WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi - 3Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku

Ürün Kodu : 9789753478229
Sayfa Sayısı : 465
Ebat : 16x23
575,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Kitapta, Adil Yargılanma Hakkını ceza hukuku açısından inceleyen yabancı yazarların makale çevirileri bulunmaktadır. Ayrıca, aynı konuda üç adet Türkçe telif makale bulunmaktadır. Ancak, bu makaleler de karşılaştırmalı hukuk içerikli olduklarından, serinin karşılaştırmalı hukuk niteliğinin dışına çıkmamaktadırlar.

İçinde bulunduğumuz dönem, temel hak ve özgürlüklerin ve bu bağlamda Adil Yargılanma Hakkının çeşitli boyutlarıyla gözler önüne serilmesi, hatırlatılması gereğinin en çok olduğu dönemdir. Özellikle yabancı ceza hukuku uzmanlarının bu konudaki görüş ve düşünceleri dönemin sözü geçen gereksinimini önemli ölçüde karşılayacaktır.

KARŞILAŞTIRMALI GÜNCEL CEZA HUKUKU SERİSİ

Bu kitap serisi, her biri bağımsız bir konuyu içeren, aynı konuya ilişkin çeşitli makale ve çevirileri içeren derleme niteliğinde kitaplardan oluşmaktadır. Serinin proje yöneticiliğini Prof. Dr. Kayıhan İÇEL ve Editörlüğü'nü ise Doç. Dr. Yener Ünver yürütmektedir. Serinin amacı karşılaştırmalı hukuk alanında ülkemiz hukukçularına en çağdaş, en yeni ve en önemli sözleşmeler, yabancı kanunlar, AB, BM, AİHM gibi ulusalüstü kurumların tasarrufları, AİHM kararları, yabancı ülke yüksek mahkemelerinin içtihatları, yeni teoriler ve gelişmekte olan hukuk alanlarında çok sayıda farlı ülkeden en yeni, en doğru ve güncel hukuk kaynaklarını sağlamaktır. Her kitap temel bir ceza hukuku konusuna tahsis edilmiştir. Kitaptaki çalışmalar yazarların karşılaştırmalı hukuk bilgisi içeren makaleleri ve özellikle yasal izni alınarak en etkin hukuk bilimi adamlarının eserlerinin Türkçeye çevrilmesinden oluşmaktadır. Eserde konuyla ilgili önemli ve güncel kayna sahip Dünyanın çok çeşitli ülkelerinden yeni ve önemli eserler Türk hukukuna aktarılmaktadır. Yayınlandığı günden beri ülkemizde yayınlanan birçok esere kaynaklık etmiş ve özellikle y.lisans ve doktora çalışmalarında önemli kaynak boşluğunu doldurmaktadır. Genç akademisyenler almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca başta olmak üzere birçok dilden çeviri yaparak seriye katkı sağlamaktadır.

Konu Başlıkları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargılama Hakları – Silahların Eşitliği, Çelişmeli Önsoruşturma ve AİHS m. 6 –
Adil Bir Yargılanmaya İlişkin Avrupa Temel Hakkı
Devletin Hazırlık Soruşturması Faaliyeti ve Adil Yargılanma (AİHM Kararı Değerlendirmesi)
Adil Yargılanma Hakkı – II
Avukat Telefonlarının Dinlenmesi (AİHM Kararı Değerlendirmesi)
Avrupa İki Ağızlı mı Konuşuyor?
Adil Yargılanma (m. 6. f. 1 ve 2)
(Alman) Ceza Muhakemesi İçin Avrupa Hukuku'ndan Kaynaklanan Yükümlülükler – AİHM'nin 2000 – 2002 Yılları Arasındaki Kararları Hakkında
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Tutuklama Konusundaki Yargısı – 2000 ve 2001 Yıllarındaki Gelişim Üzerine Bir İnceleme
Yargılama Güvenceleri – Adil Yargılama Hakkı (İHAS Md. 6)
Adil Yargılanma Hakkı – I
Adil Yargılanma ve Anonim Tanık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı Işığında Tanığın Korunmasında Üç Basamak Teorisi
Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı
Ceza Muhakemesinde Delillerin Kabul Edilemezliği, Kullanılamazlığı ve Geçersizliği
Masumiyet Karinesinin Ceza Muhakemesini
Sınırlayıcı Etkisi
Adil Yargılanma Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Antlaşması
Adil Yargılama Nedir? Yasal Standartlar ve Uygulamaya Yönelik Temel Rehber
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Çapraz Sorgu
Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nde Adil
Yargılanma Hakkı: Sanık Haklarına Genel Bir Bakış
Muhakeme İlkeleri
Hakimin Bakış Açısından Ceza Muhakemesinde Tarafların Birlikte Etkileme Hakları – Bir İsviçre Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Öntasarısı'na İlişkin Eleştirisel Düşünceler
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.