WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Delillerin Gösterilmesi ve Toplanmasında Kesin Süre

Ürün Kodu : 9789750206337
Sayfa Sayısı : 220
Ebat : 16x23
330,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Yargıya ilişikin yakınmaların başında davaların uzun sürmesi yani geciken adalet olgusu gelmektedir.İşte yasa koyucunun bu sakıncayı bertaraf etmek için bulduğu çözüm yolllarından biri de kesin süre kurumudur.Kesin süre, davayı uzatmaya yönelik taraf davranışlarına yönelik bir yaptırım biçimidir.

Özellikle vakıaların ve delillerin ileri sürülmesi, gösterilmesi ve toplanmasında kesin süre uygulamasının hayli etkili olduğu bilinmektedir.Zira kesin süre nedeniyle davanın reddedilmesinin, esas hakkın yokluğu gerekçesiyle verilen red kararından –sonuçları itibarıyla– farkı yoktur.Bu bağlamda kesin süre kurumunun anlamının kavranması, uygulama çerçevesinin çizilmesi, koşullarının saptanması son derece önemlidir. Sözgelimi; delillerin gösterilmesi–toplanması kavramlarının ispat yükü, delil ikame yükü kavramlarıyla ilişkisinin ne olduğu ; eldeki davanın niteliğine göre kesin sürenin uygulanıp uygulanamayacağı ; kesin süreye ilişkin ara kararlarının dilinin, anlatımının ve kapsamının ne olması gerektiği ; hangi hususlarda kesin süre verilemeyeceği ; kesin sürenin hesaplanması ; kesin süre uygulamasında hakime ve taraflara ne tür görevler düştüğü ; giderlerlerin karşılanmasıyla ilgili kesin süre ara kararlarının ne şekilde kaleme alınması gerektiği ; kesin süreninkaçırılması ha
linde uygulanabilecek eski hale getirme kurumunun hangi koşullarda uygulanabileceği gibi birçok konunun özellikle hakimler ve avukatlar tarafından özümsenmesinde
büyük yarar var.

İşte Mehmet Akif Tutumlu tarafından hazırlanan Delillerin Gösterilmesi ve Toplanmasında Kesin Süre başlıklı kitap, yukarıda bir kısmı sayılan konular ile igili diğer konuları bilimsel kavramlar, ağırlıklı olarak da Yargıtay kararları ışığında inceleyen konusunda bir ilk yapıt.Zira bu kitaba kadar kesin süreye ilişkin açıklama ve içtihatlar usul kitaplarının ilgili bölümlerinde (ders kitabı bağlamında), dergi sayfalarında dağınık ve sistematize edilmemiş şekilde yeralmaktaydı. Tutumlu'nun kitabıyla, usul hukukumuzun en önemli konularından biri olan kesin sürenin, delillerin gösterilmesi ve toplanmasında nasıl uygulanması, uygulanmaması gerektiği hususunun bir tablo bütünlüğünde, somutlaşmış örneklerle uygulayıcıya önemli katkı sağlayacağına inandığımız bir yayını değerli okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.

Konu Başlıkları

Delillerin Gösterilmesi, Toplanması Kavramları ve Bunların İspat Kuramının Diğer Kavramları İle İlişkisi
Medeni Usul Hukukunda Süre Kavramı, Sürelerin Sınıflandırılması, Hesaplanması ve Hukuki Sonuçları
Kesin Süre Kurumunun Taraflarca Hazırlamave Re'sen Araştırma İlkelerinin Yürüdüğü Davalarda Uygulaması
Yargılama Yöntemlerine (Usullerine) Göre Delillerin Gösterilmesi ve Toplanmasında Kesin Süre
Çekişmesiz Yargı İşlerinde Delillerin Gösterilmesi ve Toplanması İle İlgili Kesin Süre Sorunu
Delillerin Gösterilmesi ve Toplanmasına İlişkin Olarak Hakim Tarafından Verilen Kesin Sürenin Koşulları
Eski Hale Getirme Prosedürü İle Kesin Süre Sonuçlarının Telafi Edilmesi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.