WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Avrupa Sözleşmeler Hukuku ve Türk Hukukundaİfa ve İfa Etmeme

Ürün Kodu : 9789750262890
Sayfa Sayısı : 644
Ebat : 16x24
755,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Günümüzde gerçek veya tüzel kişiler uluslararası sözleşmeleri eskiye oranla daha sık yapmaya başlamıştır. Şüphesiz bu durum dünyanın globalleşmesinin ve gelişen teknolojinin bir sonucudur. Kitabın basımı anında içinde bulunduğumuz pandemi dönemi insan ilişkilerinde tedbirli olmayı gerektirmektedir. Her ne kadar Covid-19 virüsünün dünya ekonomisine zararı tahmin edilen boyutları aşmış ise de ülkelerin ve gerçek ve tüzel kişilerin ekonomilerini devam ettirmek için uluslararası sözleşme ilişkisi içine girmeleri kaçınılmazdır. "Avrupa Sözleşmeler Hukuku ve Türk Hukuku'nda İfa ve İfa Etmeme" adlı bu çalışma, okuyuculara uluslararası sözleşmelerde ifa ve ifa etmeme hallerinde uygulanacak olan hukuk kurallarını karşılaştırmalı olarak sunmayı, bu kuralların yorumlanmasını ve ortaya çıkabilecek hukuki sorunlara hızlı ve etkili şekilde uygulamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kitap sistematiği içerisinde, Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri (ASHİ, PECL), Türk Borçlar Kanunu (TBK), Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG, Viyana Sözleşmesi), Milletlerarası Ticarî Sözleşmeler Hakkında Yeknesak İlkeler (UNIDROIT) ve (Avrupa Medeni Hukuku Kitabı niteliğindeki) Ortak Referans Çerçevesi Taslağı/Avrupa Özel Hukuku Model Kuralları (DCFR) hükümlerinin konuyla ilgili kısımları Türkçeye çevrilerek aktarılmış, ardından da karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Dolayısıyla okuyucu arzu ettiği konu başlığı altında, söz konusu konunun bütün düzenlemelerini bulabilecek, ardından hükümlerin incelemelerine ulaşabilecektir. Türkçeye çevrilen hükümlerin orijinal metinleri ise dipnotlarda verilmiştir. Çalışmanın sonunda ise sözü edilen hükümlerin konumuzla ilgili olan orijinal metinlerine ve uygulamada kullanılabilecek Türkçe ve İngilizce sözleşme örneklerine yer verilmiştir. Bu haliyle kitap, uluslararası sözleşme hazırlamak veya ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmek isteyenler için başvurulabilecek önemli bir kaynak teşkil edecektir.

Konu Başlıkları

İfa: İfa Yeri ve Zamanı, Ödeme Şekli, Ödeme Parası, Mahsup
İfa Etmeme (Ademi İfa) ve Genel Olarak Başvuru Yolları: Esaslı Ademi İfa, İfa Teminatı, Mücbir Sebep veya Başka Bir Engele Bağlı Mazeret (Covid–19, Salgın Hastalık – Pandemi – ve Diğer Zorlayıcı Sebepler), Temerrüt
İfa Etmeme Halinde Başvurulabilecek Çeşitli Yollar: Sözleşmenin Feshi, Fiyat İndirme Hakkı, Tazminat, İkame Sözleşmesi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.