WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Ekonomi Ceza Hukuku - İkinci Kitap: Özel Hükümler 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yer Alan Ekonomik Suçlar

Ürün Kodu : 9789750266287
Sayfa Sayısı : 1104
Ebat : 16x24
320,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Küreselleşen dünyada sermayenin serbest dolaşımı, dijitalleşmeye bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin sınıraşan karakterinin belirgin hale gelmesi dar ve geniş anlamda ekonomik suçların daha çok işlenmesine zemin hazırlamıştır. Bu gerçeklik karşısında ekonomik suçlar çatısı altında yer alan suç tiplerinin özel olarak ele alınması zorunlu hale gelmiştir. İşte Ekonomi Ceza Hukuku serisinin ikinci kitabı olan "Özel Hükümler: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yer Alan Ekonomik Suçlar" eserinde, son yıllarda geniş bir uygulama alanı bulan ve her geçen gün farklı işleniş biçimleriyle karşılaşılan ekonomik suçlar sistematik olarak derinlemesine irdelenmiştir. Bu eserde yerli ve yabancı literatür ayrıntılı olarak taranmış, aynı zamanda güncel yüksek yargı kararları da ekonomik perspektifle eleştirel bakış açısıyla ele alınmıştır. Sadece 5237 sayılı TCK'da yer alan ekonomik suçlara özgülenen bu eserden sonra Ekonomi Ceza Hukuku serisinin üçüncü ve son kitabı ise özel ceza yasalarındaki ekonomik suçları kapsayacaktır. Suç tiplerinin sistematik analizinde ekonomi ceza hukukunun genel hükümlerine ilişkin değerlendirmelerin ayrıntıları için Seri'nin birinci kitabına (Ekonomi Ceza Hukuku - Genel Hükümler, 2. Baskı, 2021) bakılmalıdır.

Konu Başlıkları

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali (TCK m.117)
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi (TCK m.118)
Güveni Kötüye Kullanma (TCK m.155)
Bedelsiz Senedi Kullanma (TCK m.156)
Dolandırıcılık (TCK m.157)
Hileli İflas (TCK m.161)
Taksirli İflas (TCK m.162)
Karşılıksız Yararlanma (TCK m.163)
Şirket ve Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi (TCK m.164)
Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi (TCK m.165)
Bilgi Vermeme (TCK m.166)
Zehirli Madde Katma (TCK m.185)
Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti (TCK m.186)
Parada Sahtecilik (TCK m.197)
Paraya Eşit Sayılan Değerler (TCK m.198)
Kıymetli Damgada Sahtecilik (TCK m.199)
Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar (TCK m.200)
Mühürde Sahtecilik (TCK m.202)
Mühür Bozma (TCK m.203)
Resmi Belgede Sahtecilik (TCK m.204)
Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek (TCK m.205)
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan (TCK m.206)
Özel Belgede Sahtecilik (TCK m.207)
Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek (TCK m.208)
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması (TCK m.209)
İhaleye Fesat Karıştırma (TCK m.235)
Edimin İfasına Fesat Karıştırma (TCK m.236)
Fiyatları Etkileme (TCK m.237)
Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma (TCK m.238)
Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması (TCK m.239)
Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma
(TCK m.240)
Tefecilik (TCK m.241)
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması (TCK m.245)
Rüşvet (TCK m.252)
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK m.282)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.