WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık İdarenin Sözleşmeleri ve Kamu İhalelerine İlişkin Uyuşmazlıklar

Ürün Kodu : 9789750226335
Sayfa Sayısı : 1560
Ebat : 17x25
1.700,00 TL
Daha Fazla Hukuk
İhale ve İhalenin iptaline ilişkin uygulamalar, gerek karışık mevzuat, gerekse yoruma açık olan maddeler nedeni ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında sıklıkla karşılaşılan, ihaleyi açan kurumun ve ihaleye giren firmaların çok fazla sıkıntı yaşadığı bir durumdur.

Kitap bu uyuşmazlıklara ilişkin yorum ve değerlendirmeleri içermekte, Kamu İhale Kurulu kararlarının yürütülmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin idare mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararlarının tamamına yakınına yer vermektedir. Bu yönü ile kitapta bulunan kararlar sorunlu olan birçok konunun nasıl çözüldüğünü ve çözülmesi gerektiğini en ince ayrıntısına kadar anlatmaktadır.

Eser, kamu ihaleleri ve idarenin sözleşmelerine ilişkin çok sayıda eseri olan ve çeşitli kişi/kuruluşlara hukuki danışmanlık yapan, Gazi Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat SEZGİNER tarafından hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları

İdarenin Sözleşmeleri
Temel İhale Düzenlemeleri, Uygulaması ve İhale Usulleri
İhaleye Katılımda Yeterlilik
İş Deneyim Belgeleri
Tekliflerde Tamamlattırılabilecek Bilgi Eksiklikleri
Aşırı Düşük Teklifler
İsteklilerin Vergi ve Sigorta Pirim Borçları
Geçici ve Kesin Teminatların Gelir Kaydedilmesi
İhalelere Yönelik Başvurular
Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama
İhalenin İptali Kararları
Sözleşme Fesihlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Ayrıca Kitapta, aşağıda yer alan soruların cevaplarını ve konuyla ilgili kapsamlı açıklamaları bulabilirsiniz
Geçici Teminat hangi hallerde gelir kaydedilebilir?
İş Deneyim Belgeleri Nelerdir?
Tekliflerde Tamamlattırılabilecek Bilgi Eksiklikleri Nelerdir?
Bedel içermeyen kat karşılığı yapım sözleşmesine dayanan iş deneyim belgeleri geçerli midir?
Yüklenicinin kendisi için yaptığı, dolayısıyla sözleşme konusu olmayan yapı için iş deneyim belgesi alınabilir mi?
Açık ihale usulünde tek geçerli teklifin kalması ihale iptal sebebi midir?
Yaklaşık maliyet yanlış hesap edilerek yapılan ihale geçerli midir? Bu durum ihale iptal sebebi midir?
Sözleşme imzalandıktan sonra şirket ortaklık yapısının değişmesi “ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiili midir?
Aşırı düşük teklif, ihaleye katılımda yeterlilik, teklifte yapılan hesap hataları, vergi ve sigorta primine ilişkin mahkeme kararları nelerdir?
Kamu ihale sözleşmeleri hangi hallerde feshedilebilir?
Şirket ortaklarının ve şirket müdürünün ceza davasında yargılanması veya yasaklı olması durumlarında, şirketin ihalelere katılımı ve geçici teminatlarına ilişkin alınması
alınmaması gereken kararlar nelerdir?
Kamu İhale Sözleşmelerini Feshi sonrasında alınması gereken kararlar nelerdir? Bu kararlara karşı hangi yargısal yollara başvurulabilir?
4734 sayılı Kanunun 10–f düzenlemesine göre “iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunanlar” idarenin yaptığı ihalelere katılamaz. Bu hükmün uygulanmasında ihaleyi yapan idare nasıl tespit edilir?
İş ve meslek ahlakına aykırılık nedeniyle bir hastane ile yaptığı sözleşme feshedilen yüklenici, o ildeki veya diğer illerdeki aynı bakanlığa bağlı hastane ihalelerine katılabilir mi?
İdareler, idari sözleşmeler (örnek İmtiyaz sözleşmesi) için ihale yapmak zorunda mıdır?
2886 sayılı Kanuna tabi bir ihalede ihaleyi kazanan istekli ile sözleşme yapılmaması dava konusu edilebilir mi?
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.