Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Açıklamalı - İçtihatlı Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması Devlet İhale Kanununun Yürürlükteki İlgili Hükümleri

Ürün Kodu : 9789750268502
Sayfa Sayısı : 1480
Ebat : 17x25
1.630,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Kamu İhale Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra mevzuatta çok sayıda önemli değişiklikler yapılmıştır. Ancak, esasa dönük önemli değişiklikler 20.11.2008 tarih ve 5812 sayılı yasa ile getirilmiştir. Değişiklikler bununla da sınırlı kalmamış 2014 yılı da dahil devam etmiştir. Nitekim, 6552 sayılı yasayla alt yüklenici ve taşeron uygulamaları ile ilgili önemli düzenlemeler getirilmiştir. Tüm bu değişiklikler ile ikincil mevzuat ve tebliğlerde buna paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. Kitabın 12. baskısında, yapılan bu son değişiklikler de işlenerek 4734 ve 4735 sayılı yasalar açıklamalı olarak yer almıştır.

Kitap hazırlanırken teorik bilgilerden çok uygulamalı örneklerle uygulayıcıların işlerini kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Yeniden düzenlenen yönetmelik, şartname, tebliğ ve standart formlar yanında, uygulamacılara ışık tutması ve yön vermesi amacıyla, konularına göre seçilen yeni örnek Kamu İhale Kurulu kararları ile Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu kararlarına yer verilmiştir. Diğer yandan, uygulamaya yönelik olarak yeniden düzenlenen Kamu İhale Genel Tebliğ ve diğer ilgili mevzuata da geniş bir şekilde yer verilerek uygulayıcıların ihale işlemlerinin kolaylaştırılması sağlanmıştır. Kitapta ayrıca, yapım işlerine özel bir önem verilerek ayrı bir bölüm halinde düzenleme yapılmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun yürürlükte olan maddelerine de geniş bir şekilde yer verilerek, mevzuatın bütünlüğünün korunmasına özen gösterilmiştir.

İhale alanında içtihada dönüşmüş olan KİK'in en yeni düzenleyici ve diğer kararlarına da oldukça fazla yer verilerek ilgililere örnek kararlarla yardımcı olunmaya çalışılmıştır. İhale mevzuatına ilişkin yönetmelik, tebliğ, şartname, sözleşme ve standart formlar ile diğer ilgili yasa ve yönetmelikler ise kitap ekindeki CD'de sunulmuştur.

Konu Başlıkları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Yürürlükteki Maddeleri
Tüm Uygulama Yönetmelikleri
Tip Sözleşmeler, Şartnameler ve Standart Formlar
Muayene ve Kabul Yönetmelikleri
Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
Yapım İşleri Uygulamaları
Kamu İhale Kanunundan İstisna Edilen Kurumların İhale Esasları
Maliye Bakanlığı Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelgesi
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapım İşleri Uygulama Esasları Genelgesi ve Örnek Uygulamalar
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.