan Değişiklik Kapsamında Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğuna İlişkin Esaslar, Prof. Dr. Berrin Akbulut
Osmanlı Devletinde Mahkemeler, Prof. Dr. Mehmet Âkif Aydın
CAS 2008–A–1519 – Fc Shakhtar Donetsk (Ukraine) ve Mr. Matuzalem Francelino Da Silva (Brazil) & Real Zaragoza Sad (Spain) & Fıfa, Çeviren: Prof. Dr. Murat Balcı – Av. Sinem Turan – Av. Emrullah Alpaslan Aydın
Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Ardından Tapuya Kayıtlı Taşınmazlarda Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımına İlişkin Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının Kamu Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Nihat Bulut
Cinsel Saldırı Suçu (TCK M. 102), Prof. Dr. Nur Centel– Prof. Dr. Hamide Zafer
Türk Ceza Kanunu'nda İnsan Ticareti Suçu (TCK M.80), Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut
Çocukların Ceza Sorumluluğu ve Haklarında Uygulanacak Yaptırımlara Özgü Türk Ceza Yasasındaki Hükümler, Prof. Dr. Ali Rıza Çınar
Taksirle Yaralama Suçu (TCK M. 89), Prof. Dr. Ahmet Gökcen
Yağma Suçu ve Nitelikli Halleri (TCK M. 148–150), Prof. Dr. Ahmet Gökcen – Araş. Gör. Büşra Şenerdoğan
Malvarlığına Karşı Suçlar Açısından Akrabalık Bağının Etkisi (TCK M.167), Prof. Dr. Recep Gülşen
İş Uyuşmazlıklarında Yeni Bir Sistem: Temyiz (Yargıtay) Yolunun Kapatılması (Eleştirel Yaklaşım–Iı), Prof. Dr. Ali Güzel
Sağlık Çalışanları Bakımından Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Prof. Dr. Dr. H.C. Hakan Hakeri – Araş. Gör. Dr. Melik Kartal – Araş. Gör. Şule Karataş Görücü
Osmanlı'nın Kuruluş ve Yükselme Döneminde Meşruiyet ve Ulema Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Prof. Dr. Mehmet İpşirli
Cebir Kullanma Suçu, Prof. Dr. Zeynel T. Kangal
Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu (TCK M. 138), Prof. Dr. Mahmut Koca
Çocukların Kendi Aralarındaki Cinsel İlişkinin Cezalandırılabilirliği Sorunu, Prof. Dr. Mahmut Koca – Araş. Gör. Özge Bozkurt, Araş. Gör. İbrahim Akar
Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu (TCK M. 213), Prof. Dr. Veli Özer Özbek
Belgede Sahtecilik – Görevi Kötüye Kullanma Suçu ile İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Verdiği Bir Karar Hakkında Değerlendirme, Prof. Dr. Mustafa Özen
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim ve Denetim Organlarında Görev Yapan Kişilerin Hukuki Statüsüne ve Sorumluluk Rejimine İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. İzzet Özgenç
"Davasız Yargılama Olmaz" İlkesi, Savcıların Yetkileri ve Yükümlülükleri, Prof. Dr. Sami Selçuk
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Yapısı ve Bir Öneri, Prof. Dr. Sami Selçuk
İnsanların Borçlu Olduğu İnsanlar, Prof. Dr. Doğan Soyaslan
Ceza Muhakemesinde Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma (CMK M. 134), Prof. Dr. Cumhur Şahin
24–7–2018 Tarihli ve 80784–13 Sayılı Vlase'a Karşı Romanya Kararı'nın Işığında Aihm'nin Tıbbi Müdahlelerde Yaşam Hakkının İhlaliyle İlgili Bir Başvuruyu Değerlendirmede Dikkate Aldığı Hususlar, Prof. Dr. Durmuş Tezcan
Ceza Muhakemesinde Mahkemelerin Yer Bakımından Yetkisi – Doktrin ve Uygulama Işığında Kanun Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Faruk Turhan – Dr. Öğr. Üyesi Murat Aksan
İftira Suçu, Prof. Dr. İlhan Üzülmez
Alman Ceza Kanununun 348. Maddesine Göre Kamu Görevlisinin Düzenlemeye Yetkili Olduğu Resmi Belgede Sahtecilik Suçu, Prof. Dr. Frank Zieschang
Cinsel Saldırı Suçu (TCK M. 102), Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin
Başkasının Eserini Sahiplenme Suçu (Fsek M. 71–1–2), Doç. Dr. Sinan Bayındır
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan Cezai Hükümlerin Kabahatler Kanununun Genel Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Olgun Değirmenci
Sporda Dopingin Cezalandırılabilirliği, Doç. Dr. Koray Doğan
Kripto Para Suçları: Kripto Para Birimlerinin Hukuki Boyutu ve Türk Ceza Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Murat Volkan Dülger– Onur Özkan
Alman Ceza Kanunu'nun 186. Maddesinde Düzenlenen Karalama Suçundaki "Gerçekliği Kanıtlanmamış Olgu" İfadesinin Hukuki Niteliği Üzerine Bir İnceleme, Doç. Dr. Uğur Ersoy
Hileli İflas Suçundaki "İflasa Karar Verilmesi" İbaresinin Hukuki Niteliği, Doç. Dr. Ali Hakan Evik
Türk Ceza Hukukunda İnşaat Veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu ile İlgili Kısa Bir Değerlendirme (TCK. M.176), Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal
Ceza Adalet Sisteminde İkrarın Önemi, Doç. Dr. Ali Rıza Töngür – Doç. Dr. Ekrem Çetintürk
Meşru Savunmada Saldırı Fiilinin Hukuki Niteliği, Doç. Dr. Erdal Yerdelen – Araş. Gör. Şeyda Altuntaş Yıldız
Evrensel Yargı Yetkisi, Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan Akcan
Suçluların İadesinde Hususilik Kuralı, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hulusi Akkaş
Yargıtay Kararları Çerçevesinde Ceza Muhakemesinde Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suretiyle Mağdurun Elde Ettiği Delillerin Değeri, Dr. Öğr. Üyesi Özge Apiş
Alman Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı, Dr. Jur. R. Barış Atladı
İftira Suçu, Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır
Suç Yapısının Mantığı Üzerine, Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Urs Kındhäuser – Çeviren: Dr. Öğretim Üyesi Serkan Meraklı
Türk Ceza Hukukunda Hedefte Sapma, Dr. Öğr. Üyesi Cem Şenol
Türk Ceza Hukukunda Silahlı Örgüt Suçu, Dr. Öğr. Üyesi M. Emre Tulay
Alman Hukukunda Seçimlik Fiil–Suç Cezalandırması, Dr. Öğr. Üyesi Ercan Yaşar
Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçu, Araş. Gör. Beşir Babayiğit
Nemo Tenetur İlkesinin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma Tedbiri Bakımından Değerlendirilmesi, Araş. Gör. Burak Bilge
Israrlı Takip ve Taciz (Stalking) Kavramı ve Suçu, Araş. Gör. Alparslan Dereli
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 12 Kapsamında Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Personele Karşı İşlenen Suçlarda Soruşturma Usulü, Araş. Gör. Alaaddin Egemenoğlu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Türk Hukukunda Tutuklamanın Şartları, Araş. Gör. Nuran Haydar
Kanunilik İlkesinin Bir Sonucu Olarak Ceza Kanunlarının Belirliliği İlkesi, Araş. Gör. Mehmet Korkmaz
Şiddeti Önlemede Bir Araç Olarak Kötü Muamele Suçları, Araş. Gör. Elif Almıla Kökdemir
Devletin Cezalandırma Yetkisinin Beccaria Açısından Değerlendirilmesi, Araş. Gör. Nurten Öztürk
Türk Ceza Hukukunda 19. Yüzyıl ve Sonrasında Eziyet Suçunun Görünümü, Araş. Gör. Enes Yılmaz
Farklı Neviden Fikri İçtima, Araş. Gör. Erkam Yılmaz
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Saldırı Suçu Hakkındaki Yetkisinin Etkinleştirilmesi, Prof. Dr. Dr. H.C. Dr. H.C. Claus Kreß Ll.M. (Cambridge) – Çeviren: A. Halim Arslanbaş
Der Schutz Der Wohnung Im Strafrecht, (Ceza Hukukunda Konutun Korunması), Hilal Tuğba Öksüzoğlu
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.