WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt:2

Ürün Kodu : 9789750218040
Sayfa Sayısı : 262
Ebat : 16x24
370,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Görülmekte olan dava esas yönünden tam olarak karara bağlansa bile usule aykırılık bozma sebebi olmakta bu da hakkın yerine getirilmesini geciktirmektedir. Her ne kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuz genel kuralları belirlemekte ise de, genel kuralın özel olaya uygulanması esnasında yorum farkları oluşmakta, bu farkları da Yargıtay kökleşmiş içtihadları ile aşmaktadır. Bu kararlardan hareketle farklı usul sorunlarına çözüm getiren kitap pek çok soruya cevap vermektedir.

Konu Başlıkları

Davayı Takip Etmeyen Davalı Tanıklarının Dinlenmesi Sorunu
Yargıtay'a Göre İsticvabın Tekil Olarak Amaç ve İşlevi
Ödeme Savunmasının Genişletilmesi – Açık Fatura – İspat Yükü
Yeminin Edasında Biçimsel Koşullar (Yemin Merasimi)
Önemli Bir Kıyas Pratiği: Yargı Yolu Nedeniyle Görevsizlikte HMK'nın 20'nci (HUMK m.193) Maddesinin Uygulanması
Bononun Düzenleme Nedeninin Değiştirilmesinde (Tek ve Çift Taraflı Ta'lilinde) İspat Yükü
Hukuk Hâkiminin Ceza Yargılamasındaki Delillere Bakarak Karar Verip Veremeyeceğ
Yetki, Diğer İlk İtirazlar ve Zamanaşımı Savunusu (Def'i) Konusunda Hâkimin Karar Oluşturma Biçimleri
Hizmet Tespiti Davalarında Kesin Süre Verilemeyeceği
Alışveriş–Hizmet Alanında Çanta Çalınmasında İşyeri Sahibinin Müşteriye (Tüketiciye) Karşı Sorumluluğu–Tazminat Davasında İspat Yükü
Ayıplı Taşınmaz Mal Davasında Site Yönetiminin Aktif Dava (Husumet) Ehliyeti
Sahtecilik İddiasında Ceza ve Menfi Tespit Davasının Bekletici Sorun Sayılması
Ayıplı Malın (Aracın) Mesleki İşte Kullanılması: Görevli Mahkeme Sorunu
Belgelerin Dava ve Cevap Dilekçelerine Eklenmesi ve Birer Suretinin Karşı Tarafa Tebliği
İspat Yükünün Tayininde Yanılgılar
Hak Arama Özgürlüğünün Kötüye Kullanılması – Manevi Tazminat Davası – İspat Yükü
Borç İlişkisinin Dayandığı Senedin Niteliğine Göre Görevli Mahkemenin (Tüketici Mahkemesi) Belirlenmesi
Bir Kararın Usule Aykırılıktan Bozulmasının Koşulları
Ayıplı ve Eksik İfalı Konut Satımında Yüklenicinin Sorumluluğu (Pasif Dava Ehliyeti)
Ayıplı Mal – Kullanılan Seçimlik Hakkın Islah Yolu ile Değiştirilip Değiştirilemeyeceği
Önödeme İşleminin Vakıa İspatındaki Rolü
"Bozmadan Sonra Islah Olmaz" İçtihadında Kırılmalar
Bonoda Bedelsizlik İddiasının Temel İlişki Dışındaki (Üçüncü) Kişiye Karşı İleri Sürülmesi – İspat Biçimi
Taşınmaz Satımında Bedelin Ödendiğinin İspatı
Senede Karşı Senetle İspat Kuralında Mirasçıların Durumu
Hüküm Sözcesinin Oluşturulması
İstihkak Davasında Yemin Kanıtının İspat Yükü Kuralına Aykırı Şekilde Kullanılması
Ayıplı Mal (Arsa) Satımı Davasında Ayıbın Niteliği ve İspat Sorunları
Ayıplı Mal Davasında Taleple Bağlılık Kuralının (Çoğun İçinde Az da Vardır Kuralı Uyarınca) Aşılması
Basit Yargılama Usulünde Hızlandırıcı Yenilikler
6100 Sayılı Hmk'ya Göre Dava Konusunun Devri ve Bir Uygulama: Ayıplı Malın Üçüncü Kişiye Temliki
Asli Müdahilin Davayı Takipsiz Bırakması
6100 Sayılı Hmk'da Fer'i Müdahilin Statüsü, Konumu ve Davaya Katılmasının Koşulları
6100 Sayılı HMK'ya Göre Hâkim Yemin Delilini İlgili Tarafa Hatırlatmak Zorunda mıdır?
Bir Dava Şartı Olarak "Dava Edilebilirlik" Kavramının 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.