WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu - Ceza Hukuku Monografileri

Ürün Kodu : 9789750262265
Sayfa Sayısı : 240
Ebat : 16x24
350,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Toplumun adli olaylara duyduğu ilgi sonucu yazılı, görsel ve/veya işitsel medya organları adli olaylara haber bültenlerinde oldukça geniş yer ayırmaktadır. Ayrıca adli haberler sosyal medya ortamlarında da en çok konuşulan ve ilgi çeken konula-rın başında gelir. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla suç teşkil eden olaylara veya devam eden yargılamalara ilişkin kesin bir yargı kararının verilmesinden önce tanık beyanlarını, bilirkişi mütalaalarını veya verilecek hüküm ve kararları etkilemek amacıyla bazı manipülatif ve kötü niyetli yayınlar ya da yargısız infazlar yapılabil-mektedir. Günümüzde özellikle kullanımı ve etkinliği giderek artan sosyal medya ortamlarında yapılan bu tarz sorumsuz yayınlar ve açıklamalar kamuoyunun yanlış bir kanı etrafında birleşmesine sebep olmakta ve bu durum, şüpheli/sanık veya davanın taraflarının yargılamaya ilişkin menfaatlerini ihlal etmekle kalmayıp yargı organlarının bağımsız ve tarafsızlığını da tehlikeye düşürmektedir. Ancak adaletin her türlü peşin hükümden, özellikle de kolektif peşin hükümlerden uzak kalması gerekir. Mahkeme hükmü, peşin hükmün tescili anlamına gelmez.

Kanun koyucu, bu ihtiyaçlar doğrultusunda adalet mekanizmasının yansızlığını kitle iletişim araçlarının etkisinden kurtararak adliyenin düzgün ve sağlıklı olarak işleyişini sağlamak için 5237 sayılı TCK'nın 288. maddesinde "Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" suçuna yer vermiştir.

Bu çalışmada öncelikle AİHM içtihatları doğrultusunda ifade özgürlüğü ile adil yargılanma hakkı arasındaki sınır tespit edilmeye çalışılmış, daha sonra ise suç tipine ilişkin öğretideki tüm tartışmalara eksiksiz bir şekilde yer verilerek, bu tartışmalar hakkındaki görüşler ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.

Konu Başlıkları

Adil Yargılanma Hakkı
İfade Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırları
Adliyeye Karşı Suçların Hukuki Konusu
Önşart Olarak Görülmekte Olan Dava veya Yapılmakta Olan Soruşturma
Beyanın Şekli, Elverişliliği ve Aleniyet
Yargı Görevi Yapan, Bilirkişi ve Tanık
Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri
Suçun Benzer Suçlarla Olan İlişkisi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.