WhatsApp Destek

Seçkin Yayıncılık İş Yargılaması Usul Hukuku

Seçkin Yayıncılık
(0 Yorum)
575,00 TL
ISBN 9789750247460
YAZAR H. Argun Bozkurt
SAYFA SAYISI 880
EBAT 17x25
Ürün Özellikleri
İş Yargılaması Usul Hukuku kitabımız, Yargıtay, HGK'nun ve yeni yeni yayınlanmaya başlayan İstinaf Mahkemelerinin iş davalarına ait içtihatlarından oluşması nedeniyle özelliğini ve önemini korumaktadır.

Kitabı önemli kılan bir diğer husus ise yeni yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun bu kitapta işlenmiş olmasıdır. Yeni İMK, 5521 sayılı İMK'nu yürürlükten kaldırarak iş yargısına önemli değişiklikler getirmiştir. İş davalarında zorunlu hale getirilen arabuluculuğa başvuru şartı bunlardan en önemlisidir. Zorunlu arabuluculuğa başvuru hususu imkan elverdiğince bu kitapta ele alınmıştır.

Avukat, hukuk müşaviri ve yargıçların yanı sıra iş hukuku uygulayıcısı şirket yöneticileri ile araştırmacılara da iş yargısını detayıyla sunan bu kitap, türünün önemli ve başarılı bir örneği olmaya devam etmektedir.

Bu kitapta, iş yargısındaki dava türleri, davada ispat, deliller, bir kanun yolu olarak istinaf, zorunlu arabuluculuk, temyiz, işe iade davası, hizmet tespiti, alacak ve tazminat davaları gibi önemli hukuksal kavramlar Yargıtay kararları ve doktrindeki bilimsel görüşler çerçevesinde ele alınmaktadır.
Altıncı baskısı ile iş yargısı alanında önemli bir başarıya imza atan bu kitabın okuyucularına yararlı olmasını diliyoruz.

Konu Başlıkları

İş Mahkemeleri
İş Mahkemelerinde Yargılama Usulü
Görev, Yetki
Davanın Tarafları
Kavramsal Olarak Tarafların Çoğalması ve Davaların Ayrılması – Birleştirilmesi
Özel Yargılama Yöntemleri
Dava Türleri
Davanın Yürütümü ve Sonuçlanması
İspat Hukuku
Kanıtlar
Tanık
Bilirkişi
Bekletici Sorun
Eski Hale Getirme
İstinabe
Süreler
İhtiyati Haciz – İhtiyati Tedbir ve Delillerin Tespiti
Vekaletle Tarafların Davada Temsili
Tebligat
Davayı Sonuçlandıran Taraf İşlemleri (Feragat – Kabul – Sulh) (HMK M. 307–315)
Davada Tarafça Yapılan Düzeltme Islah ve Maddi Hatanın Düzeltilmesi
Keşif
Yasa Yolları
İstinaf
Adli Tatil
Yargılama Giderleri (HMK MD. 323 – 333)
Kesin Hüküm
Olağanüstü Yasa Yolu Yargılamanın İadesi (HMK M. 374–381)
Uyuşmazlıklarda Tahkim
Tenfiz
Arabuluculuk
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.