WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık İdare ve Yükleniciler İçin - İhaleden - Kesin Hesaba Yapım İşi Hakediş Rehberi

Ürün Kodu : 9789750269431
Sayfa Sayısı : 430
Ebat : 16x24
185,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskısını yapan kitap hakediş mevzuatına ilaveten sözleşme uygulamaları yönünden zenginleştirilmiştir.

Kitapta ihale hazırlık aşamasından hakediş ödeme aşamasına kadar tüm süreç akış sırası şeklinde ele alınmıştır. Bu kapsamda;

· Yapım işi ihalesi öncesi kamulaştırma ve ruhsat işlemleri, proje türü, uygun ihale yöntemi ve parasal sınırlar, yaklaşık maliyet hesabı, ihale dosyası EKAP'A girilirken seçilmesi gereken (fiyat farkı, yerli malı, benzer iş, aşırı düşük sınır değer, ihale usulü ve teklif türü vb) hususlarla ilgili bilinmesi gerekenler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

· Sözleşmenin yürütülmesi için bilinmesi gereken; sözleşmeye davet, yer teslimi, yapı denetimi, teknik personel çalıştırma, şantiye kurulumu, altyüklenici çalıştırma, All risk sigorta, SGK ve vergi mevzuata gibi yardımcı bilgilere yer verilmeye çalışılmıştır.

· Hakedişi doğrudan ilgilendiren, iş programı, yeni birim fiyat, iş artışı, iş eksilişi, revize birim fiyat, fiyat farkı, ÖTV farkı, hakediş kesintileri, ödeme emri, temlik, fatura, muhasebe işlemleri, geçici ve kesin hakediş ödeme işlemleri vb. anlatılmıştır.

· Sözleşmenin devri, feshi, tasfiyesi, fazladan iş yapılması, ödenek yetersizliği, zaman aşımı, itiraz ve anlaşmazlıklar, geçici kabul, teminat iadesi, kesin hesaba özel durumlar vb. sözleşmeyi sona erdiren durumlara değinilmiştir.

· Ayrıca tüm bu süreçte görevli kişiler ile sorumlulukları, suç olarak kabul edilecek hareketler, yargılama usulleri, alınacak cezalar, kamu zararı, Sayıştay denetimi gibi hakedişi ilgilendiren konulara da yer verilmiştir.

Kitap; idare ve yükleniciler açısından taraf tutulmadan yazılmış, her iki tarafın karşılaşması muhtemel problemler ve çözüm yolları ele alınmıştır. Mevzuatın ilgili bölümü kısa alıntı şeklinde verilmiş, açık hüküm bulunmayan konulara çözüm yolları aranmıştır. Anlaşılması zor konularda uygulama örneklerine yer verilmiş olup hatalı uygulamalara ve bu uygulamalar sonucunda karşılaşılabilecek yaptırımlara değinilmiştir.

Konu Başlıkları

İhale ve Sözleşme Mevzuatı ile İlgili Genel Bilgiler ve Anlaşmazlık Hükümleri
İhale Dosyası Hazırlık Süreci (Sınır Değer, Fiyat Farkı, Benzer İş, Fiyat Tarifleri..)
Sözleşme İmzalama, Yer Teslimi, İş Programı, Teminat, Vergi ve SGK İşlemleri
Ruhsat Alınması, Yapı Denetim, Şantiye Şefi, Fenni Mesul, Altyüklenici Çalıştırılması
Hakedişin Düzenlenmesi (Ataşman, Yeşil Defter, Fiyat Farkı, Revize Fiyat..)Sayıştay Denetimi, Kamu Zararı, Hakediş Kesintileri (Vergi, Ceza, SGK, Temlik, İcra)
Ödeme Emri, Fatura, Ön Mali Kontrol, Muhasebe İşlemleri ve İş Deneyim Belgesi Verilmesi
Geçici Kabul, Fesih, Tasfiye, Gecikme Cezası, Nefaset, Kesin Hesap İşlemleri
İş Artış ve Eksilişi, Yasal Sınır Aşımı, İhalesiz İş Yapma, Namı Hesabına İş Yapma
Görev ve Sorumluluklar İle Suç Teşkil Eden Durumlar ve Cezai Müeyyideler
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.