WhatsApp Destek

Seçkin Yayıncılık İş HukukundaÇalışma Koşullarındaki Değişiklikler

Seçkin Yayıncılık
(0 Yorum)
175,00 TL
ISBN 9789750264788
YAZAR K. Pınar Durmaz
SAYFA SAYISI 232
EBAT 16x24
Ürün Özellikleri
1475 Sayılı İş Kanunu döneminde işçi aleyhine çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapıldığında işçinin bu değişikliği kabul etmesi ya da iş akdini feshetmesi gerekiyordu. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 22. maddesi ile bu durum işçi lehine tersine çevrilerek, fesih yükü işverene yüklenmiştir. Bu düzenleme özellikle fesih değerlendirmesi yönünden Yargıtay içtihatlarının seyrini değiştirmiştir.

Çalışma koşulları iş ilişkisinin temelini oluşturan en önemli kavramlardan olup, tespiti ve bu koşullarda yapılacak değişikliklerin niteliği doktrin ve yargı kararlarında derin araştırma ve tartışmalara konu olmuştur. Nitekim, yasada tanımlarına yer verilmemiş olan çalışma koşullarındaki esaslı ve esaslı olmayan değişiklik ayrımı dahi ayrı bir tartışma konusunu oluşturmuş, bu konu önemli içtihatların oluşmasına sebebiyet vermiştir.

Bu kitapta çalışma koşullarındaki değişiklik kavramı başta olmak üzere yönetim hakkı ile ilişkisi, kısa çalışma, iş sözleşmesinin askıya alınması, ücretsiz izin kavramları ile birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır. Değerlendirilen bu konulara ilişkin olabildiğince Yargıtay kararlarına değinerek bu konudaki içtihat zenginliği ve içtihatlar arasındaki farklılıklara dikkat çekmek istenilmiştir. Yargıtay kararlarına kitaptan ulaşabilmenin kolaylığını sağlamak adına karar içeriklerine ayrıntılı şekilde yer verilmeye çalışılmıştır.

İçinde bulunduğumuz olağanüstü durumlar nazara alınarak İş Hukuku kapsamında zorlayıcı neden oluşturabilecek durumların çalışma koşullarında değişiklik bakımından yansımaları değerlendirilmeye çalışılmıştır. İş Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemelere yer verilerek çalışma koşullarında değişiklik ile ilişkisi de ayrıca değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları

İşverenin Yönetim Hakkı
Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi ve Yönetim Hakkı ile İlişkisi
Kısa Çalışma
İş Sözleşmesinin Askıya Alınması
Ücretsiz İzin Uygulaması
Değişiklik Feshi
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.