WhatsApp Destek
Müşteri Destek Hattı : 0850 532 9653
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Seçkin Yayıncılık Nitelikleri, Hak ve Yükümlülükleri KapsamındaAvukatlık Suçları

Ürün Kodu : 9789750260582
Sayfa Sayısı : 616
Ebat : 16x24
195,00 TL
Daha Fazla Hukuk
Yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukatlık mesleği; hukuki sorunların ve anlaşmazlıkların adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam olarak uygulanması, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve hukuk devletinin işlerliğinin sağlanması bağlamında, yaşamsal bir önem ve değere sahiptir. Bu amaçla, dünyanın bütün gelişmiş demokratik ülkelerinde, savunmanın ve savunma mesleğinin önündeki engeller kaldırılmış, uluslararası sözleşmelerle avukatların mesleklerini özgürce yerine getirmelerine olanak sağlanmış, avukatlık mesleğinin hak ve yükümlülükleri özel yasalarla düzenlenmiştir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 1 inci maddesi uyarınca; bir kamu hizmeti ve serbest bir meslek olarak yerine getirilen avukatlık, yargının kurucu unsurlarından olup bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiği gibi, Anayasanın 36 ncı maddesinde düzenlenen hak arama özgürlüğünün güvencesini de oluşturmaktadır. Avukatlık mesleğinin bu nitelikleri gereği olarak, görev sırasındaki veya görevden doğan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılıp yürütülmesi konusunda Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan genel düzenlemelerden ayrık biçimde 1136 sayılı Kanun'un 58 - 61 inci maddelerinde özel düzenlemeler yapılmıştır.

11.07.2020 tarihli ve 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1136 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda; nitelikleri, hak ve yükümlülükleri kapsamında avukatlık suçlarını tüm yönleri ile incelemeyi amaçlayan kitap altı bölüme ayrılmış, ilk bölümde avukatlık mesleğinin kısa tarihçesi ile birlikte tanımı, amacı, mahiyeti ve nitelikleri incelenmiş; ikinci bölümde, avukatlık mesleğinin yükümlülük ve yasakları, üçüncü bölümde avukatların hak ve yetkileri irdelenmiş, dördüncü bölümde Türk Ceza Kanunları açısından avukatların konumları, beşinci bölümde avukatlar tarafından veya avukatlara karşı işlenen suçlarda soruşturma ve kovuşturma yöntemleri açıklanmış altıncı ve son bölümde, avukatlar tarafından işlenebilen görev suçları konusunda bilgi verilmiş ve her bölümde konuyla ilgili yüksek mahkeme kararlarına yer verilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları

Avukatlık Mesleği ve Nitelikleri
Avukatların Hak ve Yükümlülükleri
Avukatlık Suçlarında Soruşturma ve Kovuşturma
TCK ve Diğer Kanunlarda Avukatlık Suçları
Güncel Yargı Kararları
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.