WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Şerhi Açıklamalı - Gerekçeli - İçtihatlı

Ürün Kodu : 9789750265815
Sayfa Sayısı : 1240
Ebat : 17x25
515,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Ülkemizde 1982 Anayasasından sonra yürürlüğe giren 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'na yönelik eleştirileri karşılamak ve uluslararası sözleşmelerle uyumlu bir düzenleme yapmak amacıyla 18.10.2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kabul edilmiştir.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslarla birlikte işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Örgütlenme, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkını düzenleyen bu Kanunun başarısı kuşkusuz sendikal hak ve özgürlükleri ne derecede genişlettiğiyle ölçülebilir. Bu bağlamda Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen zaman içinde yapılan uygulamalar düzenlemenin başarısını değerlendirmek için önemli bir ölçüttür.

Toplu iş ilişkilerini düzenleyen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'yla ilgili bugüne değin şerh, ders kitapları, monografi, makale gibi pek çok eser yazılmıştır. Bununla birlikte yeni denilebilecek olan bu Kanunun pek çok hükmünün anlam ve kapsamına ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Sözü edilen Kanun şerhinin hazırlanmasındaki amaç, alternatif bir kaynak olarak toplu iş hukuku literatürüne katkıda bulunulmasıdır.

Bir kanun şerhinin yazımında kanunun gerekçesi ve bilimsel görüşlerin yanında yargı içtihatları da önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle maddelerin gerekçe ve açıklamalarından sonra şerhin kapsamına değer katacağı düşüncesiyle, Yargıtay emsal kararları da özetiyle birlikte ilişkin oldukları maddelerin altına yazılmıştır.

Kitap yazarlarının Kanunun uygulanmasıyla ilgili Yargıtay Dairesinde yıllarca görev yapmalarının kazandırdığı bilgi ve birikim değerlendirilerek, uygulayıcıların istifadesine sunulmuştur.

Konu Başlıkları

Amaç ve Tanımlar
Kuruluş Esasları ve Organlar
Üyelik
Güvenceler
Faaliyetler
Kuruluşların Gelirleri, Denetimi ve Kapatılması
Toplu İş Sözleşmesinin Genel Esasları
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması
Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu ve
Çalışma Esasları
Grev ve Lokavt
Çeşitli ve Son Hükümler
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.