WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Dâhilde İşleme Rejimi Soru & Cevap

Ürün Kodu : 9789750267161
Sayfa Sayısı : 766
Ebat : 16x24
306,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Kitabımızın amacı hammadde ve üretim yetersizliği, üretimde kalite sorunu, maliyet yüksekliği, ileri teknoloji eksikliği ve finansman avantajı kullanım gerekçelerine dayandırılan Dâhilde İşleme Rejiminin 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında bulunan vergi kanunları ve ilgili mevzuat yönünden incelenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat yönünden ithalat vergileri kavramı esas alınarak Gümrük Vergisi ile Toplu Konut Fonu, Tütün Fonu, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Türkiye Radyo-Televizyon (TRT) Bandrol Vergisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi şeklinde ithalat aşaması için öngörülen eş etkili vergiler ve mali yükler ile Telafi Edici Vergi (TEV) şeklinde ihracat aşaması için öngörülen ek mali yükümlülük konusuna ilişkin mevzuat incelenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında bulunan vergi kanunları ve ilgili mevzuat yönünden Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi), Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu ile tanınan istisnalara yer verilmiş ve Dâhilde İşleme Rejiminin imalât sektörüne tanınan bir teşvik aracı olması nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun imal edilen emtianın maliyet bedelinin tespitine ilişkin hükmü fire ve randıman kavramları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda transfer fiyatlandırması uygulaması açısından Gümrük Kanunu'nun gümrük kıymeti, referans fiyat ve ilişkili kişi kavramı ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun emsal bedel ve ilişkili kişi kavramı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda hüküm altına alınan Dâhilde işleme Rejimi uygulaması çerçevesinde ihracatın gerçekleştirilmemiş olması eylemi ile teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi gösterilmesi ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatının değişik gösterilmesi eylemi için 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yer alan suç tanımları ile öngörülen yaptırımlar incelenmiştir.

Konu Başlıkları

İlgili Kanunlar ve Gerekçeleri
Dâhilde İşleme Rejimi Kararı (Bakanlar Kurulu Kararı)
Anayasa Mahkemesi Kararları
Cumhurbaşkanı Kararları
Danıştay Kararları
Yargıtay Kararları
Gümrük Yönetmeliği
Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği ve Değişiklik Yapan Tebliğler
Ticaret Bakanlığı Genel Tebliğleri
Ticaret Bakanlığı Genelgeleri
Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 17'nci Madde
Kurumlar Vergisi Kanunu İlişkili Kişi –Transfer Fiyatlandırması
Vergi Usûl Kanunu Randıman Analizi–Gümrük Kanunu Verimlilik Oranı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelgeleri
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.