WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Açıklamalı - İçtihatlı Disiplin Suç ve Cezaları & Disiplin Soruşturması

Ürün Kodu : 9789750262722
Sayfa Sayısı : 1096
Ebat : 16x24
1.160,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Disiplin cezası; kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara uygulanan yaptırımlardır. Bu nedenle kamu görevlisinin güvenliği ile yakın ilişkisi vardır.

Kamu görevlisinin güvenliği, disiplin cezalarının yasa ile düzenlenmesini zorunlu kılar. Bu suç ve cezaların yasalığı ilkesinin bir sonucudur.

Zira, suç ve cezaların yasayla belirlenmesi, çağdaş ceza hukukunun temel ilkelerinden biridir. Günümüzde bu ilkeye uluslararası hukukta ve insan hakları belgelerinde de yer verilmektedir. İlkenin esası, kişilerin yasak eylemleri ve bunlar karşılığında verilecek cezaları önceden bilmelerini sağlamak düşüncesine dayanmaktadır. Suç ve cezaların yalnızca yasayla konulup kaldırılması da yeterli olmayıp kuralların kuşkuya yer vermeyecek biçimde açık ve sınırlarının da belli olması gerekir. Bu bağlamda cezanın yasallığı ilkesi, bir suça uygulanacak yaptırım türlerinin, ölçülerinin hangi sınırlar içinde uygulanacağının, nelerin hangi ölçüde hafifletici veya ağırlaştırıcı neden olacağının da yasa koyucu tarafından kurala bağlanmasını gerekli kılar.

Yasal durum böyle olmakla birlikte uygulanmakta olan yasaların disiplin usulleri hakkındaki hükümleri, cezanın ağırlık derecesine göre, keyfilik ihtimallerini artıran kademeli bir yetki düzeni kurmuştur. Disiplin kararlarının yargısal denetime tâbi tutulması zorunluluğu getirilerek Yasanın bu eksikliği ve hukuka aykırılığının giderilmesi yoluna gidilmiş ise de yargı kararları keyfiliği ortadan kaldırmaya yetmemiştir.

Bu kitap; disiplin hukukunun genel ilkelerini objektif bir açıdan ele alarak, kanunsuz suç ve ceza olmaz kuralının, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin, cezada kıyas yasağının, disiplin cezalarında orantılılık, ölçülülük ve belirlilik ilkelerinin disiplin hukukunda da geçerli olduğunu ortaya koymakta, uygulayıcılara yol göstermektedir.

Konu Başlıkları

Disiplin Hukukunun Genel Esasları
Disiplin Suç ve Cezalarının Genel Esasları
Disiplin Hukuku Yönünden Memurların Yerine Getirmek Zorunda Oldukları Ödevler Yasanın Uyulmasını Zorunlu Kıldığı Hususlar ve Yasanın Yasakladığı İşler
Memurlar, Devlet ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ve Genel Kolluk Personeli Hakkında Disiplin Hükümleri
657 Sayılı Kanuna Göre Devlet Memurlarına Uygulanan Disiplin Hükümleri
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Hükümlerine Göre Devlet ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Hakkında Uygulanan Disiplin Hükümleri
7068 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Genel Kolluk Personeli Hakkında Uygulanan Disiplin Hükümleri
Zabıta ve İtfaiye Memurları İle Kit Personeli Hakkında Disiplin Suç ve Cezaları
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.