WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Ceza Muhakemesi Hukukunun Güncel Sorunları C: 8

Ürün Kodu : 9789750264900
Sayfa Sayısı : 360
Ebat : 16x24
470,00 TL
Daha Fazla Hukuk
"Berlin'de hakimler var." Bu söz 21. yüzyılda dahi sadece boş bir laftan ibaret değildir. Çünkü devletin organlarının hukuka bağlılığını, bireyin yargı ve adalete güvenini – başka ve somut bir ifadeyle AİHS m. 6 uyarınca adil yargılanma hakkının bir yansıması olan ceza muhakemesi ilkesi olarak hakimlerin bağımsızlığını ifade eder. Ceza muhakemesi hukuku ilkeleri, hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak, özellikle şüphelinin/sanığın savunmasız bir şekilde ceza yargılamasına maruz kalmamasını güvence altına alırlar ve bu bağlamda devlete karşı haklarını güçlendirirler.

Ceza muhakemesi ilkeleri, hukuk devletinin garantörleri olarak ulusal düzeyde gerek Alman ve Türk Ceza Muhakemesi Kanunlarında gerek Alman Mahkemelerinin Teşkilatı Hakkında Kanun'da ve her iki ülkenin Anayasalarında düzenlenmiştir. Türk ceza muhakemesi hukuku her ne kadar büyük ölçüde Alman hukukundan etkilenmiş ve hatta Alman Ceza Muhakemesi Kanunu bir zamanlar Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'nun temelini oluşturmuşsa da bir zamanlar aynı olan Kanunlar arasında, birbirinden bağımsız, sayısız kanun değişiklikleri sonucunda bir çok fark meydana gelmiştir. Buna rağmen her iki hukuk sisteminde – en azından teorik anlamda – ceza muhakemesi ilkeleri aynıdır.

Bu bağlamda, İstanbul Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Göttingen Georg-August-Üniversitesi Suç Bilimleri Enstitüsü'nün uzun yıllara dayanan işbirliği sonucunda yapılan ve artık geleneksel hale gelmiş olan Alman-Türk Sempozyumu'nun konusunu da ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri, ceza muhakemesinde güncel sorunları ve reformları oluşturmuştur. Bu etkinlik kapsamında Almanya ve Türkiye'den katılan uzmanlar, ceza muhakemesi hukukunda güncel düzenleme ve sorunlara eleştirel anlamda dikkat çekmişler, öğrenciler ise, Alman ve Türk ceza muhakemesi hukukunda ceza muhakemesi ilkeleri ve bunların etkileri konusunda sunumlar ile toplantıya katkı sağlamışlardır. Toplantı içeriğinden oluşan kitap, her iki ülke hukukçularının yararlanmasına sunulmuştur.

Konu Başlıkları

Konuya Giriş: Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Tartışmasına Uygulama Açısından Bir Bakış, Fiona Gawlik
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Muhakemesi Hukukundaki Güncel Sorunlar, Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan Hakeri
10 Aralık 2019 Tarihli Yeni „Ceza Muhakemesinin Modernleşmesi Kanunu": Damlaların Sürekliliği ‚Hukuk Devleti Taşını‘ deler mi? Prof. Dr. Gunnar Duttge
Alman Anayasası m. 101, fıkra: 1, cümle: 2 Gereğince Doğal Yargıç İlkesi ve Bu İlkenin Ceza Muhakemesindeki Önemi, Clara Horn Joya – Natural Judge Principle
Doğal Hakim İlkesi, Ar. Gör. Ebuzer Zengin
Silahların Eşitliği, Savunma Hakkı ve Ek Savunma Hakkı, Ken Eckstein
Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Nemo Tenetur İlkesi, Ertuğrul Kaan Yıldırım
Meram Anlatma İlkesi, Ar. Gör. Kübra Tunç
Adil Yargılanma İlkesi Işığında Savunmasız Sanık, Paul Vitter Thiessen
Alman Anayasası m. 104 Işığında Tutuklama (Habeas corpus), Aleksandra Ewa Stalmach
Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Önsoruşturma mı? Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver
Mecburilik veya Takdirilik İlkesi – Yürürlükteki Hukuka Göre Kural mı Yoksa İstisna mı? Katharina Knop
Maslahata Uygunluk İlkesi, Ar. Gör. Veysel Topuz
Ceza Muhakemesinde Elektronik Belge – Doğrudan Doğruyalık, Sözlülük ve Alenilik İlkeleri Bakımından Dijital Zorluk, Jens Dallmeyer
Doğrudan Doğruyalık İlkesinin Neden ve Sınırları (Al. CMK prg. 250), Sedef Demir
21. Yüzyılda Alenilik İlkesi (Mahkemelerin Teşkilatı Hakkında Kanun prg. 169) , Luca Fynn Duda
Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi, Ar. Gör. Şölen Çakıroğlu
Hızlandırma İlkesinin Temel Esasları (AİHS m. 6, f. 1) , Max Wrobel
Ceza Kararnamesi Yargılaması (Al. CMK prg. 407 vd.) – Sorunlar ve Çözüm Olanakları, Prof. Dr. Holm Putzke, LL.M. (Krakau)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.