WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Açıklamalı - İçtihatlı - Sorun Çözümlü Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu

Ürün Kodu : 9789750267383
Sayfa Sayısı : 1608
Ebat : 17x25
1.740,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Anayasa'mıza göre mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.

Hiç kuşkusuz nüfusun büyük oranda kentlerde yoğunlaşmış olması belediyelerin ve özellikle de büyükşehir belediyelerinin önemini artırmıştır.

Belediyeler, bir taraftan kıt kaynaklarla oluşan bütçelerin israftan uzak, verimli ve plan hedeflerine uygun olarak harcamak durumundadır. Diğer taraftan çevre sorunları, kentsel dönüşüm, altyapı, şehir içi trafik, borçlanma, siyasi ve popülist tercihlerin yoğunluğu gibi son derece girift bir takım iç ve dış sorunlarla karşı karşıya bulunulması karşısında bu yönetimler için yeni bir yapılanma öngörülmüş ve bu kapsamda yeni bir belediye mevzuatı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Yeni belediye mevzuatını madde madde açıklamayı, bu açıklamaları oluşan içtihatla desteklemeyi, sorun çözümleriyle potansiyel soru ve sorunlara ışık tutmayı, belediye ve büyükşehir belediye yönetimlerini ilgilendiren diğer mali mevzuatı derleyerek belediye mensuplarına yol göstermeyi kendisine amaç edinen bu eser, esas itibariyle kendi içinde iki kitaptan oluşuyor.

Her maddesi açıklamalı, içtihatlı ve sorun çözümlü olmak üzere hazırlanan Birinci Kitap 5393 sayılı Belediye Kanununu, İkinci Kitap 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu ele alınmıştır.

Kitap eki CD'de ise belediye ve büyükşehir belediyelerini ilgilendiren tüm güncel idari, mali mevzuat ve belediyelerle ilgili faydalı bilgiler bir arada sunulmuştur.

Konu Başlıkları

Belediyelerde Kentsel Dönüşüm Süreci
Bütçe ve Muhaebe Uygulaması
Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Emeklilik, Mali ve Diğer Hakları
Belediyelerde Yeni Personel İstihdamı
Temsil – Ağırlama ve Tören Giderleri
Kat Karşılığı İnşaat ve Tesis Yaptırılması
Finansal Kiralama Yoluyla Mal Edinme İşlemleri
Yap İşlet Devret Uygulaması
Belediye Gelir ve Cezalarının Güncel Tutarları
Şirket, Birlik ve İşletme Kurulması Süreci
Belediye Taşınır İşlemleri
Kent Konseyi ve Gönüllülük Müessesesi
Yıllara Sari Hizmet İhaleleri ve Taşıt Alımları
Belediyelerde İç ve Dış Borçlanmalar
Belediyelerin Mali Denetimi
Belediyelerde Kamu Mali Yönetim ve İhale Uygulaması
Belediyelerin Spora ve Kulüplere Katkıları
Belediyelerin Haczedilemeyecek Mal ve Kaynakları
Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.